TEKNİK PERSONEL HANGİ MÜHENDİSLİĞİ BİTİRİNCE MAAŞI ARTIYOR?

LİSANS MEZUNU OLMAYAN TEKNİK PERSONEL HANGİ MÜHENDİSLİĞİ BİTİRİNCE MAAŞI ARTIYOR?

TEKNİK PERSONEL HANGİ MÜHENDİSLİĞİ BİTİRİNCE MAAŞI ARTIYOR?
Mesleki ve teknik öğretim veren lise dengi okul mezunu olarak veya iki ya da üç yıl süreli yüksek teknik öğrenim mezunu olarak Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamındaki unvanlarda görev yapan Devlet memurları, mühendislik fakültesi mezunu olduklarında, mühendis kadrosuna atanmasalar bile maaşlarında artış olur.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait Teknik Hizmetler Sınıfına dahil Teknisyen veya Tekniker unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, Mühendis unvanı kazandıran eğitim kurumlarına devam ederek buralardan mezun olabilmektedirler.
 
 
 
Mezuniyetleri itibariyle Mühendis unvanını kazanan memurlar (teknik hizmetler sınıfı kapsamındaki memurlar),  Mühendis kadrosuna atanamasalar bile bu kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan yararlanabiliyorlar. (mühendis için belirlenen ek gösterge ve ek ödemeden yararlanabilmek için ise mühendis kadrosuna atanmış olmak gerekir)
 
Bu yazımızda, teknisyen veya tekniker kadrosunda görev yaparken mühendislik fakültesinden mezun olmanın aylık maaşa etkisinin, bitirilen mühendisliğin alanına göre farklılık gösterip göstermeyeceğine değinilecektir.
 
Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararın ilgili düzenlemesi
 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde; kurumların teknik hizmetler sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, aynı hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, teknik hizmetler sınıfından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği belirtilmiştir.
 
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin ilgili düzenlemesi
 
160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, aynı hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden aybaşından geçerli olmak üzere, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği ifade edilmiştir.
 
Maliye Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirmesi
 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) tarafından konuya ilişkin verilen bir görüşlerde; teknik hizmetler sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden aynı hizmet sınıfına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri için (üst öğrenim ile kazandıkları unvan için) öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması” veya “kurumun görev alanıyla ilgili olması” ya da "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmayacağı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmiş olmanın yeterli görülmesi gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
 
Mühendis kadrosuna atanmadan mühendis zam ve tazminatından yararlanmak
 
Yukarıda belirtilen hüküm ve değerlendirmelerden hareketle, mühendislik fakültesi mezunu olmakla birlikte Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında teknisyen veya tekniker kadrosunda görev yapan Devlet memurlarının mühendis zam ve tazminatından yararlanma durumlarına baktığımızda;
 
**İlgili memurun, mühendislik fakültesinden mezun olduğuna ilişkin diploma veya çıkış belgesini kurumuna iletmesi halinde, takip eden aybaşından geçerli olmak üzere hakkında mühendis için belirlenmiş olan zam ve tazminatların uygulanacağı,
 
**Mezun olunan mühendislik dalının hangisi olup olmadığına, memurun kurumunun görev alanıyla ilgili olup olmadığına, memurun mevcut mesleki öğrenim programının veya bölümünün devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olup olmadığına bakılmayacağı,
 
**Memurun maaşının, mühendis için belirlenmiş olan zam ve tazminatlar (derece ve hizmet sürelerine göre) esas alınarak ödeneceği,
 
görülmektedir. Buna göre, makine bölümü mezunu olarak teknisyen veya tekniker kadrosunda görev yapan bir memur Ziraat Mühendisliğini bitirdiğinde, mühendis kadrosuna atanmasa bile Mühendis için belirlenmiş olan zam ve tazminatlardan derece ve hizmet süresine göre yararlanabilecektir.
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2017, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER