EK-1 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU: “Yönetici Ek-1 Değerlendirme Formlarının başvuru sahibine açılması gerektiğinin MEB'e bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

EK-1 YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

18/09/2014 tarihli Kurul kararı sonucu; başvuru yapan tüm okul müdürleri EK-1 Yönetici Değerlendirme Formu'na ulaşabileceklerdir. Böylece yetersiz oldukları ve düşük puan almalarına neden olan kriterleri inceleyebileceklerdir. İlgililerce bu durum, yöneticileri değerlendiren yetkililerin aldıkları ve alacakları kararların gizli kalamayacağı; hukuka ve bilgi edinmeye açık olacağı şeklinde değerlendirilmiştir.


10 Haziran 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” sonrasında Türkiye çapında eğitim kurumlarında 4 yılı dolduran eğitim yöneticileri değerlendirmeye tabi tutulmuştu. Temmuz ve Ağustos ayları içinde İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve mülakat sonucu yeni atanan Şube Müdürleri tarafından, okul müdürleri değerlendirilmiş ve 75 puan altında kalan binlerce müdür görevden alınmıştı. 


4-5 yıllık okul müdürlerine; 3-4 aylık, hatta bazı illerde 1 aylık ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin  puan vermesi; şube müdürleri ile ilgili yönetmelik hakkında Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen yeni atanan şube müdürlerinin puanlama yapmaları; okul aile birliği, öğrenci ve öğretmenlerinden tam puan alan ancak ilçe yöneticilerince düşük puan verilmesinin nedenleri ilgililer tarafından uzun süre sorgulanmıştı.


Görevden alınan okul müdürlerinden pek çoğu hangi kriterlere sahip olamadıklarından dolayı elendiklerini öğrenmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüklerine ve MEB'e Bilgi Edinme Kanunu kapsamında başvuruda bulundu. Ancak Ek-1 Değerlendirme Formu'nun onaylı bir suretinin başvuru sahiplerine verilmesi kurumlar tarafından uygun görülmedi. Bu duruma, BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU oy birliği ile aldığı karar sonucu “DUR” dedi.


21.08.2014 tarihinde yönetici değerlendirme sonuçları açıklandığında 71 puan alarak değerlendirme dışı kalan bir okul müdürü ve aynı gün BİMER kanalıyla elektronik ortamda 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında “Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Sonuç Formunun” bir örneğinin yasal süresi içerisinde tarafına verilmesini talep etti. Ancak Bakanlıkça, 28.08.2014 tarihinde elektronik ortamda; 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanunun 7. maddesindeki hükmü gerekçesiyle bilgi edinme başvurusu reddedildi. Talebi reddedilen okul müdürü; 29.09.2014 tarihinde 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanunu 13. maddesine göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'na itirazda bulundu.

 

Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu; “18.09.2014 tarihinde toplanarak yapılan itirazın kabulu ile; başvuru sahibinin itirazına konu "tarafı hakkında ilgililerce düzenlenmiş EK-1 görev süresi uzatılacak eğitim kurumu müdürleri için değerlendirme formunun bir suretinin tarafına gönderilmesi" talebinin, başvuru sahibi açısından 4982 sayılı kanunda düzenlenen istisnalar kapsamında yer almadığı değerlendirildiğinden, söz konusu Ek-1 değerlendirme formunun onaylı bir suretinin mezkur kanunun "bilgi verme yükümlülüğü" başlıklı 5.maddesi uyarınca başvuru sahibinin erişimine açılması gerektiğinin Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” şeklinde karar verdi.


Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun bu kararı; “Binlerce okul müdürünün kendileri hakkındaki değerlendirme formlarına ulaşarak; demokratik ve şeffaf yönetim anlayışının gereği olan eşitlik, tarafsızlık, açıklık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin kamu yönetiminde yaygınlaşması ve yerleşmesine katkıda bulunmuştur.” şeklinde yorumlandı.

kaynak:kamuajans.com

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
kul hakkı yemişlerdir
kul hakkı yemişlerdir - 9 yıl Önce

8000 okul müdürünü görevden alan il ve ilçe milli eğitim yöneticileri bu vebalin altından kalkamazlar haklarında adli idari ceza davaları açılmış şimdide tazminat davaları açılacaktır...

meb kul hakkı yiyiyor
meb kul hakkı yiyiyor - 9 yıl Önce

İl milli eğitim mülakat komisyonları 30 yıllık müdürleri mülakat yapıp 5 dakikada şu hususlarda değerlendirip puan verecekler miş Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti, Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi, Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi, İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bu yukarıda sayılanların ne demek olduğunu bilen milli eğitim müdürleri kaç tane var. Neyi değerlendirdiğini 5 dakikalık mülakatta biliyorlar mı? yoksa eğitim bir senin torpil listesine mi bakacaklar….mülakatla müdür atanamaz…

SIRADAKİ HABER