22 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE

22 Ekim 2013 Tarihli ve 28799 Sayılı Resmî Gazete

22 EKİM 2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE
22 Ekim 2013 Tarihli ve 28799 Sayılı Resmî Gazete
 
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
—  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
 
YÖNETMELİKLER
—  Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—  Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
—  Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
—  İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
—  Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
 
TEBLİĞLER
—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi
—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi
 
 
İLÂNLAR
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER