HİZMET ALIMI YOLUYLA KİRALANAN MAKAM ARAÇLARININ ŞOFÖRLERİ LOJMANDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Hizmet alımı yoluyla şoförlü olarak kiralanan makam araçlarının şoförlerinin kurum lojmanlarından yararlandırılması uygulamasına Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir görüş ile açıklık getirildi.

HİZMET ALIMI YOLUYLA KİRALANAN MAKAM ARAÇLARININ ŞOFÖRLERİ LOJMANDAN FAYDALANABİLİR Mİ?
Hizmet alımı yoluyla şoförlü olarak kiralanan makam araçlarının şoförlerinin kurum lojmanlarından yararlandırılması uygulamasına Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir görüş ile açıklık getirildi.
 
Türk Eğitim Sen’in hizmet alımı yoluyla kiralanan makam araçlarının şoförlerinin lojmanlanlardan faydalandırılması uygulamasının hukuka uygun olmadığı yönündeki başvurusuna Devlet Personel Başkanlığından şöyle cevap geldi:
 
“Üniversiteler tarafından hizmet alımı yöntemi kullanılarak kiralama yoluyla teinin edilen makam araçlarında aynı yöntemle alt işverene bağlı olarak çalışan şoförlerin, kurum lojmanlarından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
 
Bilindiği üzere, kamu konutlarının nasıl kullanılacağına ilişkin düzenlemeler 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasını göstermek üzere çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliğinde yer almaktadır.
 
2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu Kanun;
 
a)Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,
 
b)İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı ortaklıklar,
 
c)Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile kamu kurum ve kuruluşları,
 
d)Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri, Tarafından yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma, kiralama suretiyle temin olunan ve bu kurum ve kuruluşlar personelinin yararlanması için ayrılan kamu konutlarını
 
kapsar..." hükmü yer almaktadır.
 
23/09/1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Yönetmelik, 2946 sayıü Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları personelinin yararlanması için yurt içinde ve yurt dışında inşa ettirme, satın alma ve kiralama suretiyle sağladıkları kamu konutlarını kapsar." hükmü yer almaktadır.
 
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; kamu konutlarından, mezkur Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşların kendi personelinin faydalanabileceği değerlendirilmektedir.
 
Bilgilerinizi rica ederim.”
Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER