FETÖ Davalarında Emsal Olabilecek Karar

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ davalarıyla ilgili kritik bir karara imza attı. Kararı değerlendiren Av. Yıldız "Bu karar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’nden hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan binlerce kişiye emsal olacaktır" dedi.

FETÖ Davalarında Emsal Olabilecek Karar

Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi, G.Ö. hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme kararında G.Ö.’nün “örgüt içi haberleşme programı olan kakao kullandığının tespit edildiği, firari olan eşiyle yaptığı Whatsapp görüşmelerini” gerekçe olarak gösterdi.

G.Ö.’nün avukatı Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti ve Gaziantep 4.Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi’ne başvurdu. Yapılan incelemeden sonra Gaziantep 4. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi verilen hapis cezasını onadı.

YARGITAY BAŞSAVCILIĞI TEBLİĞNAMESİ

G.Ö.’nün avukatı dosyayı bu sefer Yargıtay’a taşıdı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayla ilgili hazırladığı tebliğnamesinde şu ifadeleri kullandı:

“Sanık hakkında terör örgütü üyeliğinden ceza tertip edilirken cezanın alt sınırından ayrılınma gerekçesi olarak kastın yoğunluğu gerekçesine dayanılmış ise de ‘sanığın WhatsApp görüşmelerinden başka kastının yoğunluğunu ortaya koyabilecek delil veya gözlemlerin dosyaya yansımadığı,

TCK Md.62’nin uygulan-ma-ması gerekçesi olarak sanığın pişmanlık duyduğuna dair kanaat elde edilmediği gerekçesine dayanıldığı ancak sanığın suçu inkardan başka savunmasının olmadığı, pişmanlık duyup duymadığına dair kanaatin ne şekilde oluştuğuna dair belge, bilgi veya gözlemin dosyaya yansımadığı,

Aynı suçu işleyen birçok kişi hakkında hükmedilen cezalara bakıldığında hakkaniyet ilkesinin sanığa isnat edilen eylemlere bakılarak orantılılık ilkesinin ihlal edilerek hem alt cezadan fazla uzaklaşılması suretiyle hem de sanık hakkında TCK’nin Md.62 maddesinin uygulanmaması sebebiyle fazla ceza tayin edilmesi yasaya aykırı bulunduğundan hükmün CMK 321’nci maddesi uyarınca bozulması talep ve tebliğ olunmuştur.”

“KANITLAYACAK NİTELİKTE BULUNMADIĞI”

Dosyayı karara bağlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi

"Sanığın Kakao programını, yalnızca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında soruşturma bulunan ve firari durumda olan eşiyle görüşmek için, eşinin yurt dışına çıkmasından sonra yükleyerek kullandığı ve yine eşiyle kişisel nitelikte bulunan Whatsapp yazışmalarının adı geçen silahlı terör örgütünün üyesi bulunduğunu kanıtlayacak nitelikte bulunmadığının anlaşılması karşısında, eşi hakkındaki soruşturmaya ilişkin ve kaymakamlıkta çalışırken öğrendiği bilgileri eşiyle paylaşmak şeklindeki eyleminin, eş ilişkisi dışında örgütsel faaliyet kapsamında gerçekleşip gerçekleşmediği ve buna göre silahlı terör örgütüne yardım suçunu oluşturup oluşturmadığının, sanığın eşinin yargılandığı dava ile bu dava birleştirilip, her iki davadaki deliller birlikte değerlendirilerek ve eşin hukuki durumu da gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken suç vasfının tayininde hataya düşülmek suretiyle ve eksik incelemeyle karar verilmesi,”

BOZMA KARARI

Kararında yargılama ilkelerinden de bahseden 16. Ceza Dairesi, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hapis cezasını bozarak şunları kaydetti:

"Kabul ve uygulamaya göre, TCK’nın 61.maddesinde düzenlenen cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirilmesine ilişkin ölçütlerle, 3/1. maddesinde düzenlenen ORANTILILIK İLKESİ çerçevesinde; suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, konusunun önem ve değeri, meydana getirdiği zarar ve tehlikenin ağırlığını ile sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saik de göz önünde bulundurularak hukuka, vicdana, dosya kapsamına uygun olarak, makul bir cezaya hükmedilmesi, gerekçelerin de cezaların şahsiliği ilkesine uygun bulunması, keyfilikten uzak olması, sanığın yargılama sırasında izlenen kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin oluşa ve tüm dosya kapsamına göre yerinde takdir edildiğinin göstermesi gerekir. Açıklanan ilkeler doğrultusunda; sanık hakkında ceza tayin edilirken yazılan 'suçun işleniş şekli ve sanığın kastının yoğunluğu' şeklindeki teşdit gerekçelerinin somut dayanaklarının gösterilmemesi ve mahkeme kabulündeki gerekçelere göre sanık hakkında temel ceza tayin edilirken orantılı bir ceza takdiri yerine teşdiden fazla ceza tayini, Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüşmüş olduğundan, bu sebeplerden dolayı hükmün CMK'nın 302/2. maddesi uyarınca bozulmasına."

“BİNLERCE KİŞİYE EMSAL OLACAK”

Kararı değerlendiren G. Ö.’nün avukatı Ahmet Aykut Yıldız “Buradan da görüleceği üzere Yargıtay 16. Ceza Dairesi çok sık görülmemekle beraber Kanuni ‘Yetkisi’ dâhilinde olan bir yetkisini kullanarak TAHLİYE kararı vermiştir. Uygulamada Yargıtay’ın, tahliye kararlarını yerel mahkemelere bıraktığını görmekte idik; ancak nadiren de olsa bu dosyada olduğu gibi Tahliye kararını kendisi de vermektedir” dedi.

“Bu karar FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’nden hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan binlerce kişiye emsal olacaktır” diyen Yıldız “Özellikle sadece ‘gizli haberleşme ağına (Bylock, Eagle, Kakao, Cover Me..vs) dahil olma’ iddiası ile karşı karşıya kalan şahısların dosyasında YARGITAY 16 . CEZA DAİRESİ önemli bir kriter getirmiştir. Örneğin Yargıtay 16.Ceza Dairesi anılan bu kararında olduğu gibi; Kakao gibi örgüte ait olduğu iddia edilen gizli bir haberleşme ağına dahil olmayı ve kullanmayı (programı indirmeyi, kullanmayı) tek başına örgütsel bir faaliyet olarak değerlendirmemiştir” ifadelerini kullandı.

“SANIĞIN YAKINININ…”

Yıldız ayrıca şunları kaydetti:

“Yargıtay 16.Ceza Dairesi yargılanan herhangi bir sanığın (somut olayda müvekkilimizin) yakınının FETÖ/PDY şüphelisi olmasının kendisi aleyhine delil olamayacağını ifade ederek; yine salt bu nedenle kişilere ceza verilemeyeceğini ve sanığın yakınının FETÖ/PDY şüphelisi olma durumunun sanıklar hakkında cezada alt sınırdan uzaklaşma gerekçesi oluşturmayacağını ifade etmiştir.”

İŞTE YARGITAY'IN KARARI:

Kaynak: Odatv.com

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2018, 00:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER