TARIM ORMAN ÇALIŞANLARINA MESAİ MÜJDESİ

Tarım Orman Çalışanlarına Mesai Müjdesi

TARIM ORMAN ÇALIŞANLARINA MESAİ MÜJDESİ
Tarım Orman Çalışanlarına Mesai Müjdesi

Yetkili sendika TOÇ BİR-SEN’in 2014-2015 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde kazanıma dönüştürdüğü “Yangın Fazla Mesaisi” 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren hayata geçiriliyor.

 

    Orman yangınlarına canları pahasına müdahale eden orman çalışanlarımızın yetkili sendika TOÇ BİR-SEN’in büyük gayretleri sonucunda “Orman Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları yirmibeşi geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır” hükmü 14/08/2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

    Buna binaen Orman Genel Müdürlüğü, 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne yazılı talimat göndererek Tarım-Ormancılık Hizmet Kolunun yetkili sendikası TOÇ BİR-SEN ile Kamu İşveren Kurulu arasında 07/08/2013 tarihinde imzalanarak bağıtlanan “Fazla Çalışma Ücreti” hükmüne uygun olarak hareket edilmesi, taşra birimlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanmasını istedi.

    Gönderilen talimatta;

-      Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında ki birimlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenecek sayı kadar, merkez teşkilatında ise 25 kişiyi geçmemek üzere orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere yangın fazla çalışma ücreti ödenmesi,

 

-      Orman yangınlarına erken ve etkin müdahale edilebilmesi için yangın nöbeti tutacak personelin nöbet listelerinin aylık olarak oluşturulması ve personelin göreceği şekilde ilan edilmesi,

 

-       Ödemelerin döner sermaye bütçesinin ilgili faslından aylık olarak yapılması istenmiştir.

 


    Yangın sezonu başlamadan önce, ülkemizin akciğerleri ormanlarımızın korunması ve orman yangınlarına müdahale eden orman çalışanlarımızın alın terlerinin karşılığında ödenecek Yangın Fazla Mesai ücreti ödemeleri için hassasiyet gösteren Orman Genel Müdürlüğümüz Yönetim kadrosuna teşekkür ediyor, Yetkili sendika TOÇ BİR-SEN olarak orman yangınlarıyla mücadele eden tüm çalışanlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, yangın fazla çalışma ücretlerinin hayırlı olmasını diliyoruz.

    Toplu Sözleşme mutabakat metninin imzalandığı günden itibaren, gittikleri Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarında “Yangın Tazminatı alınmayacak, Yangın nöbeti tutanlara yangın mesaisi yok” diyen, resmi bir metni bile çarptırarak inkar eden malum sendikayı, müfterileri azıcık izana, vicdana davet ediyor ve içine düştükleri şu hali OGM çalışanlarımızın takdirlerine bırakıyoruz.

        TOÇ BİR-SEN’e inanan, güvenen ve desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 

 

 

      Orman Genel Müdürlüğü’nün 27 Orman Bölge Müdürlüğü’ne göndermiş olduğu yazı aşağıdadır.

 
kaynak: tocbirsen.org.tr
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER