HAMİLE VE EMZİREN MEMURLARIN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADAR?

Hamile ve emziren kadınların çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren mevzuattaki günlük çalışma süresi ile memurların çalışma saatlerini düzenleyen mevzuattaki çalışma süresinin farklı olması, uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda tereddüt yaratabilmektedir.

HAMİLE VE EMZİREN MEMURLARIN GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİ NE KADAR?
Hamile ve emziren kadınların çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeyi de içeren mevzuattaki günlük çalışma süresi ile memurların çalışma saatlerini düzenleyen mevzuattaki çalışma süresinin farklı olması, uygulamanın nasıl yapılacağı konusunda tereddüt yaratabilmektedir.
 
İlgili düzenlemeler
 
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik; gebe veya emziren çalışanların günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamayacağını hüküm altına almıştır.
 
Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu; bu sürenin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olacak şekilde düzenleneceği; ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma sürelerinin tespit olunabileceği; yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından hafta tatilinin Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebileceği belirtilmiştir.
 
İki düzenlemedeki hükümler çelişiyor mu?
 
**Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik, gebe veya emziren çalışanların günde 7,5 saatten fazla çalıştırılamayacağına hükmederken, aynı zamanda;
 
-Bu Yönetmeliğin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki kadın çalışanlar hakkında uygulanacağını,
 
-Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerinin dikkate alınacağını,
 
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olup da, kendi özel mevzuatında hüküm bulunmayan çalışanlar hakkında da bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını
 
da belirtmiştir. Ayrıca, Yönetmelikte sözü edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ise, bu Kanun hükümlerinin; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı ifade edilmiştir.
 
**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memurların haftalık çalışma süresinin 40 saat olduğunu düzenlemekle birlikte, hamile ve doğum yapmış memurlara belli sürelerle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmemesi ile emziren kadınlara belli sürelerle süt izni verilmesi hususlarını da düzenlemiştir.
 
Her iki düzenlemede yer alan hükümleri memurunyeri.com olarak birlikte değerlendirdiğimizde;
 
-Kurum ve hizmet özelliklerinin gerektirdiği hallerde, yasal düzenlemelerle ya da yasal düzenlemelere istinaden yapılacak düzenlemelerle Devlet memurları için farklı çalışma süreleri belirlenebileceği,
 
-657 sayılı Kanunda konuya ilişkin düzenleme yapılmış olması nedeniyle, Devlet memurlarının günlük çalışma saatlerinin, Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında belirlenemeyeceği,
Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER