MAHKEME ;"YARGI KARARLARI HUKUKEN ETKİLİ,FİİLEN ETKİSİZ KILINAMAZ"

Samsun İdare Mahkemesi,Okul Müdürlerinin Görevlendirilmesi konusunda 2.defa açılan davaya,okul Müdürünün açıkça göreve iade edilmesine,puanlamanın tekrar yapılmaksızın 4 yıl süresinin uzatılmasına karar verdi.

MAHKEME ;"YARGI KARARLARI HUKUKEN ETKİLİ,FİİLEN ETKİSİZ KILINAMAZ"
Bilindiği gibi, bulunduğu eğitim kurumunda görev süresi uzatılacak yöneticilerin değerlendirilme sürecinde somut bilgi ve belge bulunmaksızın verilen 75 puan altında kalan değerlendirme puanlarının ve bu kişilerin görev yaptıkları okulda görev sürelerinin uzatılmamasına ilişkin işlemlerin iptali istemiyle açılan davalarda yerel mahkemeler tarafından yürütmeyi durdurma ve iptal kararları veriimiş ve verilmeye devam etmektedir. Kararların gerekçesi, değerlendirme formunda okul müdürlerinin başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmasına karşılık bu değerlendirmelerin dayanağı olan bilgi ve belgelerin gösterilemediği, dolayısıyla da bu değerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu sonucuna varıldığından tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık görülmediği belirtilmektedir. Mahkeme kararına göre, herhangi bir yeni değerlendirmeye alınmaksızın doğrudan müdürlük görev süresinin uzatılması gerekmekte iken, okul müdürleri göreve başlatılmadıkları gibi yeniden değerlendirmeye alınarak tekrar 75 puan altında puanla değerlendirilmektedir.

Samsun İdare Mahkemesinin aldığı karar ve MEB nın İl Milli Eğitim Müdürlerine mahkeme kararlarının uygulanması konusundaki uygulamaları konusundaki talimatları Samsun dava kazanan okul müdürlerine uygulanmaya,kararnameleri yazılmaya başlanmıştır

ww.kamudan.com / ÖZEL
Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER