PARA ÖDÜLÜNDEN FAYDALANABİLECEK MEMURLAR...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, görevlerinde başarılı memurlara para ödülü verilebileceğini belirtirken; ödülün hangi hallerde, kimler tarafından, hangi memurlara verileceğini ve ödülün miktarını da belirliyor.

PARA ÖDÜLÜNDEN FAYDALANABİLECEK MEMURLAR...
İşte memura para ödülünü düzenleyen yasa maddelerinin özeti:

Ödül hangi memurlara verilir?
Para ödülü, üç defa başarı belgesi aldığı için kendisine üstün başarı belgesi verilen memurlardan, ilgili amirleri tarafından uygun görülenlere verilir.

Başarı Belgesi kimlere verilir?
Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde, somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara verilir.

Başarı Belgesi’ni kim verir?
Başarı belgesini, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar verir.

Üstün Başarı Belgesi kimlere verilir?
Üç defa başarı belgesi alan memura verilir.

Ödül sistemi nasıl çalışıyor?
Üstün başarı belgesi alan memura, merkezde bağlı veya ilgili bakanın ve illerde ise valinin uygun görmesi üzerine verilir. Ancak, üstün başarı belgesi almış olması, o memura mutlaka para ödülü verileceği anlamına gelmemektedir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında ödül verilebilecek personel sayısı sınırsız olmayıp, kurumların kadro sayısına göre belirlenmektedir.

Ödül sayısında sınırlama var mıdır?
Kamu kurum ve kuruluşlarında ödül verilebilecek personel sayısına sınırlama getirilmiştir. 657 Kanunu’nda yer alan sınırlamaya göre; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bir yıl içinde ödül verilebilecek personel sayısı, ilgili kurumların yılbaşındaki dolu kadro sayısının en çok binde 20’si kadar olabilir. Diğer kurumlarda ise en çok binde 10’u kadar olabilmektedir.

Bir kişi aynı yıl içinde birden fazla ödül alabilir mi? Ödül miktarı en fazla ne kadar olabilir?
Ödül verilecek toplam sayının aşılmaması kaydıyla, aynı memura aynı yıl içinde birden fazla ödül verilmesi de mümkündür. 2016 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısına göre, memura bir defada en çok 1.688 TL tutarında ödül verilebilmektedir. Ancak, ödülün bu tutarın altında bir miktarda verilmesi de mümkündür.memurunyeri.com
 
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER