AVUKATLIK RUHSATI SAHİBİ MEMURLAR AVUKATLIK DA YAPABİLİR Mİ?

Avukatlık ruhsatına sahip olarak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, memuriyetleri devam ederken ücretli veya ücretsiz dava takibi yapıp yapamayacakları konusu, özellikle Avukatlık Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

AVUKATLIK RUHSATI SAHİBİ MEMURLAR AVUKATLIK DA YAPABİLİR Mİ?
Avukatlık ruhsatına sahip olarak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait çeşitli unvanlardaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının, memuriyetleri devam ederken ücretli veya ücretsiz dava takibi yapıp yapamayacakları konusu, özellikle Avukatlık Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesinde, Avukatlıkla birleşemiyen işlerden söz edilerek; “Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.” denilmiştir.
 
Öte yandan, aynı Kanunun 12 nci maddesinde ise;
 
*Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,
 
*Hukuk alanında profesör ve doçentlik,
 
*Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,
 
*Hakemlik, arabuluculuk, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,
 
*Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,
 
*Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,
 
*Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,
 
*Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayım müdürlüğü
 
işlerinin Avukatlıkla birlikte yapılabileceği belirtilmiştir.
 
Avukat ve Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının durumu
 
Avukatlık Kanununun 12 nci maddesinin son fıkrasına göre; bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilmektedirler.
 
Diğer unvanlardaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının durumu
 
Avukatlık Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerini bir arada değerlendirdiğimizde, avukatlık ruhsatına sahip Devlet memurlarının ücretli veya ücretsiz olarak dava takibi yapmalarının mümkün olmayacağı; Avukat ya da Hukuk Müşaviri unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarının ise sadece kurumlarına ait işlerde avukatlık yapabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

memurunyeri
 
Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER