TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER HANGİ MÜHENDİSLİĞİ BİTİRİRSE MAAŞLARI ARTAR

TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER HANGİ MÜHENDİSLİĞİ BİTİRİRSE MAAŞLARI ARTAR

TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER HANGİ MÜHENDİSLİĞİ BİTİRİRSE MAAŞLARI ARTAR
Meslek lisesi mezunu Teknisyen veya 2 yıl süreli yüksek teknik öğrenim mezunu Tekniker olarak kamu kurumlarında Teknik Hizmetler Sınıfına dahil memuriyet kadrolarında görev yapanların mühendislik fakültelerini bitirmeleri durumunda aylık ücretleri artmaktadır.
 
Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezun olanlar Teknisyen, lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğrenim mezunları ise Tekniker unvanını kazanmaktadırlar. Bu unvanlarda olanlar, aynı unvanlardaki Devlet memuru kadrolarında görev yapabilmektedirler. Bu unvanlardaki memurlar, Mühendislik fakültesinden mezun olurlarsa, Mühendis kadrosuna atanamasalar bile mühendis kadrosu için belirlenmiş zam ve tazminatlardan yararlanabilmektedirler.
 
Sitemize sıklıkla iletilen sorular arasında, zam ve tazminatlarından yararlanabilmek için mühendisliğin hangi dalından mezun olmak gerektiği sorusu yer almaktadır. Bu nedenle, bitirilen üst öğrenimin zam ve tazminatlarından nasıl yararlanılacağı konusuna memurunyeri.com olarak yeniden değinme ihtiyacı duyulmuştur.
 
İlgili düzenlemeler
 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde; “Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Öte yandan, 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “E/3” bölümünde; “3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. …” denilmiştir.
 
Bu düzenlemeler çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin verilen bir görüşte; “… teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan personelin söz konusu hizmet sınıflarına atanabilecek herhangi bir mesleki üst öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatın ödenmesinde, bitirilen üst öğrenimin “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumun görev alanıyla ilgili olması” veya "mevcut mesleki öğrenimin program ve bölüm bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atlanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.” şeklinde değerlendirmede bulunulmuştur. (BÜMKO tarafından Sağlık Bakanlığına verilen 17.03.2014 tarih ve 2334 sayılı görüş yazısı)
 
Bitirilen üst öğrenimin zam ve tazminatından yararlanmak 
 
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve Maliye Bakanlığının görüşü birlikte değerlendirildiğinde, bitirilen üst öğrenimin zam ve tazminatlarından yararlanabilmek için;
 
-Teknik veya sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda Devlet memuru olarak görev yapıyor olmak,
 
-Bulunulan hizmet sınıfında bir kadroya atanmaya imkan veren bir üst öğrenimi bitirmek,
 
-Üst öğrenimin bitirdiğine ilişkin diploma veya mezuniyet belgesini kuruma iletmek
 
gerekir.
 
Bunların dışında, zam ve tazminatlardan yararlanabilmek için bitirilen üst öğrenimin, memurun “kadro göreviyle ilgili olması”, “kurumunun görev alanıyla ilgili olması” veya "mevcut mesleki öğrenimin programı veya bölümünün devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması" gibi şartlar aranmaz.
 
Öte yandan, teknik veya sağlık hizmetleri sınıfında bulunmakla birlikte, bulundukları hizmet sınıflarındaki bir kadroya atanmaya imkan vermeyen bir üst öğrenim bitirmiş olanlar ise üst öğrenim nedeniyle zam ve tazminatlardan yararlanamaz.
 
Teknisyen veya teknikerin mühendislik fakültesi bitirmesi
 
Teknik hizmetler sınıfında Teknisyen veya Tekniker kadrosunda görev yapan memurların, herhangi bir mühendislik fakültesinden mezun olmaları durumunda, mezuniyete ilişkin bilgileri kurumlarına ilettiklerinde, bitirdikleri bölümün hangisi olduğuna bakılmaksızın, haklarında mühendis için belirlenmiş olan zam ve tazminatlara göre işlem yapılması gerekecektir.
Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER