TORBA KADRO UYGULAMASININ İNCELİKLERİ

Torba kadro olarak bilinen 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinin sorular özelinde inceliklerini izah etmeye çalışacağız.

TORBA KADRO UYGULAMASININ İNCELİKLERİ

7 Eylül 2011'de memuriyete başladım. Şu an 3 yıl 8 ay memuriyetim ve 6 ay muvazzaf askerliğim ile 2720 gün SSK hizmetim var. 10 yıl hizmet gerektiren bir kadroya atanmak için hizmet süremin hesaplanmasında kurumum, özel sektörde geçen günlerin ¾'ünün nasıl hesaplanacağı konusunda kararsız kaldı. Bir ay 30 gün bir yıl 360 gün üzerinden hesaplanır diye bir bilgi var önümüzde. Bu bilgilerden hangisi doğrudur?

Torba kadro uygulamasının dayanağı nedir?

Soruya geçmeden önce torba kadronun dayanağından bahsetmemiz gerekiyor. Torba kadronun dayanağı, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesidir. Bu maddeye göre Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilmektedir. Yine bu maddede hangi hizmetlerin torba kadroda dikkate alınacağı ve atanmak için gerekli olan şartlara yer verilmiştir.
Yıl 360 gün olarak, ay ise 30 gün olarak dikkate alınır
İşveren Uygulama Tebliği'nde hizmet sürelerinin nasıl hesaplanacağı ile bir aylık süreden neyin kastedildiği açıklanmıştır. Buna göre; ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir” ifadesine yer verilmiştir. Uygulamada da 68/B hesaplamasında sigortalının hizmet süresi hesaplanırken yıl 360 gün olarak, ay ise 30 gün olarak dikkate alınmaktadır.
Buna göre, sigortalı süreniz 7 yıl 6 ay 20 gün hizmetinizin olduğunu ve bu sürenin de 6 yılı geçmemek üzere ¾'ünün değerlendirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla hesaplamanın bu şekilde yapılması gerekmektedir.

Torba kadroda değerlendirilecek süreden ne anlaşılmalıdır?

657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde geçen 6 yıl ibaresinden, yükseköğrenim gördükten sonra özel kuruluşlarda veya serbest olarak çalışılan sürenin toplamının ¾'ünün 6 yılı geçmeyeceği anlaşılması gerekmektedir. 12 yıllık serbest çalışma süresi olan bir kişinin bu süresinin ¾'ü 9 yıl olmasına rağmen bu madde gereğince 6 yılı değerlendirmeye alınacaktır.

Her memur torba kadrodan yararlanabilir mi?

Her memurun torba kadro uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hususu, 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; “Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir” hükmü gereğince, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan memurlar hakkında torba kadro uygulaması yapılamaz.
Örnek vermek gerekirse, bu madde kapsamında olan öğretmenler, doktorlar ve hemşireler hakkında torba kadro uygulaması yapılamaz.

Memuriyet hizmeti olmayanlar müsteşar veya genel müdür olabilir mi?

657 sayılı Kanun'un 68/B maddesinde özel sektörde çalışılan süreler Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınmaktadır.

Bu hükme göre her müsteşar, müsteşar yardımcısı veya genel müdürlük için kamu hizmetinin aranmaması gibi bir şey söz konusu değildir. Sadece Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için özel sektör hizmetlerinin tamamı dikkate alınmaktadır. Diğer müsteşar, müsteşar yardımcısı veya genel müdürler için sadece özel sektör hizmetlerinin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınmaktadır.
Anlayacağınız, memuriyet hizmetinin aranıp aranmayacağı hususu müsteşardan müsteşara veya genel müdürden genel müdüre değişmektedir. Yani hiç memuriyeti olmayan birisi Bakanlıkların müsteşarlığına veya ana hizmet birimi genel müdürlüklerine atanamaz. Görüleceği üzere, madde metninin özenle yazılmadığı anlaşılmaktadır.

Yurt dışında çalışılan süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mütalaada konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre; Nebraska Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü Tarla ve Bahçe Bitkileri Bölümü'nde geçen hizmetlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68/B maddesi gereğince yapılacak atamalarda değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin bir soruya verilen cevapta; söz konusu şahsın Nebraska Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi ve Doktora sonrası Araştırmacısı olarak geçen hizmetlerinin 6 yılı geçmemek üzere ¾'ünün, ücret mukabilinde istihdam edilmiş olması kaydıyla, «özel kurumlarda» çalışılmış kabul edilerek, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi gereğince değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Avukatlık stajında geçen süreler torba kadroda dikkate alınır mı?

Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir mütalaada konu açıklığa kavuşturulmuştur. Buna göre; karşılığı Emekli Sandığı'na yatırılmış bulunan avukatlık stajında geçen sürelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde 1, 2, 3 ve 4 üncü derecedeki kadrolara derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın daha aşağı derecelerden atama yapılmasında dikkate alınıp alınmayacağı hususundaki bir soruya verilen cevapta; ….657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68'inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde, avukatlık stajında geçen sürelerin, yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Vekil öğretmenlik veya imamlık süreleri torba kadroda dikkate alınır mı?

Torba kadro uygulamasında vekil öğretmenlik ve vekil imamlıkta geçen hizmet sürelerin tamamı 68/B'deki sürelerin hesabında değerlendirilmektedir.

Torba kadronun getirdiği maaş farkı ne zaman alınmaya başlanır?

160 seri No'lu DMK Genel Tebliği'ne göre 657 sayılı Kanun'un 68'inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödenmektedir. Memurlar maaşlarını peşin aldıkları için bunlara yeni göreve başladıkları günden itibaren fark ödemesi yapılacaktır.

 Ahmet ÜNLÜ

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER