ÜNİVERSİTELİ KAMU İŞÇİLERİ MEMUR OLMAK İSTİYOR

Memur-Sen, kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde istihdam edilen üniversite mezunlarının, istemeleri halinde memur kadrosuna geçirilmesini talep etti.

ÜNİVERSİTELİ KAMU İŞÇİLERİ MEMUR OLMAK İSTİYOR
Memur-Sen'in Devlet Personel Başkanlığı'na sunduğu toplu sözleşme talepleri arasında, kamudaki işçilerin statüsüne ilişkin beklentilere de yer verildi. Taslakta, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki KİT'lerde daimi statüde çalışan işçilerden yükseköğretim mezunu olan ve kamu görevlisi sıfatıyla yürütülen işlerde çalışanların, memur kadrolarına atanması talep edildi. Sendika, şartları taşıyan ve toplu sözleşmenin imzalandığı tarihte görevi başında bulunan işçilerin, toplu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kurumlarına yazılı olarak istekte bulunmaları halinde, yürüttükleri görevlere karşılık gelen kadrolara atanması önerildi. Ayrıca, daha önce benzer şekilde işçi statüsünden memur kadrolarına geçirilenler de dahil olmak üzere statüleri değişenlerin, daimi işçi statüsündeki hizmet sürelerinin, geçirilecekleri yeni statülerine eklenmesi de önerildi. Eklenecek hizmet sürelerinin, kazanılmış hak aylığı ve toplam hizmet sürelerinin hesaplanmasında da değerlendirilmesi talep edildi. 8 bin 300 işçi va Memur-Sen Toplu Sözleşme Sekreteri Hacı Bayram Tonbul, “Kamu kurum kuruluşlarında ve KİT'lerde işçi kadrosunda da istihdam edilen ama memurların yaptığı işleri yapan yaklaşık 8 bin 300 üniversite mezunu var. Bunların arasında mühendisler, avukatlar hatta doktorlar var. Bunlardan bazıları aynı işi yaptıkları memurlardan daha düşük ücret alıyorlar. Ayrıca, bu işçiler görevde yükselme sınavlarına giremiyorlar ve idari görevlere gelemiyorlar. Bu nedenle kamudaki pek çok işçi, memur kadrosuna geçmek istiyor. Biz bu işçilerimizin taleplerini, hazırladığımız taslağa da koyduk ve konuyu toplu sözleşme masasına getireceğiz” dedi. Tonbul, önerileri arasında her derecenin 3 kademeli olmasının da bulunduğunu söyledi. Tonbul, 2005 yılından sonra giren memurlara 1 derece verilmesini de istediklerini kaydetti. "
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
cuma
cuma - 11 yıl Önce

bu talebi canı gönülden destekliyoruz. MADDE 54-KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ STATÜSÜNDE İSTİHDAMEDİLENLERİN MEMUR STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ1- Kamu kurum ve kuruluşları ve bunlara bağlı döner sermaye işletmelerinde bu toplusözleşmenin imzalandığı tarihte görevlerine devam ediyor olmaları kaydıyla 4857sayılı İş Kanunu kapsamında daimi statüde çalışanlardan, yükseköğrenim görmüşolup kamu görevlisi sıfatıyla da yürütülen işlerde görev yapanlar, bu sözleşmeninimzalandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde kurumlarına yazılı olarak istektebulunmaları halinde işçi statüsünde yürüttükleri görevlere karşılık gelen memurkadrolarına atanırlar.2- 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüsleriile bağlı ortaklıklarında bu sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla görevlerinedevam ediyor olmaları kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında daimistatüde çalışanlardan yükseköğrenim görmüş olup idari birimlerde çalışan ve 399sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesi kapsamındaki sözleşmelipersonel ile benzer işleri görenler, bu toplu sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 6 ay içerisinde kurumlarına yazılı olarak 399 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin 3/c maddesi uyarınca sözleşmeli personel kadrolarınaatanmak üzere başvurmaları halinde, durumlarına uygun kadrolara başkaca birişleme gerek kalmaksızın atanırlar.3- Daha önce benzer şekilde işçi statüsünden birinci ve ikinci fıkradaki statüleregeçirilenler de dahil olmak üzere birinci ve ikinci fıkra kapsamında statülerideğişenlerin, daimi işçi statüsünde geçirdikleri hizmet süreleri yeni geçirildikleristatüde geçmiş sayılır. Bu süreler, kazanılmış hak aylığına esas derece vekademelerin tespiti ile ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunuuyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet sürelerinin hesabındada değerlendirilir.

muzaffer divittar
muzaffer divittar - 11 yıl Önce

bu iş olursa kimin emeği geçmişse ömür boyu minnet duyarız.

SIRADAKİ HABER