İdari Dava Açacaklara Duyuru

idari davayı nasıl ve nerede açacaksınız, Hangi kurumlardan yardım alabilirsiniz, Örnek Dilekçeler, Başucu kitapları,

İdari Dava Açacaklara Duyuru
İdare, Bölge İdare Ve Vergi Mahkemeleri'nin Yargı Çevreleri

İdare Mahkemeleri Yargı Çevreleri

İDARE MAHKEMELERİ
    MERKEZ    BÖLGE    YARGI ÇEVRESİ
1    ADANA    1    OSMANİYE
2    AFYONKARAHİSAR    1    -
3    AKSARAY    2    NİĞDE
4    ANKARA    1    -
5    ANTALYA    1    -
6    AYDIN    2    -
7    BALIKESİR    2    -
8    BURSA    1    YALOVA
9    ÇANAKKALE    1    -
10    ÇORUM    1    -
11    DENİZLİ    1    -
12    DİYARBAKIR    3    SİİRT-BATMAN
13    EDİRNE    2    KIRKLARELİ
14    ELAZIĞ    1    TUNCELİ-BİNGÖL
15    ERZURUM    3    AĞRI-ARTVİN-KARS-IĞDIR-ARDAHAN
16    ESKİŞEHİR    1    BİLECİK-KÜTAHYA
17    GAZİANTEP    2    KAHRAMANMARAŞ-KİLİS
18    HATAY    2    -
19    ISPARTA    2    BURDUR
20    İSTANBUL    1    -
21    İZMİR    1    -
22    KASTAMONU    3    ÇANKIRI
23    KAYSERİ    2    NEVŞEHİR
24    KIRIKKALE    1    -
25    KOCAELİ    1    -
26    KONYA    1    KARAMAN
27    KÜTAHYA    -    *
28    MALATYA    1    -
29    MANİSA    2    UŞAK
30    MARDİN    3    ŞIRNAK
31    MERSİN    1    -
32    MUĞLA    1    -
33    ORDU    3    GİRESUN
34    RİZE    2    -
35    SAKARYA    2    BOLU-DÜZCE
36    SAMSUN    1    AMASYA-SİNOP
37    SİVAS    3    ERZİNCAN
38    ŞANLIURFA    -    ADIYAMAN
39    TEKİRDAĞ    2    -
40    TOKAT    3    -
41    TRABZON    2    GÜMÜŞHANE-BAYBURT
42    VAN    3    MUŞ-HAKKÂRİ-BİTLİS
43    YOZGAT    2    KIRŞEHİR
44    ZONGULDAK    2    BARTIN-KARABÜK
* KÜTAHYA İdare Mahkemesi Faal Değildir.

Bölge İdare Mahkemeleri Yargı Çevreleri

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
    MERKEZ    BÖLGE    YARGI ÇEVRESİ
1    ADANA    1    MERSİN-HATAY-OSMANİYE
2    ANKARA    1    -
3    ANTALYA    1    BURDUR-ISPARTA
4    AYDIN    2    MUĞLA
5    BURSA    1    BALIKESİR-YALOVA
6    DENİZLİ    1    AFYONKARAHİSAR
7    DİYARBAKIR    3    MARDİN-SİRT-ŞIRNAK-BATMAN
8    EDİRNE    2    ÇANAKKALE-KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ
9    ERZURUM    3    AĞRI-ARTVİN-KARS-IĞDIR-ARDAHAN
10    ESKİŞEHİR    1    BİLECİK-KÜTAHYA
11    GAZİANTEP    2    ADIYAMAN-KAHRAMANMARAŞ-ŞANLIURFA-KİLİS
12    İSTANBUL    1    -
13    İZMİR    1    -
14    KAYSERİ    2    NEVŞEHİR-YOZGAT-KIRŞEHİR
15    KIRIKKALE    1    ÇORUM
16    KONYA    1    NİĞDE-AKSARAY-KARAMAN
17    MALATYA    1    ELAZIĞ-TUNCELİ-BİNGÖL
18    MANİSA    2    UŞAK
19    MERSİN    1    *
20    MUĞLA    -    *
21    ORDU    3    GİRESUN
22    SAKARYA    2    KOCAELİ-BOLU-DÜZCE
23    SAMSUN    1    AMASYA-SİNOP
24    SİVAS    3    ERZİNCAN-TOKAT
25    ŞANLIURFA    -    *
26    TRABZON    2    RİZE-GÜMÜŞHANE-BAYBURT
27    VAN    3    MUŞ-HAKKARİ-BİTLİS
28    ZONGULDAK    2    KASTAMONU-BARTIN-KARABÜK-ÇANKIRI
* MERSİN, MUĞLA, ŞANLIURFA Bölge İdare Mahkemeleri Faal Değildir.

Vergi Mahkemeleri Yargı Çevreleri

VERGİ MAHKEMELERİ  
    MERKEZ    BÖLGE    YARGI ÇEVRESİ
1    ADANA    1    OSMANİYE
2    ANKARA    1    -
3    ANTALYA    1    BURDUR-ISPARTA
4    AYDIN    2    MUĞLA
5    BALIKESİR    1    -
6    BURSA    1    YALOVA
7    ÇORUM    3    -
8    DENİZLİ    1    AFYONKARAHİSAR
9    DİYARBAKIR    3    MARDİN-SİİRT-ŞIRNAK-BATMAN
10    EDİRNE    2    KIRKLARELİ-ÇANAKKALE
11    ERZURUM    3    AĞRI-ARTVİN-KARS-IĞDIR-ARDAHAN
12    ESKİŞEHİR    1    BİLECİK-KÜTAHYA
13    GAZİANTEP    2    ADIYAMAN-KAHRAMANMARAŞ-ŞANLIURFA-KİLİS
14    HATAY    2    -
15    İSTANBUL    1    -
16    İZMİR    1    -
17    KAYSERİ    2    NEVŞEHİR-YOZGAT-KIRŞEHİR
18    KIRIKKALE    1    ÇORUM
19    KOCAELİ    2    -
20    KONYA    1    NİĞDE-AKSARAY-KARAMAN
21    MALATYA    1    TUNCELİ-BİNGÖL-ELAZIĞ
22    MANİSA    2    UŞAK
23    MERSİN    1    -
24    MUĞLA    -    *
25    ORDU    3    GİRESUN
26    SAKARYA    2    BOLU-DÜZCE
27    SAMSUN    1    AMASYA-SİNOP
28    SİVAS    3    ERZİNCAN-TOKAT
29    ŞANLIURFA    -    *
30    TEKİRDAĞ    2    -
31    TRABZON    2    RİZE-GÜMÜŞHANE-BAYBURT
32    VAN    3    MUŞ-HAKKÂRİ-BİTLİS
33    ZONGULDAK    2    KASTAMONU-BARTIN-KARABÜK-ÇANKIRI
* MUĞLA, ŞANLIURFA Vergi Mahkemeleri Faal Değildir.


İdarî Davalar

İptal davaları: İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biriyle hukuka aykırılıklarından dolayı, iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır.

Tam Yargı Davaları: İdarî eylem ve işlemlerden dolayı hakları ihlal edilmiş olanlar tarafından açılan davalardır.

Yargılama Usulü:  İdarî davalarda “Yazılı Yargılama Usulü” uygulanır ve inceleme dosya üzerinden yapılır. Taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır.

İdarî Davalar nasıl açılır?

Dilekçe ile açılır. Dilekçeye, kararın ve belgelerin asılları veya örnekleri de eklenir.
Dilekçe ve ekleri, karşı taraf sayısından 1 fazla olarak verilir.

Dilekçeler nereye verilir?

Ait olduğu Mahkeme Başkanlığı'na veya ait olduğu Mahkemeye gönderilmek üzere İdare veya Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına; Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Hâkimliklerine verilir. Yabancı ülkelerde bulunanlar, oradaki Türk Konsolosluklarına verebilirler.

Dava Açma Süresi

Özel Kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay’da ve İdare Mahkemeleri'nde 60; gündür Süre; tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen gün¬den itibaren başlar. Tatil günleri de sürelere dâhildir. Ancak sürenin son günü tatile rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.

Bulunduğu yerleşim yerinde idari mahkeme bulunmayan davacı Asliye hukuk mahkemesi aracılığı ile aşağıdaki başlıkla davasını bulunduğu yerden açabilir.

Esas olan çalıştığı kumrun bulunduğu ilin bağlı olduğu yargı çevresine dava açmasıdır.


………. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
 gönderilmek üzere
…………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                  ……………

İdari davalar konusunda en kapsamlı ve dilekçe örnekleri ile hazırlanmış bulunan başucu kitabı “Devlet Memurlarının Naklen Atanmaları ve Nakil İşlemlerinin Yargısal Denetimi” dir.

Bu kitap ve Benzer konularda ise aşağıdaki kitaplarda
Türk Eğitim Sen tarafından yayınlanmış ve http://www.turkegitimsen.org.tr/yayinlar.php
Sitesinde bulunmaktadır.

“Hukuk Mücadelemiz”

“Disiplin Kurullarına Katılacak Sendika Temsilcisinin El Kitabı”

“Kamu-Sen'in Hukuk Mücadelesi”

“Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hukuku”

“Hukuk Mücadelemiz (3) Örnek Mahkeme Kararları”

“Hukuk Mücadelemiz (2) Mahkeme Kararları”

“Hukuk Mücadelemiz (1) Mektuplar-Dilekçeler-Davalar”

“Demokratik Yönetimin Birinci Adımı Bilgi Edinme Hakkı”


MEMUR SENDİKALARININ KANUN HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÜYELERİNE YAPABİLECEKLERİ HUKUKÎ YARDIMLAR

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun Sendika ve konfederasyonların Yetki ve Faaliyetler Başlıklı 19. Maddesi f bendinde yapılan düzenlemeye göre " Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak" denilmek sureti ile sendikaların üyelerine sağlayacağı hukuki yardımın çerçevesi belirlenmiştir. Kanunun bu hükmünü açıklanan sendika faaliyet sahası aşağıda açıklanmıştır,

1-  Üyelerin, gerek özlük haklarına ilişkin ve gerekse disiplin hukukuna ilişkin olarak idare ile doğacak her türlü hukuki sorunun çözülmesi amacıyla sendika, üyesinin haklarını her derecedeki yönetim ve yargı organları önünde arama görevini bizzat yerine getireceği gibi tayin edeceği vekiller marifetiyle de yaptırabilir. Sendika yönetim tarafından haksızlığa uğratıldığını düşündüğü üyelerinin; maaş, lojman hakkı, kademe ilerlemesi gibi özlük haklarına taalluk eden konularda İdari yargıya üyelerinin bir teki, bir kısmı veya tamamı adına başvurma yetkisine sahiptir. Veya yine yönetim tarafından haksız bir şekilde verildiğini düşündüğü Uyan, Kınama, Maaştan kesme vs. gibî disiplin cezaların iptalini İdari yargıdan İstemeye yetkilidir.

2- Sendika, kendi hizmet koluna girme şartına bağlı olmak kaydıyla; üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini ilgilendiren konularda yapılan genel düzenleyici işlemlere karşı (Tüzük, yönetmelik v.s.) idare nezdinde müracaatta bulunabilir. İdareden istenilen sonucun elde edilememesi halinde bu tür düzenlemelerin Anayasaya ve kanuna aykırı olduğu iddiası ile idari yargıda dava açma yetkisini haizdir.

3-  Üyenin Kamu görevlisi sıfatından kaynaklanan ve yürüttüğü kamu görevi ile ilgili olarak ortaya çıkacak ihtilafların çözümlenmesi için her derecedeki yönetim ve yargı organı önünde gerekli hukuki yardımları yapar. Bu meyan da; Üyenin görevi sırasında trafik veya iş kazası geçirip kendisinin veya mirasçılarının zararının karşılanmaması halinde talep gelmesi durumunda sendika o konuya ilişkin hukuki davaların kovuşturulması anlamında hukukî yardımda bulunabilir. Diğer bir örnek; Kamu görevlisinin yürüttüğü görevi ile ilgili olarak hukuki takibata maruz kalması halinde, talep gelmesi durumunda sendika, üyesini adli veya idari yargı mercilerinde, (Hukuk mahkemeleri ve îdare mahkemeleri) savunma veya savunmasını üstlenecek avukatları hazır bulundurma yetkisine sahiptir.
4-  Üyelerin ceza mahkemelerinde sanık sıfatı ile yargılanması durumunda ise; suçun şahsiliği ilkesi gereği sanık konumunda olan üyenin savunmasını kendisinin veya kendi belirleyeceği avukatının yerine getirmesi gereklidir. Üyelerin suçtan zarar gören durumunda bulunup ta kamu tarafından açılan ceza davalarına müdahil sıfatı île katılmaları durumunda sendikanın üyesi adına müdahil olma yetkisi bulunmaktadır.
Yukarıda izah edilen düzenlemelere göre; sendika tarafından yapılacak hukuki yardım sendikanın faaliyet alanı ve üyenin yürüttüğü kamu görevi ile sınırlı olacağı, üyenin şahsi ilişkilerinden kaynaklanan hukuki ihtilaflarda sendikanın hukuki yardımda bulunma yükümlülüğün olmadığı açıktır.
Ayrıca sendika tarafından üyesi adına açılacak davalarda yargılama giderlerinin üye tarafından karşılanması gereklidir. Zira yargılama giderinin üye tarafından karşılanması hem 4688 sayılı kanun gereği hem de hizmetten faydalanacak kişinin hizmetin masraflarına katılması prensibi gereğidir.
Bu çerçevede üyenin başvurusuyla birlikte üyeye bir yetki belgesi verilir. Üyelik formunun fotokopisiyle birlikte dava dosyasının hazırlanması için avukatla irtibata geçilir. Örnek yetki belgesi aşağıdadır. Üye bu sayede avukat ücreti ödemez sadece mahkeme harçlarını öder.

TÜRK EĞİTİM SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI’NA
YETKİ BELGESİ

ADI SOYADI...........................  :
BABA ADI................................ :
DOĞUM YERİ VE TARİHİ.........  :
İŞ YERİ.................................... :
İŞE GİRİŞ TARİHİ....................:
İŞYERİ SİCİL NOSU................. :

TALEP KONUSU..........................: ……………………………………. …………………… ………………….. ………………………………………………………….hususu hakkında gereğini arz ederim.
    
           Yukarıdaki talep konusuyla ilgili olarak;
Çalışma hayatımdan, kamu görevini yürüttüğüm kurum veya kuruluşun tabi olduğu konulardan ve diğer ilgili mevzuattan ve kanunlardan, sözleşmelerden doğan haklarımın mahkemeler ve yüksek mahkemeler nezdinde takip edilmesi amacıyla adıma dava açmaya ve aleyhime açılmış ve açılacak davaları takip etmeye, yargı kararları ile anlaşmalar yolu ile alacaklarımı icraen tahsile, ahsu kabza, haklarımın tahsili ile tarafıma teslimi için gerekli her türlü işlemleri yapmaya, belgeleri imzalamaya, yukarıda arz ettiğim hususlarda sendikamız hukuk müşavirliğine vekalet vermeye üyesi bulunduğum Türk Eğitim Sendikası’nı yetkili kıldığımı, sendikama başvuruda bulunduğumu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 19.maddesi uyarınca arz ve beyan ederim. Saygılarımla. ../../…..

                                                                                                         İsim soyadı  imza

                                                                                   
Sayın Av. …………………
Sendikamız üyesi ………………….., yukarıda belirtilen haklarının tahsili için,
Vekili olarak gerekli işlemleri yapmanızı rica ederiz.


…/../….

……………
Türk Eğitim Sen
………………. Şubesi Başkanı
Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER