CTE'DEN TAŞRA ATAMALI PERSONEL ATAMA PLANLAMASI

CTE'den taşra atamalı personel atama planlaması

CTE'DEN TAŞRA ATAMALI PERSONEL ATAMA PLANLAMASI
T.C.
 
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
 
Sayı:61447256-903.02/2066/3738304.03.2015
Konu:Personel atama planlaması
 
.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 
Açıktan atamaları planlamak, talepler arasında koordinasyonu sağlamak, personelin kurumlara dengeli dağılımını temin etmek ve atanma taleplerinin değerlendirebilmesini gerçekleştirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüzce taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi kapsamında yer değişikliği taleplerinin, personelin görev yaptığı kurum ile atanmak istediği kurumunun personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak değerlendirilmesine karar verilmiştir.
 
Bu amaçla;
 
Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 22 ve müteakip maddelerine göre isteğe bağlı atanma şartını taşıyan ve yer değişikliği talep eden taşra atamalı personele ilişkin bilgilerin, ceza infaz kurumu personelinin en fazla 3 ceza infaz kurumunu; denetimli serbestlik müdürlüğü personelinin ise en fazla 3 denetimli serbestlik müdürlüğünü tercih etmelerine imkan verilmek suretiyle girilmesi (tercihlerde 3 yer belirtilmesi mecburi olmayıp, dileyen tek tercih de yapabilir),
 
- Yazımız ekinde gönderilen EK-A formunun excel formatında büyük harflerle kaydedilmesi ve komisyon başkanı veya üyesi tarafından onaylanması,
 
- EK-B formunun personel tarafından eksiksiz şekilde doldurularak imzalanması, varsa mazerete ilişkin belgelerin ve ilgililerin sicil özeti belgelerinin eklenmesi,
 
- Taleplerin ve eklerin en geç 30 Mart 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi, atama evrakının fiziki gönderilmemesi, her personelin evrakının ayrı ayrı sisteme taranması, bununla birlikte EK-A formunun excel formatında sadece komisyonlarca, gönderildiği yer ismi (hangi komisyona ait olduğu) açıkça belirtilerek [email protected] e-posta adresine de gönderilmesi, ayrıca herhangi bir başvuru olmaması halinde talep bulunmadığına dair yazının belirtilen e-posta adresi ile birlikte UYAP üzerinden de gönderilmesi,
 
gerekmektedir.
 
1-İsteğe bağlı atanmak için başvuru şartları;
 
a- 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle görev yapılan adalet komisyonu yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak, (sözleşmeli pozisyonda geçen süreler hesaba katılacak, askerlik, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının 3 aydan fazlası hesaba katılmayacaktır.)
 
b- Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 
Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.
 
2-Hizmet gereği atananlardan isteğe bağlı olarak atanma talebinde bulunacaklar için başvuru şartları;
 
a- 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapmış olmak, (önceki görev yerinin bağlı olduğu merkez ve mülhakatına atanmak isteyenlerde sekiz yıllık çalışma süresinin tamamlanması gerekmektedir.)
 
b- Atandığı yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adli ve idari soruşturması veya ceza davası bulunmamak,
 
d- Son üç yıl içerisinde uyarma dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
 
Şartlarını birlikte taşıyanlar atanma talebinde bulunabileceklerdir.
 
3- Diğer hususlar;
 
a- Eşi ile aynı kurumda görev yapmasına rağmen tek başına talepte bulunanların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 
b- İsteğe bağlı atama, atanmak istenilen kurum ile halen görev yapılan kurumun ihtiyacı göz önüne alınarak gerçekleştirildiğinden, atama onay tarihinden sonra yapılacak feragat talepleri kabul edilmeyecektir.
 
c- Tercih edilen ceza infaz kurumu ile aynı yerleşim yerinde başka bir ceza infaz kurumu varsa, ihtiyaç olması halinde personelin ataması talep ettiği kurumun dışındaki bir kuruma yapılabilecektir (Örnek: Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunu tercih eden personelin ataması Ankara 1 Nolu L Tipine yapılabilecektir).
 
4-Başvuru ve değerlendirme takvimi:
 
a) 09 - 20 Mart 2015; başvuruların alınması,
 
b) 23 - 27 Mart 2015; komisyonların başvuruları değerlendirmesi,
 
c) 30 Mart 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesi,
 
Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan ceza infaz kurumu müdürlükleri ile denetimli serbestlik müdürlükleri personeline tebliğini rica ederim.
 
Enis Yavuz YILDIRIM
Hakim
Bakan a.
Genel Müdür
 
1. Ek-A (Personel inceleme listesi)
 
2. Ek-B (Personel başvuru formu)
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER