SENDİKA EYLEMİNE UYARAK İŞE GİTMEYEN MEMURA CEZA VERİLMESİ ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

SENDİKA EYLEMİNE UYARAK İŞE GİTMEYEN MEMURA CEZA VERİLMESİ ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

SENDİKA EYLEMİNE UYARAK İŞE GİTMEYEN MEMURA CEZA VERİLMESİ ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU
Üyesi olduğu sendika tarafından alınan ülke çapında 2 gün işe gitmeme eylemine katılan öğretmen hakkında disiplin cezası verilmesi, sendika hakkına müdahale olarak değerlendirilerek Anayasaya aykırı bulundu.
 
Bir kanun tasarısıyla ilgili olarak TBMM’de yapılan görüşmelerin sonlandırılması ve tasarının geri çekilmesini sağlamak amacıyla, üyesi olduğu sendika yönetim kurulu tarafından alınan, ülke çapında 2 gün işe gelmeme eylemi kararına istinaden göreve gelmediği için hakkında disiplin cezası verilen öğretmen, Anayasal haklarının ihlal edildiği iddiasıyla ve maddi-manevi tazminat talebiyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.
 
Olayda, sendikanın uyarı grevi adı altında işe gelmeme kararına uyarak 2 gün işe gitmeyen öğretmen hakkında mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verilmiş; bu cezaya karşı ilgili Valiliğe yapılan itiraz reddedilmiş; disiplin cezasının iptali için açılan dava idare mahkemesi tarafından reddedilmiş ve bu karar ilgili bölge idare mahkemesi tarafından onanmış, yapılan karar düzeltme istemi de reddedilmişti.
 
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruya ilişkin değerlendirmesi
 
Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, özetle;
 
**Başvurucunun, sendika hakkının ihlal edildiğine ilişkin şikâyetlerinin KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
 
**Başvurucunun sendika hakkına yapılan müdahale nedeniyle Anayasa’nın 51. Maddesinin İHLAL EDİLDİĞİNE,
 
**Başvurucu hakkında verilen uyarma cezasının sendika hakkını ihlal ettiği gözetilerek başvurucu hakkında tesis edilen disiplin cezası işleminin iptaline ilişkin davada yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar görülerek, sendika hakkına ilişkin ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması bakımından yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili Mahkemeye GONDERILMESİNE,
 
**Başvurucunun sendika hakkına yönelik başvuru açısından ihlal tespitinin yeterli tatmini sağladığı değerlendirilerek, sendika hakkına yapılan müdahale nedeniyle tazminata ilişkin taleplerinin REDDİNE,
 
**Başvurucu tarafından yapılan harç ve vekâlet ücretinden oluşan yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE
 
Karar verdi.Karar için tıklayınız …
Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER