İZİNLERDE YANLIŞTAN DÖNMÜLDÜ

İZİNLERDE YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ

İZİNLERDE YANLIŞTAN DÖNMÜLDÜ
 

27 Kasım 2012 tarihinde yayınlanan Şua izinleri ve fiili hizmet süresi zammın hakkındaki genel yazıda yer alan ifadelerle şua izni verilmesi ve fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması hususunda subjektif kısıtlamalara gidildiğine dikkat çekmiştik. Hassas ölçümlerin yapılmaması nedeniyle çalışanların mağdur olacaklarını belirtmiştik.

 

Şöyle ki; Söz konusu yazıda yer alan "Netice olarak ilgili personelin radyasyon görevlisi sayılıp sayılmayacağının ve dolayısıyla kendisine şua izni verilip verilmeyeceği ile fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması hususunun, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde görev yapılan birime ve maruz kalınan radyasyonun dozuna göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir değerlendirme yapılırken de;
1.........
2.........
3. Bu görev esnasında Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalınıp kalınmadığı hususlarının dikkate alınması gerekmektedir." Şeklindeki ifadelerden radyoloji çalışanlarının toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalınıp kalınmadığının tespit edildikten sonra amirlerin takdiri ile şua izni verilip verilmeyeceği ve fiili hizmet süresi zammında yararlanıp yararlandırılmayacakları belirleneceği gibi bir anlam çıkmaktaydı. Zira bir çok kurumda da amirlerin bu tarz yorumu nedeniyle çalışanlar bu yazı ile mağdur edildikleri konusunda şikâyetlerini iletmişlerdir.


Türk Sağlık-Sen tarafından bu nedenle açıklama yapma gereği duyarak yaşanan bu sıkıntıyı tüm sivil toplum örgütleri suskunluğa bürünürken kamuoyuyla paylaşmıştık.


Ayrıca Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkilileri ile de görüşerek genel yazıdaki bazı ifadelerin muğlaklık nedeniyle soruna yol açtığı ve çalışanların mağdur olduklarını ifade ederek bu konunun düzeltilmesini de talep etmiştik.Bu çağrımız nihayet kurum tarafından da duyulmuş ve söz konusu genel yazı ile birlikte değerlendirilmesi için 10 Aralık 2012 tarihinde bir genel yazı daha yayınlanmıştır. Son yazıda yer alan
"l)Sürekli olarak denetimli alanlarda çalışanların ve ayrıca bu alanlar dışında olup da görevi gereği sürekli ve fiilen radyasyon kaynaklarıyla çalışan ve toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan radyasyon görevlilerinin şua izinlerinin ilgili amirin uygun gördüğü tarihte, sağlık hizmeti sunumunda aksamalara mahal verilmeden bir program dahilinde yıl içerisinde kullandırılması," ifadeleri ile bu muğlaklık giderilmiştir.

Bu açık ve anlaşılır ifade ile toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalma olasılığı olan ( bir önceki yazıda bu toplum üyesi kişiler için belirtilen doz sınırlarının üzerinde radyasyona maruz kalınıp kalınmadığı şeklindeydi) olarak belirtilmiş ve daha önceki yazıda anlaşılan amirin şua izininin verilip verilmeyeceğine karar vermede değil sadece şua izinlerinin tarihi ile ilgili bir takdir yetkisi olduğu açıkça ifade edilmiştir.


Bu konuda hassasiyet gösterilerek açıklık getirilmesi olumlu bir yaklaşım olmuştur. Bunun içinde Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yetkililerine teşekkür ederiz.


 

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER