GÖREVDEN ALINAN MÜDÜRLER İÇİN KANUN TEKLİFİ

İstanbul Milletvekili Nur Serter, görevden alınan İl Müdür Yardımcıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürleri için Kanun Teklifi verdi...

GÖREVDEN ALINAN MÜDÜRLER İÇİN KANUN TEKLİFİ
İstanbul Milletvekili Nur Serter, görevden alınan il Milli Eğitim müdür yardımcıları, ilçe Milli Eğitim müdürleri ve merkez şube müdürleri ile ilgili kanun teklifi verdi.

Serter, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif, kadro unvanları ile mali hakları ellerinden alınmış olan il Milli Eğitim müdür yardımcıları, ilçe Milli Eğitim müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube müdürlerine mali haklarının iade edilmesini öngörüyor.

-Teklif-

İstanbul Milletvekili Serter’in 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

“Genel Gerekçe

6528 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Merkez Şube Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmışlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürlerinin kadroları, 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesiyle, mülga durumuna düşürülmüştür. Havuza alınan Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürleri 6528 sayılı kanunla hiyerarşik ve mali olarak daha alt bir kadro olan “Eğitim Uzmanı”  kadrolarına atanmışlardır.

Aynı şekilde, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri 6528 Sayılı kanunla “Eğitim Uzmanı” kadrolarına atanmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının görevleri “…sorumluluklarına verilen görevleri yapmak, hizmetler arasında uyumlu işbirliği ve çalışma düzenini sağlamak, il müdürlüğü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri il müdürü adına imzalamak, il müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.”, yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında ise İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevleri “…Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. İl ve ilçe millî eğitim müdürleri, bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları işbölümü çerçevesinde yürütür.”  şeklinde tanımlanmaktadır. İlgili yönetmelikte de belirtildiği gibi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında bir kadroya karşılık gelmektedir.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürlerinin, hiçbir inceleme-soruşturmaya tabi tutulmaksızın görevlerinden alınması ve maaşlarının Eğitim Uzmanları ile eşitlenene kadar dondurulması, kadrolarının da tenzil edilmesi büyük mağduriyetlere yol açmıştır.

Bu yasa teklifi ile gerekçesiz ve haksız bir şekilde kadro unvanları ile mali hakları ellerinden alınmış olan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Şube Müdürlerine mali hakları iade edilmiş olacaktır.

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Madde 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 10 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu maddeye göre Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu kadrolara atanmadan önceki kadrolarına ait mali haklar, bu kadroda kaldıkları sürece ödenir.”

Madde 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
hatice alur
hatice alur - 9 yıl Önce

Neden bu tasarıya müdürlerin durumuda katılmadı.sınavla gelen müdürleri keyfi olarak görevden alınmalarına neden göz yumuluyor.lütfen vicdan.....

SIRADAKİ HABER