İSTANBUL MEM' DE NORM KADRO YÖNETMELİĞİ YANLIŞ UYGULANIYOR.

İSTANBUL MEM' DE NORM KADRO YÖNETMELİĞİ  YANLIŞ UYGULANIYOR.
İlgi:a.) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin 
             Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
        b.) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Ve Yer Değiştirme
             Yönetmeliği
        c.) 26/03/2013 tarihli ve 38562 sayılı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı.
 
13/8/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Ocak/Şubat aylarında Sınava Dayalı Yönetici atamasının yapılması gerekirken 28 Şubat 2013 tarihinde yönetmelik değiştirilmiş ve ilgi b.)deki yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte ise Sınava Dayalı Atamalarda herhangi bir takvim belirlenmemiştir. Ayrıca yayınlanan bu yönetmeliğe başta eğitim sendikaları olmak üzere bütün eğitim camiasından itiraz gelmiştir. Bu itirazlar üzerine Bakanlık yetkililerinden bu yönetmeliğin de değiştirileceği yönünde açıklamalar yapılmış ve hatta sonrasında internet sayfalarında yeni yönetmelik taslakları yayınlanmıştır.
 
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 26/03/2013 tarihinde ilgi c.)deki yazısı ile ve üstelik 28 Şubat 2013 tarihinde yayınlanan ilgi b.)deki yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan eski yönetmeliğe ilgi tutularak Norm Fazlası durumunda olan Okul ve Kurum yöneticilerinin yer değiştirme isteğinde bulunabileceğini duyurmuş, istekte bulunanların taleplerini almış ve kendi yorumlarına göre Norm fazlası durumunda olanların atamalarını yapmıştır.
 
            Bu arada İstanbul’un köylerinde ve kenar mahallelerinde öğrenci sayısı az olan okullardaki yöneticiler, 6287 sayılı İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile okullarının İLKOKUL ve ORTAOKUL şeklinde ayrılmasını fırsata dönüştürüp aynı binada ve bir müdüre bağlı olmasına rağmen müdür normunu hesaplarken İLKOKUL ve ORTAOKUL öğrenci sayılarını ayrı hesaplamışlar ve müdür normunun düşmesine, böylece norm fazlası durumuna düşerek daha merkezdeki ve puan ile atanamayacağı okullara yer değiştirme isteğinde bulunmuşlar, atamaları da yapılarak görevlerine başlamışlardır ve üstelik bunların sayıları 10’larla ifade edilmektedir.
 
            Oysaki ilgi a.) daki yönetmeliğin aşağıdaki maddelerinde;
Müdür Norm Kadrosu  
Madde 6- Kapsama dahil okul ve kurumların her biri için bir müdür norm kadrosu verilir. Ancak, özel eğitim kurumları hariç bünyesinde 6-8 inci sınıfları bulunmayan ilköğretim kurumlarından;
a) Öğrenci sayısı 150'den az olanlara,
b) Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılanlara,
müdür norm kadrosu verilmez.
Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilir.
Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar
Madde 15-
f) Birden fazla okul ve kurumun bir müdüre bağlı olarak örgütlendiği kurumların;
1) Müdür yardımcısı kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumların öğrenci sayılan ayn ayrı, müdür başyardımcısı ve ilave müdür yardımcısı verilmesini gerektiren özellikler ise birlikte değerlendirilir. Ancak verilecek müdür yardımcısı sayısı, bu kurumların tümü için hiçbir şekilde 7'yi geçemez.
2) (Değişik  alt bent : 17/1/2011-2011/1331 B.K.K.) 2) Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde bu okul ve kurumlardaki toplam ders saati sayısı esas alınır. Ancak, anadolu statüsündeki okulların ilgili mevzuatına göre öğretmeni belli nitelikleri taşıyanlar arasından seçilen ve haftada bir öğretmenin zorunlu olarak okutmak durumunda olduğu ders miktarına ulaşan dersler bunun dışındadır.
Bu kurumların yönetici ve öğretmenleri, oluşumda yer alan her bir okul ve kurumun müşterek yöneticisi veya öğretmeni olarak değerlendirilir.
 
İfadeleri yer almaktadır.
 
Bu yönetmeliğe göre yapılan bu atamalar hukuksuz olup ayrıca Yüksek Sınav Puanı ile atama bekleyen yönetici adaylarına da büyük bir haksızlık yapılmaktadır.
 
Bu yanlıştan dönülerek yapılan bu atamaların iptal edilmesi ve eğer bir atama yapılacaksa öncelikle sınava dayalı atama yapılması gerekmektedir.
 
 Bülent ÇETİN
Türk Eğitim-Sen Beylikdüzü İlçe başkanı
 
Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2013, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Öğretmen
Öğretmen - 8 yıl Önce

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü son bir yılda yaptığı bütün yönetici atamalarının norm kadro yönetmeliğine uygunluğunu kontrol etmelidir.

güzel
güzel - 8 yıl Önce

sayıyı düşür başka yere kaç; formül bulundu.SINAVLI ATAMA YAPMAYAN VE KONUDA DİRENEN İSTANBUL NE ZAMAN ZEYNEL ABİDİN BEYİN İNSİYATİFİNDEN ÇIKARTILACAK SORMAK LAZIM...

SIRADAKİ HABER