YARGIDA REFORM;HAKİM VE SAVCI BİRBİRİNDEN AYRILIYOR !

Adalet Bakanlığı, yeni yargı reformu stratejisi taslağını kabul etti.

YARGIDA REFORM;HAKİM VE SAVCI BİRBİRİNDEN AYRILIYOR !
Adalet Bakanlığı, yeni yargı reformu stratejisi taslağını kabul etti. Buna göre hakim ve savcılara örgütlenme özgürlüğü geliyor, adliyelerde hakim ve savcıların fiziki mekanları birbirinden ayrılıyor. Düşük ücretli uyuşmazlıkların baroların oluşturduğu hakem heyeti tarafından çözülmesinin hedeflendiği taslakta, yargıya güvenin zedelenip zedelenmediğini anlamak için düzenli aralıklarla "Yargıya Güven" anketi yapılacağı ifade ediliyor.
 
 
Adalet Bakanlığı tarafından benimsenen Yargı Reformu Stratejisi Taslağında, bir dizi yapılsa sorunla mücadele eden yargıda yapılmak istenen reform için ciddi adımların atılması öngörülüyor.
 
Taslakta, hakkında tartışma yürüyen "yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı" konusunda kamuoyu farkındalığının arttırılması için çalışma yapılmasına karar verildi. Vatandaşlara postayla gönderilen ve geliş esnasında bir dizi sıkıntının yaşandığı tebligatlar ise artık elektronik hale getirilecek.
 
Türkiye'de uygulanan fail ile mağdur arasındaki uzlaşma, bundan sonra kamu davaları için de geçerli olacak.
 
Türkiye'de uygulanmayan fal-kamu uzlaşması sisteminin yaygınlık kazanması için altyapı çalışmalarının başlatılmasına da karar verildi. Ayrıca yargıdaki iş yükünü azaltmak maksadıyla kira, icra, avukatlık ücreti gibi uyuşmazlıklar yargıya intikal ettirilmeden baro tarafından oluşturulan zorunlu hakem heyeti vasıtasıyla çözülecek.
 
Uzmanlardan faydalanılacak
 
Strateji taslağı çerçevesinde mahkeme ve savcılık teşkilatlarının adliye içindeki konumları ve mekanları yeniden yapılandırılacak. Savcı ve hakimlerin fiziki mekanlar birbirinden ayırtılacak,.ceza infaz kurumlarında görev yapan personel savcılığa bağlanacak. Öte yandan Hâkim ve savcıların örgütlenme özgürlüğünün geliştirilmesi yönünde adımlar atılacak, hakim ve savcıların yargısal faaliyetlerine destek olmak için adalet hizmetlerinde görev alan psikolog, sosyolog, pedagog, sosyal çalışmacı gibi uzmanlardan alınan verimlilik arttırılacak.
 
Zorunlu avukatlık sistemi
 
Bir başka tartışma konusu olan savunma makamına da bir dizi iyileştirme geliyor. Savunmanın etkinliğinin artırılması için avukatlık mesleğinin nitelik, yetki ve imkânlarının arttırılması için, avukatlık mesleğine kabulde yeni ölçütler belirlenmesi meslekte ihtisaslaşmanın desteklenmesi, belirli davalar ve yasa yolları için avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi ve istinafa, bu mümkün olmazsa en azından temyize gitmek için zorunlu avukatlık sistemine geçilmesi için çalışma yapılacak. Hedefe avukatlık hizmeti sigorta fonunun kurulması da alındı.
 
Yargıya güven anketi
 
Sürekli yargıya güvenin zedelendiği tartışmalarının yaşandığı Türkiye'de, bu tartışmaların önüne geçmek için belirli alıklarla anket yapılması da öngörülüyor. Düzenli aralıklarla kamuoyu araştırma şirketleri vasıtasıyla yargıya güven ve memnuniyet anketleri yapılması hedeflendi.
 
Bundan böyle yargı-medya ilişkileri de kurumsal bir halde olacak. Yüksek Mahkemeler ve diğer yargı kurumlarında basın sözcülüğü kurumunun yaygınlaştırılıp etkinleştirecek, başta büyük adliyeler olmak üzere adliyelerde basın ve halkla ilişkiler bürolarının kurulacak. Basın sözcülerinin profesyonel basın danışmanları olacak.
 
Adli ve idari yargıda istinaf mahkemeleri
 
Adli ve idari yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin amaçlandığı strateji taslağında Adli Tıp Kurumları da unutulmadı. Adli Tıp Kurumunun kapasitesinin fiziki altyapı ve insan kaynakları bakımından güçlendirilmesine devam edilmesi ve adli muayenelerin Adli Tıp Kurumu Teşkilatı ve personeli bulunmayan yerlerde, Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı hastanelerde yapılmasına karar verildi.
 
E-Dava dönemi
 
Vatandaşların internet üzerinden dava açmasını sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik ilk adımların atılacağının belirtildiği taslakta, Hukuki yardım sigortası sisteminin oluşturulması da hedefleniyor.
 
Milli Gazete
Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER