REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ YÖNETİCİ OLABİLİR Mİ? MEB'DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu "Rehbirlik alan öğretmenleri, öğretmen olarak atanabildikleri her eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilebilecekler” dedi.

REHBERLİK ÖĞRETMENLERİ YÖNETİCİ  OLABİLİR Mİ? MEB'DEN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, rehberlik alan öğretmenlerinin yönetici olarak görevlendirilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Aydoğdu, Twitter üzerinden yayınladığı mesajında, “ Rehbirlik alan öğretmenleri, öğretmen olarak atanabildikleri her eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilebilecekler” dedi.
 
Hürriyet'te yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik’teki bazı maddelerle ilgili açıklama yaptı. Aydoğdu, Twitter üzerinden yayınladığı açıklamasında, alan öğretmenlerinin yönetici olarak atanmaları ile ilgili ortaya çıkan kafa karışıklığını gidermeye çalıştı. Hamza Aydoğdu, durumu özetlediği açıklamasında şöyle dedi:
 
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin ‘Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar’ başlıklı beşinci maddesinin (c) bendinde; “Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak”, yönetici olarak görevlendirileceklerde aranan şartlardan biri olarak belirlenmiştir. Hükmün bu şekilde düzenlenmesinden;
 
1- Yalnızca ortaokullara öğretmen olarak atanabilmeleri mümkün olmakla birlikte liselerde bazı dersleri aylık karşılığı okutabilen Türkçe alan öğretmenlerinin, liselere yönetici olarak görevlendirilmelerinin önüne geçilmesi,
 
2- Benzer şekilde ilköğretim matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji alan öğretmenlerinin de, aylık karşılığı bazı dersleri okutabildikleri liselere yönetici olarak görevlendirilmelerinin önüne geçilmesi,
 
3- Aynı şekilde Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve tarih alan öğretmenlerinin, aylık karşılığı bazı dersleri okutabildikleri ortaokullara yönetici olarak görevlendirilmelerinin önüne geçilmesi,
 
4- Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilmeleri, sonuçlanmıştır.
 
Rerberlik alan öğretmenleri de yönetici olarak görevlendirilebilecek
 
Hüküm yalnızca “Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak” şeklinde düzenlenmiş olsaydı;
 
atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilmelerine engel teşkil edecekti. Zira bu kapsamdaki bazı alanlarda bazı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında norm oluşmadığından bu konumdaki alan öğretmenlerinin eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabilecekleri ders bulunsa dahi o eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilmeleri mümkün olamayacaktı.
 
Hüküm yalnızca “Görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak” şeklinde düzenlenmiş olsaydı; istenenin aksine, Türkçe, ilköğretim matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji alan öğretmenlerinin liselere; Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve tarih alan öğretmenlerinin ise ortaokullara yönetici olabilmeleri sonucunu doğuracaktı. Bu nedenle hüküm belirtilen şekilde düzenlenerek hem genişleme sağlanmış, hem de hangi alan öğretmenlerinin hangi eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilebileceği netleştirilmiştir.
 
Hüküm iddia edildiği gibi“Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak veya görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak” şeklinde düzenlenmiş olsaydı, yukarıda belirtilen tüm olumsuzlukların yaşanması kaçınılmaz olacaktı.
 
Zira o zaman hükmün “veya”dan öncesi ile sonrası birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmek durumunda kalınacak, böylece;  Türkçe, ilköğretim matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji alan öğretmenlerinin liselere; Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve tarih alan öğretmenlerinin ise ortaokullara yönetici olabilmelerinin önü açılacaktı. Öte yandan, Rehberlik alan öğretmenlerinin ders görevi olmadığından, hükmün “… görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak” kısmı bu öğretmenler bakımından herhangi bir bağlayıcılık teşkil etmeyecek. Yani rehberlik alan öğretmenleri, hükmün “Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak” kısmı kapsamında değerlendirilecek ve önceden olduğu gibi öğretmen olarak atanabildikleri her eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilebilecekler. 
Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER