BAKANLIKLARDA ATAMA FIRTINASI. HANGİ BAKANLIKTA KİM NEREYE ATANDI ?

Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları 18 Aralık 2012 Tarihli ve 28501 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı

BAKANLIKLARDA ATAMA FIRTINASI. HANGİ BAKANLIKTA KİM NEREYE ATANDI ?
ATAMA KARARLARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2012/821
1 – Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Mustafa DAVARCI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Bekir BOZDAĞ
Başbakan Başbakan Yardımcısı
—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/827
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Çanakkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, Ersin FIRAT’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN
Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/857
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına Başmüfettiş Göksel GÜNDAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/856
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Elazığ İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne Murat KARAGÜZEL’in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/861
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Devlet ARIK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Nihat ERGÜN
Başbakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/835
1 – İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevini yürütmek üzere görevlendirilen, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR’ın, bu görevinden alınması, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR
Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı
—— • ——
Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/862
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Ahmet Vakur GÖKDENİZLER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan Dışişleri Bakanı
—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/858
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Mehmet ÖZTÜRK'ün atanması,
657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ
Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
—— • ——
Gençlik ve Spor Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/863
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet BULUT'un atanması, 657 sayılı Kanun'un 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Suat KILIÇ
Başbakan Gençlik ve Spor Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/842
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Hatay Vergi Dairesi Başkanlığına, Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü Kazım KARACA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/843
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, Vergi Başmüfettişi Süleyman Hayri BALCI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/844
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, Gelir İdaresi Grup Başkanı İsmail TEKKOYUN'un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/845
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Gelir İdaresi Daire Başkanlığına, Gelir İdaresi Grup Başkanı Kadir CABUR'un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/846
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığına, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Cuma SAĞLAM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/847
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Gelir İdaresi Daire Başkanı Yusuf ÇİLKOPARAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Maliye Bakanı
—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/859
1 – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Mehmet ŞİŞMAN'ın atanması 6339 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma"nın 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER
Başbakan Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/878
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Hüseyin ÖZCAN'ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER
Başbakan Millî Eğitim Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/852
1 – Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Y.Müh.Alb.Nazmi BEZCİGİL'in atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı
—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/854
1 – Bu kararnamede isimleri yazılı üç Hâkim Subay'ın karşılarında gösterilen görevlere atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu'nun 16 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN İsmet YILMAZ
Başbakan Millî Savunma Bakanı

1. Genkur. Bşk. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As.Sav.) ANKARA, Hak.Alb., Tezer Türkay GÜVEN, ISPARTA SENİRKENT, 1992-Top.8, 30.08.2012, MSB As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müfettişlik (Müf.) ANKARA.
2. J. Gn. K.lığı J. Asyş. Kor. ADMÜŞ (Adl. Müşv.Yrd.) VAN, Hak.Kd.Bnb., Erdoğan AKDUMAN, NİĞDE ALTUNHİSAR, 1994-J.Lv.1, 30.08.2008, J. Gn. K. lığı J. Asyş. Kor. ADMÜŞ (Adl. Müşv.) VAN.
3. 8'inci Kor. K.lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ELAZIĞ, Hak.Yb., Yunus YILMAZ, KAHRAMANMARAŞ AFŞİN, 1995-2, 30.08.2012 8'inci Kor. K.lığı ADMÜŞ ADMÜŞ (Adl. Müşv.) ELAZIĞ.
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/879
1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Aydın 21. Bölge Müdürü Ali Rıza DİNİZ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/880
1 – Açık bulunan Bursa 2. Bölge Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Yahya GÜNGÖR'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU
Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı
—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/860
1 – Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Şükrü KUTLU'nun yeniden atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Binali YILDIRIM
Başbakan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER