HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞAN MEMURLARIN AYLIK GELİRİ DAHA YÜKSEK?

Aynı unvanda, aynı aylık/kadro derecesinde ve aynı hizmet yılında olan Devlet memurlarının aylık gelirleri, görev yaptıkları kurumlara göre genellikle değişmemekte veya bazı kurumlarda az bir miktar daha fazla olabilmektedir.

HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞAN MEMURLARIN AYLIK GELİRİ DAHA YÜKSEK?
Ancak, aynı unvanda olmakla birlikte; mahalli idarelerde ve özel hizmet tazminatı yerine adalet hizmetleri tazminatı ödenen kurumlarda görev yapan Devlet memurlarının aylık gelirinin diğer kurumlardaki emsallerine göre belirgin şekilde yüksek olduğu görülmektedir. (üst kurullardaki personel için emsal uygulaması yapıldığından, 15/1/2012 sonrası bu kurumlara girenlerin ücretleri de diğer kurumlardaki emsalleriyle aynı seviyeye gelmiştir)
 
Devlet memurları hakkında geçerli olan belirlemelere göre; kadro unvanları, aylık/kadro dereceleri, hizmet süreleri ve görev yaptıkları yer aynı olmasına rağmen, sadece görev yaptıkları kurumların farklı olması memurların aylık gelirlerini farklılaştırmaktadır.
 
1- Mahalli idarelerde görev yapanlar
 
Belediyelerde ve İl özel idarelerinde görev yapan memurlara, diğer kurumlardan farklı olarak, “Sosyal Denge Tazminatı” ve “İkramiye” adı altında ödeme yapılabilmektedir.
 
**Belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapan Devlet memurları, kurumlarının sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 2016 yılının ilk altı aylık döneminde aylık net “711 TL’ye” kadar Sosyal Denge Tazminatı alabilmektedir. (%15 Gelir Vergisi dilimine göre)
 
 
 
**Belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapan Devlet memurlarının, bulundukları kurumdaki toplam memur sayısının %10’u, ilgili encümenin takdiriyle her yıl iki defa ikramiye alabilmektedir.
 
2016 yılının ilk altı ayında geçerli olan aylık katsayısına göre;
 
Büyükşehir belediyelerinde çalışan memurun her defasında net 2.694 TL olmak üzere 2 defa ikramiye alması (toplam net 5.388 TL mümkün olabilmektedir. Bu da aylık net 449 TL’ye denk gelmektedir. (%15 Gelir Vergisi dilimine göre)
 
Diğer belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan memurun her defasında net 1.871 TL olmak üzere 2 defa ikramiye alması (toplam net 3.742 TL) mümkün olabilmektedir. Bu da aylık net 312 TL’ye denk gelmektedir. (%15 Gelir Vergisi dilimine göre)
 
 
 
**Diğer kurumlardaki memurlara göre aylık net gelirdeki fazlalık
 
2016 yılının ilk altı aylık döneminde geçerli olan belirlemelere göre;
 
Büyükşehir belediyelerinde görev yapanların aylık net geliri, 711 + 449 = 1160 TL.
 
Diğer belediyelerde ve il özel idarelerinde görev yapan memurların aylık net geliri ise, 711 + 312 = 1.023 TL
 
daha fazla (diğer kurumlardaki emsallerine göre) olabilmektedir.
 
2-Adalet hizmetleri tazminatı ödenen kurumlarda görev yapanlar
 
Aylıkları 657 sayılı Kanuna göre ödenen Devlet memurlarına; yürüttükleri görevin önem sorumluluk ve niteliğine, görev yerlerinin özelliğine, hizmet sürelerine, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim seviyelerine göre, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının belli oranları tutarında her ay aylıklarıyla birlikte tazminat ödenmektedir.
 
Ancak, ödenen tazminatlar aynı unvanda ve aynı kadro/aylık derecesinde olan memurlar için genellikle aynı oranda olurken; Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, İl ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Askeri Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli Devlet memurlarına ödenecek tazminat oranları daha yüksek belirlenmiştir.
 
Adalet hizmetleri tazminatı, memurların unvanlarına ve kadro/aylık derecelerine göre farklı oranlarda belirlenmiştir. Bu nedenle, bu tazminattan yararlananların aylık net gelirinin diğer kurumlarındaki aynı şartlardaki memurlara göre (mahalli idarelerdekiler hariç) ne kadar fazla olacağı, unvan ve derecelere göre yapılacak karşılaştırmalarla görülecektir. 
Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER