'ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI ARİTMETİK ORTALAMAYA GÖRE YAPILACAK

BAKAN NABİ AVCI: “ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI ARİTMETİK ORTALAMAYA GÖRE YAPILACAK

 'ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI ARİTMETİK ORTALAMAYA GÖRE YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI. Milli Eğitim Bakanlığının 2015 Yılı Bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Danıştay ve İdare Mahkemeleri tarafından iptal edilen 1709 Şube Müdürü atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Nabi AVCI, Meclis tutanaklarına geçen konuşmasında 1709 Şube Müdürü Atamasının Mahkeme kararları çerçevesinde düzenlenip Başbakanlığa gönderilen Görevde Yükselme Yönetmeliğinin yayınlanmasının ardından Aritmetik ortalamaya göre yapılacağını ifade etmiştir.

MECLİS TUTANAKLARINDA ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARIYLA İLGİLİ  BÖLÜMLER

(Sayfa 28- MEHMET GÜNAL CHP ANTALYA)

Danıştaydan dönenen atamalarınızı- sormuşum süresi içinde cevap vermemişsiniz, hâlâ duruyor burada önümde, Haziran, Temmuz 2013?ten kalan soru önergelerim var, hâlâ gündeme girmiş, sırası gelen kâğıtlar arasında, gündemdeki kâğıtlara girmiş. Yani bizim de size pas mı atmamız lazım, biraz destek mi olmamız lazım? ?

soru önergelerimden bir tanesi yapmış olduğunuz usulsüz atamalarla ilgiliydi. Ben bu kadar ısrarı açıkçası anlayamıyorum Sayın Bakanım. Sorumuza, tamam, cevap vermediniz ama burada yönetmeliklerle ilgili davalar var, onun yürütmesinin durdurulması var. Danıştayın 5.Dairesi, 2.Dairesi her iki yönetmeliğinde -özellikle bu müdür atamaları için- sözlü sınavla atama yapılamayacağını, objektif olanın yazılı sınav olduğunu, bunların dikkate alınması gerektiğini -arkadaşlarımız ayrıntısını söyler, benim önemli bir konum daha var- ve burada bir hukuka uyarlık olmadığını söylemiş. Onun üzerine atama işlemlerinde devam eden bir şey var. Enteresan, Sayın Müsteşar da demiş ki: ?Bunların şube müdür atamalarını iptal etmedi, yürürlüğü durdurdu.? Aynı uygulamalar sizde var Sayın Bakan; 2008 yılında okul müdürlükleri atamasında YD?de, uzman öğretmenlik puanlarıyla ilgili YD?de, TEOG?la ilgili YD?de siz bunun gereğini o anda yaptınız sonra geldiniz ayrı bir konun çıkardık, o ayrı konu. Yürütme durdurulduğu zaman gereğini hemen hem de anında yaptınız. Dolayısıyla, burada kanunları da, yargı kararlarını da hepimiz uygulamak durumundayız, içimize siner, sinmez, değiştirmek için teşebbüs edersiniz, değiştiremiyorsanız mevcuduna uyarsınız. Yeni kanun çıkarsa o zaman onun gereği yapılır diyorum.

(Sayfa 54-NURETTİN DEMİR-MUĞLA-CHP)

Ayrıca, şube müdürleri ataması konusunda hukuk ve adalete inanıyor musunuz? Üniversiteler, hukuk fakülteleri size bağlı olduğuna göre, öğretmenlerinize ve öğrencilerinize hukuk devleti olduğunuzu söylüyorsanız, adalete inancınızı söylüyorsanız, adalete ve hukuka uymalarını öğretiyorsanız Sayın Bakan, peki siz şube müdürleri atamasıyla ilgili 10 tane alınan kararı niye uygulamıyorsunuz? Bakın, Danıştay İkinci Dairesi, Danıştay Beşinci Dairesi karar almış, uygulanmamış. Ankara 4. İdare Mahkemesi 4 tane karar almış, uygulanmamış. Ankara 7. İdare Mahkemesi karar almış, uygulanmamış. Ankara 17. İdare Mahkemesi karar almış, uygulanmamış. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu kararı var, yine sonuç uygulanmamış. Siz diyor musunuz yani mahiyetinizdeki öğretmenlere ?Kardeşim, siz de hukuksuzluk yapın, adaletsizlik yapın.? bunun örneklerini mi gösteriyorsunuz? Gerçekten çok üzücü durumlar. Sayın Bakan, tabii ki Müsteşar da ?Bunu biz bilerek yapıyoruz, uymayacağız.? diye açıklamada bulununca demek ki sizden cesaret aldığını düşünüyoruz.

(Sayfa 70-71-ÖZCAN YENİÇERİ MHP Ankara)

? Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığında Görevde Yükselme Yönetmeliği çerçevesinde 1.709 boş kadroya şube müdürü atanması için 29 Aralık 2013 tarihinde sınav yapılıyor. Bakanlık yazılı sınavını kazanan 5.913 kişiyi 28 Şubat 2010 tarihinde Ankara?da tekrar mülakat sınavına alıyor ve şube müdürlerinin atamalarını salt sözlü sınav üzerinden yapıyor ve Danıştay 2. Dairesi de yürütmeyi durdurma kararı veriyor, ancak Millî Eğitim Bakanlığını Danıştay kararlarını görmezlikten geliyor. Bu arada, Başbakanlık Çerçeve Yönetmelik Danıştay 5. Dairesinin verdiği karara dayalı olarak düzenleniyor ve atamaların yazılı ve sözlü aritmetik ortalamasının alınarak yapılmasına yönelik bir karar veriliyor. Buna rağmen, Millî Eğitim Bakanlığı atamaları yapmıyor.

(sayfa-160-161-162)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) ? Mehmet Bey?le Nurettin Bey?in sorusu: ?Taşra teşkilatında boş bulunan 1.709 şube müdürü kadrosuna yapılan atamaları neden sadece sözlü puan üzerinden yaptınız?? 18 Nisan 1999 tarihli ve 2000 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik?in 15?inci maddesinde ?Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslarla diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.? hükmüne yer verilmişti. Bakanlığımızca hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı personelinin görevde yükselme, unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması hakkında yönetmelik 12 Eylül 2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Biz de atamalarımızı ona göre yapmıştık.

MEHMET GÜNAL (Antalya) ? İptal edilenler?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) ? Şimdi oraya geliyorum.

Bakanlığımızca hazırlanan ve şube müdürlüğüne yapılacak atamaları da içeren yönetmelik Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanmış olan çerçeve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve yönetmelikte şube müdürlüğüne atanacakların belirlenmesi için yazılı ve sözlü sınav yapılacağı, atamaların sözlü sınav puanları esas alınarak gerçekleştirileceği hükmüne yer verilmişti. Bakanlığımızca hazırlanan yönetmelikte de düzenleme aynı paralelde yapılmıştır. Zira, çerçeve yönetmelik, normlar hiyerarşisinde üst norm olarak yer almaktadır. Bu bakımdan, Bakanlığımızca hazırlanan yönetmeliklerde çerçeve yönetmelikte yer alan hükümlere uygun düzenleme yapılması hukuki bir düzenliliktir. Danıştay 5. Dairesinin 6 Mart 2014 tarihli ve şu sayılı kararıyla çerçeve yönetmelikte yer alan, yazılı sınavdan alınan puanların atamaya esas puana katkısı olmaksızın doğrudan sözlü sınav puanına dayalı olarak atama yapılması yönündeki düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Danıştay 2. Dairesinin 29 Nisan 2014 tarihli ve 2013/10363 esas sayılı kararıyla da Bakanlığımızca çerçeve yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan yönetmelikte yer alan aynı paraleldeki düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanıp 23 Temmuz 2014 tarihli ve 29069 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan genel yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Bakanlığımızca genel yönetmelik değişikliğine uygun olarak yönetmelik değişikliği hazırlanmış ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak yürürlüğe konulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) ? O arada da atama yapmasaydınız diye söyledim yani güzel de?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) ? Onunla ilgili, yapılan atamalarla ilgili olarak da söz konusu atamalara yönelik 282 dava açılmış olup bu davalardan 157?si hakkında yürütmenin durdurulması talebinin reddi, 3?ü hakkında davanın reddi, 16?sı hakkında yürütmenin durdurulması, 8?i hakkında iptal kararı verildi. Dolayısıyla, açılan davaların 160?ı Bakanlığımız lehine, 24?ü Bakanlığımız aleyhinedir. Açılan davalardan 98?i hakkında henüz herhangi bir karar verilmemiştir.

MEHMET GÜNAL (Antalya) ? Rakam güzel de yani bekleseydiniz diyoruz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) ? Ne bilelim biz mahkemenin ne yapacağını.

BAŞKAN ? İnteraktif olmasın artık Sayın Günal.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) ? Biz yaptıktan sonra mahkemeye gidiliyor.

(Sayfa 166-167-MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) ? Olur.

Şube müdürü ataması gene aynı şey. Bunu okuyayım ama yine, sonunu okuyayım, özellikle arkadaşlar merak ediyorlardı: ?Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanıp 23 Temmuz 2014 tarih ve 29069 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan genel yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdi tarih itibarıyla zaman geçirilmeksizin Bakanlığımızca genel yönetmelik değişikliğine uygun olarak yönetmelik değişikliği hazırlanmış, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak yürürlüğe konulmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Yürütmenin durdurulmasından sonraki otuz günlük süre dolmadan Bakanlığımızca yönetmelik değişikliği yapılmış, Başbakanlığa gönderilmiştir. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe konulduğu tarih itibarıyla yargı kararları doğrultusunda, yazılı ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50?si üzerinden belirlenecek puanlar esas alınmak suretiyle, şube müdürü atamaları yapılarak yargı kararlarının gereği yerine getirilecektir.?

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER