GÖREVDE YÜKSELMEDE NELER DEĞİŞTİ ?

Genel görevde yükselme yönetmeliğinde neler değişti?

GÖREVDE YÜKSELMEDE NELER DEĞİŞTİ ?
21 Temmuz tarihli haberimizde, genel görevde yükselme yönetmeliğinin neden 2 aydır yeniden düzenlenerek çıkarılamadığını sormuştuk. 23 Temmuz 2014 tarihi itibariyle yönetmelik düzenlemesi Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İşte yapılan değişiklikler....

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE YİNE SINAVSIZ ATAMA

Danıştay'ın 15 Mayıs tarihli kararında, sınavsız atama şeklinde düzenlenen "ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Danıştay, bu kararında "bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresinin yönetmelik kapsamından çıkarılan kadroları belirsiz hale getirdiğine dikkat çekmişti. 23/07/2014 tarihli değişiklikte, bu ibare "atanma usul ve esasları kurumlarınca yönetmelikle belirlenen ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara" şeklinde değiştirilmiştir.

KURUMDA VE ALT GÖREVLERDE ÇALIŞMAK ZORUNLU OLACAK

Danıştay'ın, 16 Mayıs tarihli kararında, kurumda ve alt görevde çalışma şartının zorunlu olmaktan çıkarılmasının tecrübe ve liyakat yönünden objektif bir kriteri ortadan kaldırdığı belirtilmişti.

23/7/2014 tarihli yeni yapılan düzenleme ise şu şekildedir:

"Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır."

Bu yeni düzenlemeye göre,

1- Kurumda veya alt görevde çalışmış olma şartının aranması zorunlu olacak.
 2- İlan edilen kadro için bu şartı taşıyan aday bulunamaması halinde, kurumda veya alt görevde çalışmış olma şartı aranamayabilecek.
 3- Kurumda veya alt görevlerde çalışmış olma şartı en az 6 ay olarak belirlenecek.

YAZILI SINAVDA BAŞARI PUANI 70 OLACAK
 (MÜDÜRLÜK İÇİN 60 PUAN YETERLİ)

Önceki düzenlemede yazılı sınavdan alınacak başarı puanının kaç olacağı, kurumlara bırakılmıştı. Danıştay bu düzenlemeyi de iptal etmiştir.

23 Temmuz 2014 tarihli yeni düzenleme şu şekildedir: "Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır."

Bu yeni düzenlemeye göre;

1- Yazılı sınavda en az 70 alanlar başarılı sayılacak.
 2- Sözlü sınav uygulanacak müdür ve aynı düzeydeki görevler için bu puan 60 olarak belirlenebilecek.

şube müdürü VE MÜDÜR ATAMASINDA ARİTMETİK ORTALAMA GEÇERLİ OLACAK

Önceki düzenlemede, şube müdürlüğüne sadece sözlü sınavdan alınan puan ile atama yapılabilecekti.

Yeni düzenlemeye göre yazılı sınav puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması ile şube müdürü, müdür ve benzeri düzeydeki kadrolara, başarı sıralamasına göre atama yapılabilecek.

YEDEK ATAMASINDA YAPILAN DÜZENLEME

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
 b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,
 sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilmekteydi.

23 Temmuz 2014 tarihli yeni düzenlemede, "ilan edildiği" ibaresi "kesinleştiği" olarak değiştirilmiştir. Bu yeni düzenlemeye göre boşalan kadrolara yedekler arasından atama yapılmasında belirlenen 6 aylık süre, görevde yükselme sonucundaki başarı listesinin kesinleşmesinden sonra başlayacaktır.

KURUMLAR 6 AY İÇİNDE YÖNETMELİK ÇIKARACAK

23 Temmuz 2014 tarihli yönetmeliğe konan geçici madde şu şekildedir:

"MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 "GEÇİCİ MADDE 10- Kurumlar, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir. Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. Söz konusu yönetmelikler yürürlüğe konuluncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır."


Bu maddeye göre;
 1- Kurumlar 6 ay içinde bu yönetmelik ile uyumlu kurumsal yönetmeliklerini çıkaracaktır.
 2- Kurum yönetmelikleri yürürlüğe konuluncaya değin, kurumsal yönetmeliklerin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanacaktır. Örnek verecek olursak şube müdürlüğüne sözlü sınav ile atama yapılamaz. Zira kurumsal yönetmeliklerde yer alan sözlü sınav ile şube müdürü atanabileceği yönündeki düzenleme, 23 Temmuz itibariyle yürürlüğe giren genel yönetmeliğe aykırıdır.
 3- Kurumsal düzeydeki yönetmelikler çıkana kadar genel çerçeve yönetmelik kullanılabilir.


memurlar.net
Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER