TOPLU SÖZLEŞMEDE BÜYÜK SKANDAL

- 2012 ve 2013 yıllarında hükümet ile sendikaların imzaladığı toplu sözleşme 22 maddenin uygulanmadığı ortaya çıktı. Aktif Sağlık Sen ise bu konuda bir açıklama yayımladı ve durumu belgeleri ile açıkladı.

TOPLU SÖZLEŞMEDE BÜYÜK SKANDAL

2012 ve 2013 yıllarında hükümet ile sendikaların imzaladığı toplu sözleşme 22 maddenin uygulanmadığı ortaya çıktı. Aktif Sağlık Sen ise bu konuda bir açıklama yayımladı ve durumu belgeleri ile açıkladı.İŞTE O AÇIKLAMA

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğinin ardından, memur sendikaları ve hükümet ilk defa toplu sözleşme imzalamak için masaya oturmuş, 22 günlük görüşmelerde uzlaşma sağlanamadığından toplu sözleşme konuları Kamu Görevliler Hakem Kurulunca karara bağlanmıştır. Anayasanın 53. Maddesine göre; “Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.” Kâğıt üzerinde öyledir, diyecek bir sözümüz olamaz! Ancak pratikteki durum öyle olmamıştır. Çünkü;

1. Dönem Toplu Sözleşmenin Birinci Bölümünde “Memurların Genelini Kapsayan” toplam 20 madde karara bağlanmış ancak sadece 9 madde uygulamaya konmuştur. Diğer 11 (onbir) maddeye yönelik Hükümet ve yetkili sendikalarca 2 yıl boyunca hiçbir çalışma veya düzenleme yapılmamıştır. Bu maddeler “Sözleşmeli personele yiyecek yardımı, zam ve tazminatlar, seyyar görev tazminatı, hizmet tahsisli konutların kapsamının genişletilmesi, KİT'lerde konu kira bedeli ve kıdem ücreti, fazla çalışma ücreti gibi memurların genelini kapsayan son derece önemli maddelerdir.”Aynı durum Sağlık ve Sosyal Hizmetler iş kolu içinde geçerlidir. 2012 yılındaki Toplu Sözleşmede sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda toplam 11 madde karara bağlanmış, ancak; Hükümet ve yandaş sendikaca 2 yıl boyunca bu maddeler üzerinde hiçbir çalışma veya düzenleme yapılmadığından bu maddeler bir sonraki toplu sözleşmeye aynen taşınmış ve noktası virgülüne yer almıştır. Bu gerçeğe inanmak istemeyen herkese; Resmi Gazeteden 1. ve 2. Dönem Toplu Sözleşmesine ulaşıp her ikisini karşılaştırmasını öneriyorum.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120601.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120601.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130813.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130813.htm

2012 yılındaki 1. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan bütün memurlara yönelik toplam 11 madde ile sağlık işkolundaki 11 madde olmak üzere toplam 22 (yirmi iki) madde bir sonraki Toplu Sözleşmeye aynen taşınmış ve noktası virgülüne tekrar yer almıştır. Sonrada MALUM-SEN tarafından tarihi kazanımlar elde ettik diyerek çalışanlara pazarlanmıştır. Aynı hadiseler diğer hizmet kolları içinde geçerlidir.

Maalesef bu durum ülkemizdeki kamu sendikacılığı açısından gayet sıradan ve normal bir durumdur. Ancak bize göre skandal hatta utanç verici bir durumdur.

İşte bu skandalın en somut örneği; Her iki Dönem Toplu Sözleşmede yer aldığı ve bütün memurları kapsadığı halde bu güne kadar üzerinde hiçbir çalışma yapılmayan 1. Dönem Toplu Sözleşmenin 15 nci maddesindeyken 2. dönemde 14 ncü sıraya düşen “Hizmet Tahsisli Konutların Kapsamının Genişletilmesi” başlıklı bir madde vardır.

Bu madde; Nüfusu 2.000'nin altında olduğu için tüzel kişiliği sona eren ve köye dönüşen yerlerdeki kamu konutlarına yöneliktir. Belediyelik iken köye dönüşen toplam 1.500'den fazla yerleşim yerindeki kamu konutlarının hangilerinin bu madde kapsamına girdiği, hangilerinin girmediği halen belirsizdir. Bu sebeple bazı köy sağlık evlerindeki sağlık personelleri kira bedeli öderken bazı sağlık evlerinden kira alınmamaktadır. Bu durum Anayasanın 10 ncu maddesiyle güvence altına alınan “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesine ve diğer mevzuata açıkça aykırıdır.Her iki Dönem Toplu Sözleşmesinde yer alan bu madde üzerinde bu güne kadar neden bir çalışma veya düzenleme yapılmadığını Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına defalarca sorduk. Hatta bu konuda bir başvuruyu Kamu Denetçiliği Kurumuna ileterek çözüm istedik. Kamu Denetçiliği sağ olsun her zamanki gibi “Suya Sabuna Dokunmadan” 15.05.2014 tarihinde konu hakkında Yasal Düzenleme Gerektiğinden bahisle “İNCELENEMEZLİK” Kararı vermiştir.

Devlet Personel Başkanlığı ise bu konuda kısmen görüş beyan ederek Maliye Bakanlığını işaret etmiştir. Maliye Bakanlığı ise 01.12.2014 tarih ve 414496 sayılı cevabında;“Başvuru konusunun önümüzdeki süreçte yapılacak olan Yasa ve Yönetmelik değişikliğinde dikkate alınacağını” bildirmiştir.

Şimdi herkese yönelip; “Birisi çıkıp size 22 tane söz verse! Ancak bu sözlerinin hiç birisini tutmayıp, 2 yıl sonra aynı konularda bir daha söz verse! O'na NASIL İNANIR? NASIL GÜVENİRSİNİZ?” diye başlayıp Hükümete ve MALUM-SEN başkanlarına sormak istiyorum;

• 1. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan ve bütün memurları kapsayan 11 madde üzerinde 2 yıl boyunca neden hiçbir çalışma veya düzenleme yapılmamıştır?

• Eğer bu maddeler çalışma veya düzenleme yapılarak çözüme kavuştuysa Neden bir sonraki Toplu Sözleşmede noktası virgülüne ve aynen yer almıştır?

• 2013 yılında “ÜÇ BUÇUK GÜNDE” imzaladığınız Toplu Sözleşmede yer alan ve üzerinde hiçbir çalışma yapılmayan bu maddeler 2015 yılındaki toplu sözleşmede noktası virgülüne aynen ve tekrar yer alacak mıdır?

Hiç kimsenin aldatılmadığı, verilen sözlerin tutulduğu, haksızlık ve zulümlerin son bulduğu, bütün hak ve özgürlüklerin masada veya kâğıt üzerinde kalmadığı bir ülke ve insanlık dileğiyle…

Ercan KUYUCU

AKTİF SAĞLIK SEN

Mevzuat Sekreteri
Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER