TEKNİK HİZMETLER SINIFI PERSONELİNİN YAN ÖDEMESİ NE KADAR?

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık ücretlerinin hesaplanmasında, haklarında belirlenmiş olan yan ödeme (zam) puanları da kullanılmaktadır.

TEKNİK HİZMETLER SINIFI PERSONELİNİN YAN ÖDEMESİ NE KADAR?

Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının aylık ücretlerinin hesaplanmasında, haklarında belirlenmiş olan yan ödeme (zam) puanları da kullanılmaktadır.

Yan ödemelerin kimlere hangi puanlar esas alınarak ödeneceği, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararnameyle belirlenmiş olup, bu ödeme unsurunun memur maaşı içerisindeki ağırlığı ve önemi düşük denilebilecek seviyelerdedir. Öte yandan, yan ödemelerin emekli aylık ve ikramiyesine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Yan ödemeler (zamlar) nelerdir?

Devlet memurları hakkında; unvanları, sınıfları, eğitimleri, hizmet yılları, aylık dereceleri veya çalıştıkları kurumlar itibariyle 4 grup altında toplanmış çeşitli yan ödeme puanları belirlenmiştir. Yan ödemelerden;

-İş güçlüğü zammı:  Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara,

-Temininde güçlük zammı: Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunanlara,

-İş riski zammı: Hayat ve sağlık için tehlikesi bulunan hizmetlerde çalışanlara,

-Mali sorumluluk zammı: Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlar ile vezne açığından malen sorumlu olan veznedar ve diğer memurlara

ödenmektedir. Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında olanlar ise; İş Güçlüğü Zammı ve Temininde Güçlük Zammından yararlanmakta olup ayrıca bazı yerlerde görev yapanlara İş Riski zammı ödenmektedir.

Öte yandan, teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarında bulunanların, teknik hizmetler sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmeleri durumunda, haklarında kariyerleri (bitirdikleri mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ödemesi yapılır. Teknik hizmetler sınıfında bir kadroya atanılamayacak bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ödenmez.

Yan ödeme (zam) miktarının hesaplanması

Devlet memurları hakkında belirlenmiş olan yan ödeme puanlarının “Yan Ödeme Katsayısı” ile çarpımıyla, memurlara ödenecek aylık brüt yan ödeme miktarı belirlenmektedir. Bulunan brüt miktardan, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmektedir.

Yan Ödeme Katsayısı, memur maaşlarının hesabında esas alınan ve genellikle mali yıl bütçe kanunları ile ve 6 aylık dönemler itibariyle belirlenmektedir. Bu katsayının farklı sürelerle belirlenmesi yoluna da gidilebilmektedir

2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan Yan Ödeme Katsayısı “0,025149” olduğundan, bu dönem içerisinde her “100” puanlık yan ödemenin aylık maaşa brüt etkisi “2,51 TL” olacaktır.

Teknik Hizmetler Sınıfı personelinin yan ödeme puanları

KADRO (GÖREV) UNVANI VE KARİYER

(Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan personel)        

ZAMLAR

MAAŞA NET ETKİSİ

İş Güçlüğü puanı

Temininde Güçlük puanı

%15 Gelir Vergisi diliminde

%20 Gelir Vergisi diliminde

1

Başmühendis ve Başmimar

1025

1400

51,37 TL

48,33 TL

2

En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir plancısı

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlar

800

975

37,60 TL

35,37 TL

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar

800

1400

46,60 TL

43,84 TL

3

En az 4 yıllık yükseköğrenim görmüş jeolog, hidrolog, bölge plancısı, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, jeomorfolog, istatistikçi, arkeolog, matematikçi, astronom, tütün eksperi ile teknik öğretmen unvanını almış olanlar

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlar

775

975

37,07 TL

34,88 TL

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar

775

1400

46,07 TL

43,35 TL

4

En az 4 yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personel (2013 yılında imzalanan toplu sözleşme gereği 2015 yılında; müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu, sosyolog, çözümleyici ve programcılar dahil)

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlar

700

975

35,48 TL

33,38 TL

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar

700

1400

44,49 TL

41,85 TL

5

En az 2 yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş yüksek tekniker, tekniker, tütün eksperi, prospektör (2013 yılında imzalanan toplu sözleşme gereği 2015 yılında; çözümleyici ve programcılar dahil)

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlar

650

975

34,42 TL

32,38 TL

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar

650

1400

43,43 TL

40,85 TL

6

Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik öğrenim veya mesleki teknik kurs görmüş fen memurları ile Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu mezunları

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlar

600

525

23,83 TL

22,42 TL

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar

600

850

30,71 TL

28,90 TL

7

Lise dengi mesleki teknik okul mezunları

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlar

525

425

20,12 TL

18,93 TL

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar

525

525

22,24 TL

20,93 TL

8

Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında olan diğer personel

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıla kadar hizmeti olanlar

500

425

19,59 TL

18,43 TL

-Kendi ihtisas dallarında 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar

500

525

21,71 TL

20,43 TL

Teknik hizmetler sınıfına dahil personele, bazı ilave yan ödeme puanlarının verilmesi de söz konusudur. Örneğin;

-Radyoaktif ve zehirli maddelerle çalışanlara 250 puan ilave iş riski zammı,

-Açık maden ocaklarında çalışanlara 400 puan ilave iş riski zammı,

-Ünitesinin gücü 150.000 KW’tan küçük olmayan üretim santralleri, 100.000 KW’lik transformatör merkezleri ve 380.000 Volt’luk enerji nakil hatlarında inşa, tevsi, işletme mahallerinde fiilen çalışanlara 500 puan ilave iş riski zammı,

-Patlayıcı madde, patlayıcı madde ile yapılan mühimmat, asit, kok üretimi, imalat, deneme ve imha işlemlerinde, yüksek fırın veya maden izabesi, dökümhane, haddehane, elektrolizhane, filotasyon, konsantrasyon, çelikhane ve tünel inşaatlarında sürekli olarak çalışanlara 325 puan ilave iş riski zammı,

-Yer altı maden ocaklarında fiilen günde 3 saatten aşağı olmamak üzere çalışanlara, ayda 1000 puanı geçmemek üzere her gün için 50 puan ilave iş riski zammı (bu şekilde ilave puan verilenlere, ayrıca diğer ilave iş riski zamları ödenmez)

verilebilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER