EŞ DURUMU ATAMALARINDA 3 YIL SİGORTA ŞARTI ARANACAK MI?

Yeni öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayınlandı. MEB'in eş durumu düzenlemesi...

EŞ DURUMU ATAMALARINDA 3 YIL SİGORTA ŞARTI ARANACAK MI?

Yeni öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği, öğretmenlerin eş durumu atamalarına da bazı yenilikler getirdi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere anlamakta zorlandığı için, sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı tayinlerde genel yönetmeliğe atıfta bulundu. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenleri kapsayan atama ve yer değiştirme yönetmeliği, 17 Nisan 2015 tarihi itibariyle yayımlandı. Bir çok öğretmen, 3 yıl şartının 2015'te uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

MEB, bu konuda yönetmelikte açık bir düzenleme yapmak yerine, genel yönetmeliğe atıfta bulunmuştur. Ancak bu atıf, eşi özel sektörde çalışanlar için kesintisiz 3 yıl çalışmak şartının aranacağı gerçeğini değiştirmemektedir. MEB yönetmeliğinde konuyla ilgili yer alan hükümler şu şekildedir: Mazeret ve engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler

MADDE 49 - (1) Öğretmenlerin; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretlerine veya engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeleri hakkında, Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ancak; a) Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, her iki eşin de öğretmen olması ve bu kapsamda yer değiştirmek istedikleri yerlerde alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunmaması durumunda, istemeleri halinde her ikisinin de alanları itibarıyla öğretmen ihtiyacı bulunan ile/ilçeye atanmaları suretiyle gerçekleştirilebilir.

b) Öğretmenlikte ve devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmayanlar, devlet memurluğunda adaylığı kaldırılıp da öğretmenliğe ilk atama kapsamında atananlar ve yeniden atama ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandığı yerde en az bir yıl çalışmayanlar ile eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenler, aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

c) Eşleri geçici olarak görevlendirilen öğretmenler, eşlerinin geçici olarak görevlendirildiği yere aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

ç) Aile birliği mazereti ile engellilik durumuna bağlı yer değiştirmeler, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılır. MEB'in atıfta bulunduğu genel çerçeve yönetmelikte ise şu hüküm yer almaktadır:

Madde 14 -Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

d) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

e) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (e)bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

DEĞERLENDİRME 1- Öğretmenlikte veya memurlukta adaylığı kaldırılmayanlar eş durumu tayini isteyemeyecek.

2- Eşi isteğe bağlı sigortalı olan tayin isteyemeyecek.

3- Her iki eş de öğretmen ise tercihlerinin olduğu yerde birleştirilmeye çalışılacak ancak öğretmen ihtiyacı yok ise eşler ihtiyaç bulunan başka bir il/ilçede birleştirilecek.

4- Eşlerden birisi farklı bir kurumda çalışıyor ise diğer kurumla koordinasyon kurulmak suretiyle, her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere nakil yapılacak.

5- Eşi özelde çalışanlar için eşinin kesintisiz 3 yıl sigortalılığının veya Bağ-Kur'luluğunun olması istenecek.

 

 

 


 
Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER