ŞUBAT ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Şubat Ataması sonuçları açıklandı

ŞUBAT ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
 
Şubat Atama sonuçları açıklandı.

2014 Şubat Ataması sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ

İlk   Atama Sonuçları İçin Tıklayınız

Açıktan-Kurumlar   Arası Yeniden Atama Sonuçları İçin Tıklayınız

Milli   Sporcu Atama Sonuçları İçin Tıklayınız

 
 
 
EK-1 ATAMA TAKVİMİ
Sıra No 
YAPILACAK İŞ VE  İŞLEMLER   TARİH  
 
Tarih
1
Başvuruların  Kabul ve Onay  Süresi
 
29.01. 2014  - 04.02. 2014
2
Atamaların Yapılması ve Sonuçların Duyurulması
 
6-7  Şubat   2014
3
Atananların Göreve Başlaması
 
10.02. 2014   Tarihinden  itibaren
 
BAŞVURULARDA HANGİ BELGELER İSTENECEK
 
 
-Adaylardan sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenilmeyecek, ElektronikBaşvuru Formunda beyan alınacaktır. 
 
-Başvuruda adaylardan; 
 
a) Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği, 
 
b) Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, 
 
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce ÖğretmenliğiSertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği, 
 
c) Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu 
 
Başkanlığınca verilen yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindekiyükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi, 
 
ç) Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümümezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgeninaslı veya onaylı örneği, (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), 
 
d) Beden eğitimi ve spor yüksekokulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri veTeknolojisi Yüksekokulundan mezun olanlardan, programa kayıt tarihini gösteren belge(mezuniyet belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan bu belge ayrıca istenmeyecektir.), 
 
e) Bakanlığımız dışındaki kurumlarda aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardanKPSSP10-KPSSP121 sonuç belgesi, muvafakat belgesi ve hizmet belgesi; daha önceöğretmenlikte 7 adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla başka kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ise muvafakat belgesi” ve hizmet belgesi, 
 
f) Devlet memurluğunda adaylığı kaldırıldıktan sonra memuriyetten ayrılıp KPSSP10-KPSSP121 puanına göre ilk atama yoluyla başvuracaklardan en son ayrıldıkları kurumcadüzenlenen hizmet belgesi (Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.), 
 
g) Öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra diğer kamu kurum ve kuruluşlarına geçenler ile öğretmenlikte adaylığı kaldırıldıktan sonra ayrılanlardan atanmak üzere başvurudabulunacaklardan, kurumca onaylı hizmet belgesi ile Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş en son atama kararnamesinin bir örneği (Daha önceki dönemlerde kararname düzenlenmeyen “okul öncesi öğretmenliği/çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği ile sınıföğretmenleri” için Bakanlıkça düzenlenen atama üst yazısı veya onay listenin ilgilisayfasının fotokopisi kabul edilecektir. Hizmet belgesi üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.), 
 
ğ)Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinden alınan öğretmenlik meslek bilgisisertifikasının, pedagojik formasyona eşdeğer olduğunu gösterir Yükseköğretim KuruluBaşkanlığı tarafından verilmiş belge, 
 
h) Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi ile Azerbaycan Devlet Kültürve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik Öğretmenliği lisans derecesi ile mezun olanlardan,öğretmenlik meslek bilgisi alanında yapılan “seviye tespit sınavına katılarak 50 ve üzeripuan alarak başarılı olduğuna ilişkin belge, 
 
ı) Pedagojik Formasyon Belgesi almaya hak kazandıkları halde belgedüzenlenemeyenlerden, belgeyi almaya hak kazandıklarına ilişkin ilgili üniversitedenalacakları yazı, 
 
i)Başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almış adayların Sosyal GüvenlikKurumundan alacakları emekli olmadıklarına dair belge  istenecektir. 
 
-Öğretmenliğe atama başvurularında adaylarca yapılan kimlik, askerlik, adli sicil durumlarına ilişkin beyanların teyidinin ilgili kamu kurumlarından elektronik ortamdaalınarak Elektronik Başvuru Formuna yansıtılması hâlinde bu durumlara ilişkin belgeleradaylardan ayrıca istenmeyecektir. 
 
Elektronik Başvuru Formuna yansıtılamayan belgeler başvuruda adaylardan istenecektir. Adayın beyanı ile Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılan belgeler arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra, başvuruya engel hâli olmadığına kararverilenlerin başvurusu kabul edilecektir
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER