YEŞİL PASAPORT HANGİ ÇOCUKLAR İÇİN ALINABİLİR?

YEŞİL PASAPORT HANGİ ÇOCUKLAR İÇİN ALINABİLİR?

YEŞİL PASAPORT HANGİ ÇOCUKLAR İÇİN ALINABİLİR?
Türk vatandaşlarına, Türkiye'ye girebilmeleri ve Türkiye'den çıkabilmeleri için yolcu giriş - çıkış kapılarında ibraz etmek üzere verilen pasaport türleri arasında, “hususi damgalı pasaport” (yeşil pasaport) da bulunmaktadır.Kendilerine hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) verilebilen kamu çalışanlarının çocukları da aynı tür pasaport kullanabilmektedir. Ancak, yeşil pasaport kullanma hakkına sahip olan kamu çalışanlarının çocuklarının her zaman yeşil pasaport alması söz konusu olmamaktadır.Hususi damgalı (yeşil) pasaport ile ilgili olarak 5682 sayılı Pasaport Kanununda yer alan hükümlere göre, Hususi Damgalı Pasaport;**Birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine, diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.**Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına verilir.Hangi çocuklar yeşil pasaport kullanabilir?Pasaport Kanununda yer alan düzenlemelere bakıldığında, hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) kullanma hakkına sahip kamu çalışanları ve emeklilerinin;-18 yaşını doldurmayan çocuklarına,-18 yaşını doldurmalarına rağmen öğrenimlerine devam eden çocuklarından, çalışmayan ya da evli olmayanlara, bu şartları devam ettiği sürece 25 yaşını dolduruncaya kadar,-Bedensel, zihinsel veya ruhsal engellerinden biri ya da bir kaçı nedeniyle sürekli bakıma muhtaç olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen çocuklarından, çalışmayan ya da evli olmayanlara, bu şartları devam ettiği süre boyunca ve yaş ile öğrenim görüyor olma şartı aranmadan,yeşil pasaport verilebiliyor.Öte yandan, yeşil pasaport alma hakkı olan çocukların; öğrenim, evlilik, çalışma veya sağlık yönleriyle pasaport alma hakkını kaybettikten sonra, gerekli şartlara yeniden sahip olmaları durumunda tekrar yeşil pasaport alabilmeleri mümkün olabilecektir.
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER