POLİSE MEMLEKETİNE TAYİN MÜJDESİ

Polise memleketine Tayin Müjdesi

POLİSE MEMLEKETİNE TAYİN MÜJDESİ
2014 Mahalli seçimlerinde yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, şuan belediye sınırları dışında yer alan yerlerin nüfusları Büyükşehire ekleneceği için büyükşehir nüfusları artacağından,bu durumda birçok il, yönetmelikte yer alan 1 milyon sınırlamasını geçmiş olacağından polisler Büyükşehir olan memleketlerine tayin olabilecek..

 
İlk mahalli seçimler ise Mart 2014'te yapılacak.. Sınırlar bu tarihten sonra değişmiş olacağı için, düzenleme ancak 2015 yılında, emniyet mensuplarını etkileyecek.. 2015 yılı Genel atama döneminde polisler,Büyükşehir olan memleketlerinde görev yapabilecek..
 
Özellikle çok sayıdaki emniyet mensubu nüfusa kayıtlı oldukları gerekçesiyle bazı illere atanamıyordu. Yapılan değişiklikle bu yönde önemli bir rahatlama olacak..
 
 
6360 sayılı Kanun'un 1'inci maddesiyle; Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülen bu illerin büyükşehir olmasıyla birlikte bu illerde görev yapacak memurlar açısından önemli imkanlar da ortaya çıkmaya başlamıştır.
 
 
 
Daha önceden Türkiye'de Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun olmak üzere 16 büyükşehir belediyesi bulunmaktaydı. Yeni düzenlemeyle birlikte büyükşehir belediyesi sayısı 29 a çıktı.
 
Yeni değişiklikle emniyet mensupları rahatlayacak..
 
Yeni Kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirildi. Önceden sadece İstanbul ve Kocaeli büyükşehir belediyeleri için geçerli olan bu durum şimdi tüm büyükşehir belediyeleri için geçerli oldu. Ancak, bu düzenleme hemen değil, ilk mahalli seçimlerde yürürlüğe girecektir.
 
Yapılan kanun değişikliğinden olumlu manada en fazla emniyet mensupları etkilenecektir.
 
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Personelin Atanamayacağı Yerler başlıklı 7 nci maddesinde; 'Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.
 
b) Resmî verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. İllerin nüfus sayılarında meydana gelen değişiklikler o yılın genel atama döneminde dikkate alınır. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.
 
c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.' hükmüne yer verilmiştir.
 
Hali hazırdaki durumda, Kocaeli ve İstanbul için, belediye sınırı mülki sınır olarak uygulanmaktadır. TÜİK'in sitesinde; yerleşim yeri nüfusları il nüfusu ve belediye nüfusları olmak üzere ikiye ayrılarak verilmektedir. İstanbul ve Kocaeli'nde belediye sınırı ve müki sınır aynı olduğu için nüfus aynıdır. Ama diğer büyükşehirlerde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunun 4, 5 ve geçici 2. maddesi hükümleri uyarınca, Valilik binası merkez kabul edilerek 10, 20 ve 50. km yarıçapındaki yerler dahil edilerek nüfus hesaplandığı için farklılık oluşmaktadır. Yeni düzenlemede bu farklılık olmayacaktır. Şuan belediye sınırları dışında yer alan yerlerin nüfusları da ekleneceği için büyükşehir nüfusları artacaktır. Bu durumda birçok il, yönetmelikte yer alan 1 milyon sınırlamasını geçmiş olacaktır.
 
Bu düzenleme 2014 mahalli seçimlerinde yürürlüğe girecek..
 
Yukarıda yer verdiğimiz üzere, bu düzenleme hemen yürürlüğe girmemektedir. İlk mahalli seçimlerde yürürlüğe girecektir. İlk mahalli seçimler ise Mart 2014'te yapılacaktır. Sınırlar bu tarihten sonra değişmiş olacağı için, düzenleme ancak 2015 yılında, emniyet mensuplarını etkileyecektir.
 
Müftü ve müdürler nüfusa kayıtlı olduğu illere atanabilecek..
 
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik özellikle yönetici olarak atanacak memurlar açısından ciddi engeller taşımaktadır.
 
Bu Yönetmeliğin Memurun Yer Değiştirme Suretiyle Atanamayacağı Hizmet Yerleri başlıklı 15 inci maddesinde; Vali, kaymakam, bölge müdürü, başmüdür, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürü, emniyet amiri, milli eğitim müdürü, defterdar, mal müdürü, kadastro müdürü, tapu sicil müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Nüfus Müdürü ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personelin nerelere atanamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.
 
Bu personellerin nerelere atanamayacağı ile bunların istisnalarına da yer verilmiştir.
 
Özellikle yeni Kanunla büyükşehir belediyelerinin sınırları içerisine ilçeler dahil edildiği için ister istemez nüfus artmıştır. Bu nedenle daha önce bu 13 il nüfusuna kayıtlı personeller artık bu illere ve ilçelerine atanabileceklerdir. Aynı durum diğer büyükşehir belediyeleri içinde geçerli olacaktır.
 
Konuyla ilgili bir örnek ve açıklaması :
 
Ankara nüfusuna kayıtlı bir kişi Ankara'nın büyükşehir sınırları dışındaki ilçelerinden nüfusu 100 binden az olanlarına müdür olarak atanamıyordu. Şayet Ankara'nın ilçeleri 4 ve 5 inci bölge kapsamında iseler 50 binden aşağı olan büyükşehir belediyesinin dışında kalan ilçelerine de atanamıyorlardı. Bu değişiklikle artık bu tür sorunlar büyükşehir belediyesi olan illerin tamamında ortadan kalkmıştır.
Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER