BU ÖĞRETMENLERE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında görev yapan öğretmenler alan değiştiriyor. Bu öğretmenler mezuniyetlerine göre Rehberlik, Psikoloji, Felsefe alanına geçiş yapacak. 2 Şubat'a kadar listeler MEB'e bildirilecek.Bundan sonra Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanı atamaya esas bölüm olmayacak ve bu bölüme ilk atama yapılmayacaktır.

BU ÖĞRETMENLERE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında görev yapan öğretmenler alan değiştiriyor. Bu öğretmenler mezuniyetlerine göre Rehberlik, Psikoloji, Felsefe alanına geçiş yapacak. 2 Şubat'a kadar listeler MEB'e bildirilecek.Bundan sonra Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanı atamaya esas bölüm olmayacak ve bu bölüme ilk atama yapılmayacaktır.
 
İşte Resmi Yazı
 
 
T.C.
IĞDIR VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 50213857/903.02/1045728 29/01/2015
Konu: Öğretmenlik Meslek Bilgisi
Dersleri Alanı Öğretmenleri
...................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
........................................MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün
28/01/2015 tarihli ve 1008556 sayılı yazısı.
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında görev yapan öğretmenlerle ilgili,
bakanlığımızın ilgi yazısı ve ekindeki form yazımız ekinde gönderilmiş olup, en geç
02/02/2015 tarihine kadar doldurularak müdürlüğümüz insan kaynakları şubesine
gönderilmesini rica ederim.
Hakan CIRIT
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
- Bakanlık Yazısı (2 sayfa)
- Form (1 sayfa)
DAĞITIM: Bilgi: Bilgi İşlem ve Eğitim Tek. Şube Müd.
- 3 İlçe Kaymakamlığına
- Merkez Okul ve Kurum MüdürlüklerineMilli Müdafaa Cad.. No:6/3. 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: 417 50 70 / 41 82
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 417 50 70
e-posta: [email protected] Faks: (0 312) 425 30 94
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden78af-e12c-3401-9624-d5f1 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
ACELE
Sayı : 31666252/360.04/1008556 28/01/2015
Konu: Öğretmenlik Meslek Bilgisi
Dersleri Alanı Öğretmenleri
………………….VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07/11/2014 tarih ve 67951427/360.04/5127312
sayılı yazısı.
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri alanında görev yapan öğretmenlerin alan değişikliğine ilişkin
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının ilgi mütalaa yazısında halen Öğretmenlik Meslek Bilgisi
Dersleri alanında görev yapan öğretmenlerden;
1. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitim Bilimleri
Fakültesi ve Fakültelerin Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitim
Programları ve Öğretimi Bölümü/Anabilim Dalı mezunlarının, "Rehberlik" alanına,
2.. Psikoloji Bölümü mezunlarının, "Rehberlik" veya "Psikoloji" alanına,
3. Felsefe Grubu Öğretmenliği, Felsefe Bölümü ile Sosyoloji Bölümü mezunlarının,
"Felsefe" alanına,
4. Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim
Yönetimi ve Teftişi Planlaması ile Halk Eğitimi programı mezunlarının Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü Rehberlik alanı ile ilgili, özel alan kredisinden az olmamak üzere;
yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak işbirliği kapsamında özel alan derslerini veya Genel
Müdürlükçe düzenlenecek hizmet içi eğitim kursunu başarıyla tamamlayanların "Rehberlik"
alanına istekleri de dikkate alınarak alan değişikliği yoluyla atanmaları uygun olacağı belirtilmiştir.
Bu bağlamda; Bakanlıkça dönüştürülen ve İlinizde bulunan Anadolu öğretmen liselerinde halen
görev yapmakta olan;
• Eğitim Bilimleri,
• Eğitim Yönetimi ve Planlaması,Milli Müdafaa Cad.. No:6/3. 06648 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için: 417 50 70 / 41 82
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 417 50 70
e-posta: [email protected] Faks: (0 312) 425 30 94
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden78af-e12c-3401-9624-d5f1 kodu ile teyit edilebilir.
• Eğitim Yöneticiliği ve Denetçiliği,
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi,
• Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi,
• Eğitim Yönetimi ve Teftişi,
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,
• Halk Eğitimi
Programlarından mezun olanların ekli tablodaki bilgilerinin excel ortamında hazırlanacak tablo
halinde DYS üzerinden yazı ile ve Genel Müdürlüğümüz [email protected] adresine mail ile
04.02. 2015 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Bakan a
Genel Müdür V.
Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER