2014 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BELİRSİZLİĞİ

'2014 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA MEZUNU ÖĞRETMENLER DE DAHİL EDİLMELİDİR'

2014 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BELİRSİZLİĞİ
''4+4+4 Eğitim Sistemine geçilmesiyle birlikte sınıf öğretmenlerindeki yığılmayı azaltmak ve 5. Sınıfların ortaokul olması nedeniyle ortaokullarda ihtiyaç duyulan branş öğretmeni eksiğini gidermek adına 2012 yılında yapılan alan değişikliği atamasında ilk defa öğretmenlere yan alanlarına geçiş hakkı tanındı. Yan alan ve teknoloji tasarım ile zihinsel engelliler öğretmenliklerine geçişlere gösterilen aşırı tepkiler ve sınıf öğretmenliğindeki yığılmanın bir nebze olsun azalması göz önünde bulundurularak 2013 yılında yapılan alan değişikliği atamasında yan alana geçiş hakkı verilmedi.
Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararı ile yeniden düzenlenen "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları" ile bu karara göre "Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabilecekleri Alanlar" 12 Mart 2014 tarihi itibariyle Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmıştır. 9 sayılı kararda yan alanın tanımı yeniden yapılmıştır.
"ı.  Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin; yükseköğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenim programını veya farklı bir alanda yapılan yüksek lisans veya doktora eğitimi programını ifade eder."
Bu tanıma göre yan alan "yüksek lisans üzerine doktora eğitimi" ifadesi "yüksek lisans veya doktora eğitimi" şeklinde değiştirilmiştir.
2012 ve 2013 yıllarında yapılan alan değişikliği atamalarında farklı bir alanda yapılan yüksek lisans yan alan tanımının içerisinde yer almadığı için yüksek lisansı da kapsayan bir alan değişikliği yapılmamıştır.
Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20 Şubat 2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararının Geçici 6. Maddesi şu şekildedir:
"Geçici Madde 6 - (1) Özel Eğitim Alanında öğretmen ihtiyacının karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda, bu alana öğretmenlik alanları mezunu olup özel eğitim (Görme, İşitme ve Zihinsel Engelliler) alanında tezli/ tezsiz yüksek lisans veya doktora mezunları atanırlar."
Bu maddeye göre ihtiyaç duyulması halinde özel eğitim tezli/tezsiz yüksek lisans mezunları mezun oldukları öğretmenlik alanına bakılmaksızın özel eğitim öğretmeni olarak atanabilecektir.
Yine Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı Ağustos ayında yaptığı bir açıklamada "Seçmeli ders olarak 'Yaşayan Diller ve Lehçeler' diye bir seçmeli dersimiz var. Bu ders altında Kırmançi, Zazaki yani Kürtçe seçmeli dersimiz var. Kafkas dillerinden seçmeli derslerimiz var. Hangi ilde kaç Kürtçe veya Lazca, Çerkezce öğretmenine ihtiyacımız var, bunların dökümlerini çıkarıyoruz. Bu alanda tezsiz yüksek lisans, lisans eğitimi yapan öğrencilerimiz bu derse öğretmen olarak atanacak." demiştir.
Yine 9 Sayılı kararın Geçici 8. Maddesi şu şekildedir:
"Geçici Madde 8 - (1)  Sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik  'Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı'nı başarıyla tamamlayanların Zihin Engelliler Sınıfı Alanına, öğretmen olarak görev yapmakta iken 90 saatlik 'Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanların Teknoloji ve Tasarım Alanına eğitim kurumlarının ihtiyacına göre alan değişikliği yapılabilir."
Yukarıdaki gelişmeler farklı bir alanda yüksek lisans yapmış öğretmenleri de alan değişikliği yapma konusunda umutlandırmıştır. 540 saatlik  'Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitimi Programı'nı ve 90 saatlik 'Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayanlar alan değişikliği yapabilirken, 2 veya 3 yıl öğrenim gören tezli yüksek lisans ve 1,5 yıl öğrenim gören tezsiz yüksek lisans mezunu öğretmenler de alan değişikliğini fazlasıyla hak etmektedir. 2014 yılı alan değişikliği atamasında farklı bir alanda yüksek lisans yapmış öğretmenler de alan değişikliği yapmayı beklemektedir.''

egitimajansı.com
Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER