AMİRİNİZ İSTERSE MAAŞINIZI ARTIRABİLİR Mİ?

Memurların ücretleri ile mali ve sosyal haklarına ilişkin belirlemeler, ilgili oldukları mevzuatla belirlenmiş olmakla birlikte, atamaya yetkili amirlerin takdiri ile yapılacak bazı işlemler sonucunda, memurların aylık maaşlarında artış olması da mümkündür.

AMİRİNİZ İSTERSE MAAŞINIZI ARTIRABİLİR Mİ?
Devlet memurlarının aylık ücretlerinin, amirlerinin takdiriyle yapılacak bazı işlemlere bağlı olarak yükselmesi mümkündür. Bu yazımızda, amir takdiriyle yapılan ve maaş artışı sonucunu doğurabilen işlemlerden bazılarına değinilecektir.
 
Amir takdiriyle naklen atama
 
Kurum içerisinde başka kadrolara yapılan ve görevde yükselme ya da unvan değişikliği sınavına girmeyi gerektirmeyen naklen atamalar, memurun maaşını artırabilmektedir.
 
Görevde yükselme yönetmeliklerinde aynı görev grubunda ya da görev grubunun aynı alt görev grubunda yer alan ve birinden diğerine geçilmesi sınav şartına bağlanmamış olan unvanların aylık ücretleri arasında farklılık varsa, kurumlarda atamaya yetkili amirlerin takdiri ile personelin başka bir unvana naklen atanması ücretini de artırabilir.
 
Kurumlar tarafından çıkarılan görevde yükselme yönetmeliklerinde genellikle; bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, ayniyat memuru, muhasebeci, ambar memuru, mutemet, memur, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, daktilograf, sekreter, şoför gibi unvanlara aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içerisinde yer verildiği görülmektedir.
 
Ancak, görevde yükselme sınavı şartı aranmadan aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içerisindeki bir unvana naklen atanabilmek için, naklen atamaya yapılacak uygun kadronun bulunması ve bu görev için aranan diğer şartlara sahip olunması da gerekecektir.
 
Bu çerçevede, atamaya yetkili amirlerin takdiriyle yapılacak naklen atamalar memurun maaşında artış da yapabilecektir. Örneğin; “memur” unvanlı personel “veri hazırlama ve kontrol işletmeni” veya “bilgisayar işletmeni” unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına gerek olmaksızın amir takdiriyle atandığında, aylık net maaşı değişen miktarlarda artmış olacaktır.
 
Amir takdiriyle torba kadroya atama
 
Herhangi bir sınava girmeye gerek olmadan atama imkanı bulunan unvanlar ile memurun görevli olduğu unvana ait ilk dört dereceli kadrolara, kazanılmış hak aylık seviyesi daha aşağıda olan memurların atamaya yetkili amir takdiriyle atanması suretiyle memurun maaşı artabilmektedir.
 
Devlet memurlarının bu kapsamda amirleri tarafından atanabilmesi için; yükseköğrenim mezunu olmaları ve atanacakları görevin ek gösterge ve derecesine göre aranan hizmet süresi şartını taşımaları gerekmektedir.
 
Örneğin; kazanılmış hak aylık derecesi 6 olan mühendis unvanlı bir memur, 10 yıllık hizmeti varsa atamaya yetkili amiri tarafından 1 inci derece mühendis kadrosuna atanabilir. Bu atam ilgili personelin aylık maaşında artışa neden olur.
 
Öte yandan, kazanılmış hak aylık derecesi 5 olan lisans mezunu bir VHKİ, en az 10 yıl hizmeti varsa atamaya yetkili amirin takdiriyle 1 inci derece daire başkanı (müşterek kararname gerektirmeyen) kadrosuna atanabilir.   Bu atam ilgili personelin aylık maaşında artışa neden olur.
Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER