İL İÇİ SÜRESİZ GÖREVLENDİRMEDE GÜNDELİK VERİLMESİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI

Türkiye İş Kurumunda iş ve meslek danışmanı olan görev yapan bir personelin Samsun'dan Bafra'ya olan süresiz görevlendirmede gündelik verilmemesine ilişkin işleme karşı açılan davada, işlemin iptaline karar verildi.

İL İÇİ SÜRESİZ GÖREVLENDİRMEDE GÜNDELİK VERİLMESİNE İLİŞKİN MAHKEME KARARI
Türkiye İş Kurumunda iş ve meslek danışmanı olan görev yapan bir personelin Samsun'dan Bafra'ya olan süresiz görevlendirmede gündelik verilmemesine ilişkin işleme karşı açılan davada, işlemin iptaline karar verildi.
 
Mahkeme gündelik verilmemesi işleminin iptaline ilişkin kararda, “görevlendirmelerde ilgililerin katlandıkları külfetin karşılığı olarak gündeliklerinin ve yol masraflarının karşılanması zorunludur. Bu zorunluluk kanunda öngörülen şekilde gerçekleştirilen seyahatler için geçerlidir. İlgilerin yol masraflarını kanıtlaması halinde, yol masraflarının ilgiliye ödenmesi gereklidir. Geçici görevlendirme nedeniyle ödenecek gündelik açısından ise kanunda görevlendirmenin süresine göre sınırlandırmaya gidilmiştir. Buna göre geçici görevlendirmelerde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için 180 günden fazla gündelik verilemeyeceği öngörülmüştür.” ifadelerine yer verildi.
 
Samsun 2. İdare Mahkemesi, Büro Emekçileri Sendikası üyesi personelin görev yerinin Bafra Hizmet Merkezi olarak belirlenmesinin görevlendirme niteliğinde olduğunu, Bafra Hizmet Merkezine görevlendirilmesinde süresiz ibaresinin yer almasının görevlendirmenin niteliğini değiştirmeyeceğini, davacının, Bafra Hizmet Merkezine kendi rızası dahilinde görevlendirilmesinin harcırah ödenmesine engel teşkil etmeyeceğini, davacıya görevlendirme nedeniyle katlandığı külfetin karşılığı olarak Samsun - Bafra arası harcırah ödenmesi gerektiğini, dolayısıyla görevlendirme nedeniyle davacının Samsun - Bafra arası gündeliklerinin yukarıda aktarılan Harcırah Kanununun 42. maddesinde öngörülen süre (90 ve 180 gün) ve oranlar dikkate alınarak, yol masraflarının ise anılan Kanunun 27. maddesindeki ilke ve kriterler doğrultusunda servis hizmetlerinin sunulmaya başlandığı tarihe kadar ödenmesi gerektiği sonucuna vardı.
Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER