AYM' DEN MEB KANUNU YÜRÜTMEYİ DURDURMAYA RED KARARI

11 Haziran 2014 Çarşamba Günü Saat 09.30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

AYM' DEN MEB KANUNU YÜRÜTMEYİ DURDURMAYA RED  KARARI
Okul yöneticilerinin 13 Haziranda görevlerinin sonlandırılmasına ve yeniden göevlendirileceklere ilişkin 652 sayılı KHD'de yapılan değişiklikliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talepler şartlar oluşmadığı gerekçesiyle reddedildi.

AYM'nin bugün aldığı karar şöyle:
6528 sayılı Kanun’un;

A- 1- 22. maddesiyle
değiştirilen 652 sayılı Kanun ...
Hükmünde Kararname’nin 37.
maddesinin (8) numaralı fıkrasına,

2- 25. maddesiyle 652
sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye eklenen geçici 10.
maddenin (8) numaralı fıkrasına,
ilişkin yürürlüğün
durdurulması istemlerinin, koşulları
oluşmadığından REDDİNE,

B- Dava konusu diğer
hükümlerine ilişkin yürürlüğün
durdurulması istemlerinin esas
inceleme aşamasında karara
bağlanmasına


Sra
No
Esas Says Konusu nceleme
Evresi
Verilen Kararn Sonucu
1 2014/104
Kayseri 5. Aile Mahkemesi
22.11.2001 gnl, 4721 sayl Trk Meden Kanunu'nun 300. maddesinin "Çocuun dava hakk, ergin olmasndan balayarak bir yl gemekle der."biimindeki nc fkrasnn iptaline karar verilmesi istemi. lk - tiraz bavurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduu davada uygulanma olana bulunmadndan, bu fkraya ilikin bavurunun Mahkemenin yetkisizlii nedeniyle REDDNE,
2 2014/105
Afyonkarahisar 2. Sulh Ceza Mahkemesi
4.12.2004 gnl, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, 21.2.2014 gnl, 6526 sayl Kanun'un 12. maddesiyle deitirilen 135. maddesinin (1) numaral fkrasnn iptaline karar verilmesi istemi. lk - Esasa geilmesine,
- 2014/86 Esas sayl dava ile birletirilmesine.
3 2014/106
Erci Asliye Ceza
Mahkemesi
4.12.2004 gnl, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, 21.2.2014 gnl, 6526 sayl Kanun'un 12. maddesiyle deitirilen 135. maddesinin (1) numaral fkrasnn birinci cmlesinde yer alan "...kovuturmada..."ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi. lk - Esasa geilmesine,
- 2014/86 Esas sayl dava ile birletirilmesine.
4 2014/107
Ankara 7. dare Mahkemesi
3.6.2007 gnl, 5686 sayl Jeotermal Kaynaklar ve Doal Mineralli Sular Kanunu'nun;
1-16. maddesinin (1) numaral fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan ".ihale edilir..." ibaresinin,
2-Geici 3. maddesinin (1) numaral fkrasnn ikinci cmlesinde yer alan ".ihale edilir."ibaresinin,
iptallerine karar verilmesi istemi.
lk - tiraz bavurusunda bulunan Mahkemenin bakmakta olduu davada uygulanma olana bulunmadndan, bu ibarelere ilikin bavurunun Mahkemenin yetkisizlii nedeniyle REDDNE,
5 2014/108
Ankara 11. dare Mahkemesi
27.2.2003 gnl, 4817 sayl Yabanclarn Çalma zinleri Hakknda Kanun'un 14. maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin iptaline karar verilmesi istemi. lk - Esasa geilmesine,
6 2014/109
Aydn 2. Asliye Ceza
Mahkemesi
4.12.2004 gnl, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesinin;
1-21.2.2014 gnl, 6526 sayl Kanun'un 12. maddesiyle deitirilen (1) numaral fkrasnn, birinci cmlesinde yer alan ".ve kovuturmada.", ".veya sann..."ibareleri ile "Bu fkra uyarnca alnacak tedbire ar ceza mahkemesince oy birliiyle karar verilir." biimindeki drdnc cmlesinin,
2-6526 sayl Kanun'un 12. maddesiyle eklenen 135. maddesinin (2) numaral fkrasnn,
iptallerine karar verilmesi istemi.
lk - Esasa geilmesine,
- 2014/86 Esas sayl dava ile birletirilmesine.
7 2014/110
Manisa 1. Sulh Ceza
Mahkemesi
4.12.2004 gnl, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesinin, 21.2.2014 gnl, 6526 sayl Kanun'un 12. maddesiyle deitirilen (1) numaral fkrasnn birinci cmlesinde yer alan ".ve kovuturmada..."ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi. lk - Esasa geilmesine,
- 2014/86 Esas sayl dava ile birletirilmesine.
8 2014/111
Sivas 2. Asliye Ceza
Mahkemesi
4.12.2004 gnl, 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, 21.2.2014 gnl, 6526 sayl Kanun'un 12. maddesiyle deitirilen 135. maddesinin (1) numaral fkrasnn;
1- Birinci cmlesinde yer alan "...ve kovuturmada.'', ".ar ceza mahkemesi." ibarelerinin,
lk - Esasa geilmesine,
- 2014/86 Esas sayl dava ile birletirilmesine.
    2-Drdnc cmlesinde yer alan "...ar ceza mahkemesince oy birliiyle karar verilir." ibaresinin,
3-Beinci cmlesinin, iptallerine karar verilmesi istemi.
   
9 2014/88
stanbul Milletvekili M. Akif
HAMZAÇEB, Sinop Milletvekili Engin ALTAY, Yalova Milletvekili Muharrem NCE ile birlikte 121 milletvekili
1.3.2014 gnl, 6528 sayl Mill Eitim Temel Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun'un;
A- 8. maddesiyle, 29.6.2001 gnl, 4706 sayl Hazineye Ait Tanmaz Mallarn Deerlendirilmesi ve Katma Deer Vergisi Kanununda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun'a eklenen geici 16. maddenin;
1-Birinci fkrasnn ".Bakanlk aleyhine varsa alan davalardan tm yarglama giderleri stlenilerek kaytsz ve artsz feragat edilmesi hlinde..."blmnn,
2-kinci fkrasnn,
3-Yedinci fkrasnn,
B- 9. maddesiyle, 8.2.2007 gnl, 5580 sayl Özel Öretim Kurumlar Kanunu'nun 2. maddesinin;
1- Birinci fkrasnn;
a- (b) bendinde yer alan "dershaneleri"ibaresinin yrrlkten kaldrlmasnn,
b- Deitirilen (c) bendinin "...ile Bakanlka dnm programna alnan kurumlardan 2018-2019 eitim-retim ylnn sonuna kadar faaliyetleri devam eden ortaretim... "blmnn,
c- Deitirilen (g) bendinin "Ortaretime veya yksek retime giri snavlarna hazrlk niteliinde olmamak kaydyla... "blmnn,
d- (f) bendinin yrrlkten kaldrlmasnn,
e- Deitirilen (j) bendinde yer alan "On iki ya ve altndaki..."ibaresinin,
C- 12. maddesiyle 5580 sayl Kanun'a eklenen ek 1. maddenin birinci fkras ile yedinci fkrasnn birinci cmlesinin,
D- 13. maddesiyle 5580 sayl Kanun'a eklenen geici 5. maddenin,
E- 21. maddesiyle, 25.8.2011gnl, 652 sayl Mill Eitim Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararname'nin 31. maddesine eklenen (3) numaral fkrann ".ileBakanlkta daire bakan ve zeri grevlerde fiilen bulunmu olanlarn yurt d tekilatnda srekli grevle atanmalarnda hizmet sresi ve..."blmnn, F- 22. maddesiyle deitirilen 652 sayl Kanun Hkmnde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaral fkrasnn,
G- 25. maddesiyle 652 sayl Kanun Hkmnde Kararname'ye eklenen geici 10. maddenin;
1-(3) numaral fkrasnn,
2-(7) numaral fkrasnn;
a- Birinci cmlesinde yer alan ".Milli Eitim Badenetisi, Milli Eitim Denetisi ve ..."ibaresi ile ".Mill Eitim Deneti Yardmcs ve..."ibaresinin,
b- kinci cmlesinde yer alan ".MilliEitim Badenetisi, Milli Eitim Denetisi,."ibaresi ile ".MillEitim Deneti Yardmcs ve."ibaresinin,
c- Ünc cmlesinde yer alan "(Milli Eitim Deneti Yardmclndan Maarif Mfettilii kadrolarna atananlar dahil)" ibaresinin,
3-(8) numaral fkrasnn,
Esas 6528 sayl Kanun'un;
A- 1- 22. maddesiyle deitirilen 652 sayl Kanun Hkmnde Kararname'nin 37. maddesinin (8) numaral fkrasna, 2- 25. maddesiyle 652 sayl Kanun Hkmnde Kararname'ye eklenen geici 10. maddenin (8) numaral fkrasna,
ilikin yrrln durdurulmas istemlerinin, koullar olumadndan REDDNE,
B- Dava konusu dier hkmlerine ilikin yrrln durdurulmas istemlerinin esas inceleme aamasnda karara balanmasna.
    H- 26. maddesinin (d) bendinin,
I- 27. maddesinin;
1-(3) numaral fkrasnn "Milli Eitim Denetileri ve Milli Eitim Deneti Yardmclar ile...''ibaresinin,
2-(5) numaral fkrasnn;
a- (a) bendinin "ayn bentte yer alan 've Milli Eitim Deneti Yardmclar' ve 'Milli Eitim Denetiliine" ibareleri madde metninden karlmtr."blmnn,
b- (b) bendinin "...(g) bendinde yer alan 'Milli Eitim Deneti ve Deneti Yardmclar,' ibaresi yrrlkten kaldrlm ve..."blmnn,
3-(7) numaral fkrasnn, iptallerine ve yrrlklerinin
durdurulmasna karar verilmesi istemi.
İşbu karar sonuçları şeklen düzeltmelere tabi olabilir.
Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
eyvahhhhh
eyvahhhhh - 7 yıl Önce

Artık hangi kuruma itibar edeceğiz ve güveneceğiz bilen varsa yazsın. AYM değil YAM olmuş kimsenin haberi yok.

SIRADAKİ HABER