EKSİK ÖDENEN EK DERS ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Rehberlik ve sosyal Etkinlik Dersinden dolayı eksik ödenen ek ders ücretlerimizi geri alabiliriz. İşte dilekçe örneği ve konu ile ilgili MEB Personel Genel Müdürlüğü Yazısı:

EKSİK ÖDENEN EK DERS ÜCRETİ NASIL ALINIR?

Haftada Rehberlik/Sosyal Etkinlik dersi dahil 30/20 saat ders okutmakla görevli öğretmenlerimiz ek ders puantajlarını dikkatle incelemelidir. İnceleme sonucunda haftada Rehberlik/Sosyal Etkinlik dersi dahil 30/20 saat ders veren bir öğretmenimize haftalık 18/7 saat ek ders yazılmışsa aşağıdaki örnek dilekçeyi okul müdürlüğüne sunarak aylık toplamda eksik olan ek ders ücretini talep edebilir. 

 

Dilekçe Örneği

 

…………….. İLKÖĞRETİM OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                                  ............

 

İlgi: 06/01/2011 tarih ve 95/1006 Sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğü Yazısı 

 

İlgi yazıda "... ders hazırlık ve planlama görevi karşılığı alacağı ek ders ücreti de 2 saat olacaktır.Bu öğretmen öğrenci ve sosyal hizmetler görevi karşılığında da haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacağından, bu konumdaki bir öğretmen o hafta için toplam 8 saat (4+2+2) ek ders ücretinden yararlandırılacaktır." denmektedir. Buna göre; Rehberlik/Sosyal Etkinlik hariç haftalık29/19 saat derse giren bir branş öğretmenine Rehberlik/Sosyal etkinlik dersinin olduğu hafta yazılacak ek ders saatinin 19/8 olması gerektiği anlaşılmaktadır. İlgi yazı gereğince eksik olan toplamda ……… ek ders saati ücretinin tarafıma ödenmesini istiyorum.

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim.    ../../…..

 

                                                                                                                          ADI-SOYADI

 

                                                                                                                               İMZA

Adres:

………………………………

………………………………

 

 Ekler:

 

1- MEB Per. Gen. Müd. 06/01/2011 tarih ve 95/1006 Sayılı Yazısı


 

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Erol ÖZATEŞ
Erol ÖZATEŞ - 10 yıl Önce

Sayın Yönetici;MEB in 06.01.2011 tarihli yazısına istinaden okul müdürleri ve mem ler ekdersi eksik ödemekteler. Yazının devamını veya genelini okursanız bunun sebebi ortaya çıkacaktır. Eski uygulama açıklamalrını yeniymiş gibi yayınlayarak kamuoyunu ve öğretmenleri aldatmayın lütven. Bakanlıktan konu ile ilgili olarak yeni bir yorum ve hesaplama örneği çıkarabilirseniz o zaman ne ala dilekceyi verelim.ÖRNEK: 28 saat fiilen fen ve teknoloji dersine giren ve eğitsel kulübü veya sınıf öğretmenliği olan veya ikisi de olan fen bilgisi öğretmeni ;28-15= 13 saat ekders 2 saat sosyal etkinlik veya sınıf öğretmenliği 28+2=30 saat olduğu için de 3 saat derse hazırlık ve planlama alması gerekir.toplamda 13+2+3=18 saat haftalık ekders alması gerekir.Ama MEB in 06.01.2011 tarihli yazısından sonra mem ler fiilen girilen ders ibaresine dayanarak sadece sınıf öğretmenliği için 1 saat eklemekte ve saat toplamı haftalık 29 saati geçmemekte böylece de örnekteki öğretmen28-15=13 saat ekders28+1=29 saatten 2 saat planlama ve hazırlık2 saat te rehberlik ve sosyal etkinlik13+2+2=17 saat ödeme yapılmaktadır.gerekcesi de sizin yayınladığınız 06.01.2011 tarihli MEB yazısı BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

SIRADAKİ HABER