RAPOR KESİNTİSİ MEMURA UYGULANIYOR,GENEL MÜDÜRE UYGULANMIYOR

Düşük ücretli memurdan kesilen niçin yüksek ücretli memurdan kesilmez?

RAPOR KESİNTİSİ MEMURA UYGULANIYOR,GENEL MÜDÜRE UYGULANMIYOR

Düşük ücretli memurların bazı ödemelerinden yapılan kesintiler 666 sayılı KHK ile devam ettirilirken, yüksek maaşlı personelden kesilmemeye başlandı. Halbuki 666 sayılı KHK ile yüksek unvanlı personelin maaşında ciddi iyileştirmeler olmuştu. İsterseniz bu işin nasıl olduğunu açıklayalım.

657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde Devlet memurlarına ödenen zam ve tazminatlar detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu maddenin ortak hükümler bölümünde ise şu ifadelere yer verilmiştir.

'Bu zam ve tazminatlara hak kazanmada ve bunların ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Ancak;
a) Sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri,
b) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri,
c) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri,
hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenir.'

Bu hükme göre, Devlet memurlarının bir takvim yılı içerisinde kullandıkları hastalık izni süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenmektedir.

Düşük ücret alan memurlar hakkında yukarıdaki hüküm uygulanırken, yüksek ücret alan memur hakkında ise yukarıdaki hüküm uygulanmamaktadır. Çünkü, 666 sayılı KHK ile yüksek ücret alan memurların maaş hesaplama yöntemi değişmiş ve bunların maaşlarını ücret ve tazminat göstergeleri belirler hale gelmiştir.

Bunların aldıkları sağlık raporları nedeniyle zam ve tazminatlarında kesinti olsa dahi zam ve tazminatların maaş ödemesine etkisi kalktığı için bir anlamı olmayacaktır. Böyle olunca da yüksek ücret alan memurlar hastalık raporu alsalar da maaşlarında herhangi bir kesinti olmamaktadır.

Örnekle açıklamak gerekirse VHKİ olarak görev yapan bir personelin bir yıl içerisinde almış olduğu sağlık raporlarının 8 inci gününden itibaren zam ve tazminatları % 25 eksik ödenirken maaşlarının hesaplama yöntemi 666 sayılı KHK ile değişen daire başkanlarının almış olduğu raporlar nedeniyle maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacaktır. Bu durumun adil olup olmadığını okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz.

 

memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER