E-POSTA YAZIŞMALARINDAN DOLAYI PERSONELİN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEBİLİR Mİ?

Resmi e-posta hesabını görev harici işlerde kullandığı ve bu hesaptan sohbet ve sosyal amaçlı paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 9 yıllık görev (sözleşme) süresi bitiminde sözleşmesi yenilenmediği için Anayasa Mahkemesine başvuran astsubay haklı bulundu.

E-POSTA YAZIŞMALARINDAN DOLAYI PERSONELİN SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEBİLİR Mİ?
Olayda; 2003 yılında sözleşmeli statüde görev yapmak üzere 9 yıl süreli sözleşme imzalayan ve sözleşme süresi bitimine yakın zamanda sözleşme yenileme talebinde bulunana astsubayın, sözleşme yenileme talebi reddedilmiştir.
 
Sözleşmenin yenilenmemesi işleminin iptali ve yoksun kaldığı özlük haklarının ödenmesi istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesine (AYIM) başvurmuştur. Yargılama sırasında davalı idareden alınan savunmada; başvurucunun e-posta hesabını tur ve gezi organizasyonları düzenleme amaçlı kullandığı, aldığı ve gönderdiği e-postalarda gizlilik ihlali yaptığı, göreve ilişkin olmayan sohbet içerikli ve sosyal amaçlı mesajlar gönderdiğine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
 
Neticede, davanın reddine karar veren AYİM karar düzeltme talebi de reddetmiş ve açtığı davayı kaybeden astsubay bireysel başvuru yoluyla konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır.
 
Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, özetle;
 
-İdarenin, söz konusu resmî e-posta hesabının başvurucu tarafından görev harici olarak ve belirlenen kurallara aykırı şekilde kullanıldığını tespit ettikten sonra da başvurucuyu sözleşme süresinin bitimine kadar (yaklaşık 2 yıl süreyle) istihdam etmeye devam ettiği ve bu süreç içerisinde başvurucu hakkında disiplin soruşturması yapılmadığı gibi sözleşmenin feshedilmesi de dâhil olmak üzere herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı, dolayısıyla başvurucunun anılan eyleminin kamu hizmetinde bulunmaya engel olacak nitelikte bulunmadığının idare tarafından da kabul edilmiş olduğu,
 
-Başvurucu hakkında uygulanan resmî e-posta hesabı üzerinden yaptığı iletişimin denetlenmesi sonucunda bu hesabın kullanım şekli dolayısıyla sözleşmenin yenilenmemesi işleminin, başvurucunun mesleki hayatı üzerinde olduğu kadar, temel geçim kaynağından yoksun kalması nedeniyle ekonomik geleceği üzerinde de önemli bir etkisi bulunduğu, ayrıca 9 yıl süreyle astsubay olarak görev yaptıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyen başvurucunun mesleği gereği TSK dışında başka bir yerde iş bulmasının diğer meslek sahibi kişilere göre daha zor olduğu,
 
-Sicil notları çok iyi düzeyde olan, sicil amirlerince hakkında herhangi bir olumsuz kanaat bildirilmeyen, disiplin cezası bulunmayan, takdir ve ödül belgeleri ile taltif edilen ve hakkında “çok iyi” seviyede nitelik belgesi düzenlenen başvurucu yönünden; resmî e-posta hesabının görev harici işlerde kullanılmasının ve bu bağlamda bu hesaptan sohbet ve sosyal amaçlı paylaşımlarda bulunulmasının, 9 yıllık görev (sözleşme) süresinin bitiminde sözleşmesinin yenilenmemesine dayanak olarak kabul edilmesinde, sınırlandırma ile ulaşılabilecek genel yarar ile temel hak ve özgürlüğü sınırlandırılan bireyin kaybı arasında adil bir dengenin sağlanmadığı ile başvurucunun özel hayatına ve haberleşme hürriyetine yapılan müdahalenin ölçüsüz olduğu
 
şeklinde yaklaşımda bulunmak suretiyle; başvurunun KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa tarafından güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve haberleşme hürriyeti hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Askeri Yüksek İdare Mahkemesine GÖNDERİLMESİNE karar verdi.
Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER