OKUL MÜDÜRÜ ATAMALARI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP'li Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara ilçelerinde Ortaokul müdürlerinin atanmalarında ilgili yönetmeliğe aykırılıklar bulunup bulunmadığını meclis gündemine taşıdı.

OKUL MÜDÜRÜ ATAMALARI MECLİS GÜNDEMİNDE
Ankara Milletvekili Gök, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından cevaplandırılması istemiyle hazırladığı önergede şu sorulara yanıt aradı;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 15.09.2014
 
 
 Levent GÖK
                                                                        Ankara Milletvekili
                                                  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
 
 
1-Ankara'ya bağlı ilçelerde, ortaokul müdürleri 10.06.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik" kapsamında mı görevlendirilmiştir?
2-Anılan yöneticiler hangi sendikanın üyesidir? Görevlendirmelerde üyesi bulunulan sendikanın etkisi olmuş mudur?
3-Anılan idarecilerin değerlendirme sürecinde okul öğretmenlerinden kaç puan almış oldukları dikkate alınmış mıdır?
4-Anılan idarecilerden bazılarının Türk eğitim Sen üyesi iken ayrılarak Eğitim Bir Sen'e geçtikleri ve geçişten itibaren Eğitim Bir Sen isimli sendikaya üye olmayan öğretmenlere baskı ve haksızlıklar yapıldığı, baskılarla okuldaki Eğitim Bir Sen üye sayısının arttığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise, böylesi uygulamaların milli eğitim sistemine verilen ve verilecek zararların önlenmesi için nasıl bir düzenleme yapmayı düşünüyorsunuz?
5-Anılan idareciler arasında bir kadın öğretmene mobbing uygulamaktan soruşturma geçiren ve soruşturma nedeniyle ceza alanlar bulunduğu doğru mudur?
6-Anılan yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş bir yöneticinin Okul Aile Birliği vasıtasıyla çalıştırdığı hizmetliyi 12-13 saat baskı ve tehditle çalıştırdığı, bu çalışmaya karşılık hiçbir ek ücret vermediği, söze konu hizmetlinin bu durumu iş mahkemesinde dava ettiği, mahkemenin devam ettiği doğru mudur?
7-Anılan idareciler arasında bir velinin şikâyeti üzerine okul-veli arasında yapılan yazışmada usulsüz evrak tanzimi nedeniyle İl müfettişlerince ihtar cezası verilmesi teklif edilen kimse var mıdır? Velinin cezayı yetersiz bularak mahkemeye başvurması üzerine kaymakamlık makamınca 4483 Sayılı Kanun gereği yargılanmasına izin verilen idareciler bulunduğu doğru mudur?
 8-Anılan idareciler arasında, kadrolu öğretmenlerin normal ders yükü tamamlanmadan, onların rahatlıkla kapatabileceği ders yükünü ücretli bir öğretmenlerle doldurmak suretiyle devlete fazladan sigorta primi ödettiği için kadrolu öğretmenler tarafında şikâyette bulunulan kaç kişi vardır? Bunlarla ilgili şikâyetler nasıl sonuçlanmıştır?
9-Anılan idarecilerden benzer şikâyetlerle bir yıl içerisinde soruşturma geçirenlerin sayısı nedir? Soruşturmalardan kaçında idarecilerin ceza alması teklif edilmiştir?
10-Yaşanan tüm bu mağduriyetler ve şikâyetlerin giderilmesine yönelik olarak bakanlığınızca ne gibi önlemler alınmıştır? Alınacak yeni önlemler nelerdir?
11-Önergeye de konu olan iddialar doğru ise anılan idareci/lerle ile çalışmayı sürdürecek misiniz?
Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER