13 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

13 Ekim 2013 Tarihli ve 28794 Sayılı Resmî Gazete

13 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
13 Ekim 2013 Tarihli ve 28794 Sayılı Resmî Gazete
 
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2013/5289  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2013/5368  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Yükseköğretim, Kültür, Spor, Gençlik ve Basın-Yayın Alanlarında 2013-2016 Yıllarına İlişkin İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar
 
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2013/5348  Tunceli İlinde Tesis Edilecek Armağan Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla, Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/5349  2013 Yılı Yatırım Programında 2010A010160 Proje Numarası ile Yer Alan Adıyaman Göksu Araban I. Merhale (GAP) (Çetintepe Barajı) Kapsamındaki Çetintepe Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/5373  İzmir İli, Kemalpaşa İlçesinde Yürütülen Kanalizasyon Şebekeleri, Toplayıcı Hat ve Terfi Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2013/5407  2013 Yılı Yatırım Programında 1977A010320 Proje Numarası ile Yer Alan “Küçük Su İşleri Projesi” Kapsamında Aksaray-Merkez Sağırkaraca Göleti ve Sulaması İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
 
CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
ATAMA KARARI
—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
 
YÖNETMELİKLER
2013/5390   Resmî Mühür Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 
TEBLİĞLER
—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/46)
—  İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/47)
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/10/2013 Tarihli ve 2013/172 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/10/2013 Tarihli ve 2013/173 Sayılı Kararı
—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 7/10/2013 Tarihli ve 2013/175 Sayılı Kararı
—  Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi (BDS 200) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 2
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER