AYLIKSIZ İZİN KULLANAN MEMURLAR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAR?

Aylıksız izin kullanan Devlet memurlarının yeniden görevlerine dönmeleri, aylıksız izin kullanma sebeplerine bağlı olarak değişebilmektedir.

AYLIKSIZ İZİN KULLANAN MEMURLAR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAR?
Aylıksız izin kullanan Devlet memurlarının yeniden görevlerine dönmeleri, aylıksız izin kullanma sebeplerine bağlı olarak değişebilmektedir.
 
Aylıksız izin kullanan Devlet memurlarının; izin süresi bitmeden görevlerine başlamalarının zorunlu olacağı hallerin yanı sıra, izin süresinin bitimiyle birlikte ya da belli bir süre içerisinde göreve başlamalarının gerektiği haller de vardır. Göreve başlamaları gereken süre içerisinde, kabul edilebilir mazeretleri olmaksızın, görevlerine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılmaktadırlar.
 
Çeşitli sebeplerle aylıksız izin kullanan memurların ne zaman görevlerine dönmeleri gerekeceği konusunu memurunyeri.com olarak değerlendirirken, aylıksız izin alma hallerine göre ayrı ayrı değinilecektir. 
 
Sağlık sorunları nedeniyle aylıksız izin
 
Refakat izni kullanan ve refakat izni kullanmayı gerektiren sağlık sorunlarının devam etmesi nedeniyle aylıksız izin verilen memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Doğuma bağlı aylıksız izin
 
Doğum yaptıkları için aylıksız izin verilen memurlar ile eşi doğum yaptığı için aylıksız izin verilen memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Evlat edinme nedeniyle aylıksız izin
 
Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle aylıksız izin verilen memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Hizmet süresine bağlı aylıksız izin
 
Beş hizmet yılını tamamlamış olup da istekleri üzerine aylıksız izin verilen memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Eğitim nedeniyle aylıksız izin  
 
Eğitim görmek amacıyla şahsen özel burs sağladıkları için aylıksız izin verilen memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Eşlerinin görev veya eğitimi nedeniyle aylıksız izin
 
Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi olan eşinin atandığı yere (1 ve 2 nci derece kalkınmada öncelikli bölgeler dışındaki yerler) atanamayan memura; burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlerin veya kamu kurumlarınca yurtdışına gönderilen öğrencilerin memur olan eşlerine; eğitim amacıyla kendilerine aylıksız izin verilmiş olanların memur olan eşlerine; yabancı devletlerin resmi kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görev yapmak üzere kendilerine aylıksız izin verilenlerin memur olan eşlerine aylıksız izin verilmesi durumunda, bu memurların izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamaları zorunludur.
 
Askerlik nedeniyle aylıksız izin
 
Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere kendilerine aylıksız izin verilen memurlar, askerlik görevini tamamladıkları tarihten  (terhis tarihi) itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunmak zorundadırlar.
 
Yabancı ülkelere gönderilme nedeniyle aylıksız izin
 
Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere başka ülkelere gönderilen memurlar, kendilerine verilen izin süresinin bitiminden itibaren yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Yurt dışında görevlendirme nedeniyle aylıksız izin
 
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirildikleri için veya yabancı devletlerin resmî kurumlarında ya da uluslararası kuruluşlarda görevlendirildikleri için kendilerine aylıklı izin verilen memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Naklen atamalarda aylıksız izin
 
Başka yerdeki bir göreve naklen ya da yer değiştirme suretiyle atananlardan süresi içerisinde yeni görevlerine başlamayanlara verilen 10 gün aylıksız süre sonunda görevlerine başlamaları gerekir.
 
Başka kurumlarda görevlendirme nedeniyle aylıksız izin
 
Yasal düzenlemelerle, kurumlarından aylıksız izinli sayılarak başka kurumlara ait sözleşmeli pozisyonlarda görevlendirilen memurlar, izin süresinin bitimini izleyen gün görevlerine başlamak zorundadırlar.
 
Mazeretleri ortadan kalkanların aylıksız izinleri
 
Mazeretlerine istinaden aylıksız izin almış olan memurların, izin süresi bitmeden önce mazeretlerini gerektiren sebebin ortadan kalkması durumunda, 10 gün içinde görevlerine başlamaları zorunludur.
 
Aylıksız izin süresi bitmeden göreve dönüş
 
Belli bir mazerete dayalı olarak ya da olmayarak aylıksız izin kullanan Devlet memurları, mazeretleri ortadan kalkmadan ya da izin süresi bitmeden de görevlerine dönmek isteyebilirler.
 
Memurlar, aylıksız izin süresi dolmadan görevlerine dönmek istediklerinde, izni aldıkları yere (kurum, birim, makam) yazılı olarak müracaatta bulunduklarında, en kısa sürede memurun görevine dönmesi konusunda gerekli idari işlemlerin ilgili kurum tarafından yerine getirilmesi gerekecektir. Ancak, göreve başlama taleplerinin yerine getirilmesinin bazı kurumlarca geciktirildiği ya da göreve başlatmak için izin süresinin bitiminin beklendiği de görülebilmektedir.
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ALİ KASAPOĞLU
ALİ KASAPOĞLU - 9 yıl Önce

Ayılsız izin hakında; memurların aylıksız izine ayrılması hem devletin işi aksıyor hem diğer memurlar zor durumuda kalıyor, doğum iznine ayrılan bir memur 8 hafta doğum öncesi yine 8 hafta doğum sonrası izine ayrılmaktadır, bunu anladık bu olabilir.Ama 6 ay 1 yıl iki yıl neyin nesi.Bana göre 6 ay aylıksız izine ayrılsa yeter. resmi daireler sırf bu yüzden zor durumda kalıyorlar bu çözüm değil, bİr memur gittimi 2,5 yıl gelmiyor bir boşluk oluşuyor bunun acilen önlenmesigerekirBu izine ayrılan memirların yerine memur bulunmuyor ç ünkü kadtroları dolu iç in kimse gelemiyor.örevlendirme yapılanc ada görevlendirme yapılan memurlar zor durumda kalıyor zorla görevlendirmle yapılınmı. una çözüm bulunursa sevinirim,teşekkür ederim.

SIRADAKİ HABER