MEB Hukuk Müşavirliğinin Görüşü

Bu görüş Anadolu kapsamında yapılan tüm atamaların iptal edilmesi yönündedir.

MEB Hukuk Müşavirliğinin Görüşü
13/08/2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 15/05/2010 tarih ve 27582 sayılı Resmi Gazete ile değişik, 8. maddesi 2. fıkrasındaki “Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, bu eğitim kurumlarına Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğe göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır” hükümlerinin yürütmesi Eğitim Bir Sen Sendikasının bir üyesi adına açtıgı davada Danıştay 2.dairesinin 03/11/2010 tarihli ve E.No.2010/3883 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştay İkinci Dairesinin daha sonra verilmiş olan 2010/3931 Esas sayılı kararı da aynı doğrultudadır.

Bu Danıştay kararı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinden görüş istemiş, Müşavirlik 27.01.2011 tarihli 4447 sayılı yazısı ile görüş yazısını Personel Genel Müdürlüğüne iletmiştir. Müşavirliğin görüş yazısı, Danıştay 2.dairesinin 03/11/2010 tarihli ve E.No.2010/3883 sayılı kararı ile yukarıdaki yönetmeliğin 8. maddesi 2. fıkrasının yürütmesinin durdurulması nedeniyle bu kapsamda yapılan tüm atamaların iptal edilmesi yönündedir.

Danıştay 2. Dairesi’nin 2010/3883 Esas sayılı kararından sonra Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; 81 İl valiliğine gönderdiği, 25.01.2011 tarihli ve 4513 sayılı yazısı ile Danıştay kararının gereğinin yerine getirilmesini istemiştir. Fakat Daha sonra Danıştay’ın vermiş olduğu yukarıdaki kararın sadece Adana ilinde uygulanacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 07.02.2011 tarih ve 8356 sayılı yazı yayınlamıştır.
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
www.yonetici41.com
www.yonetici41.com - 10 yıl Önce

Bu sonuç tüm atamaları etkiliyor soru iptalleride çıktı atamalr yeni baştan yapılacaktır

Adalet Adalet
Adalet Adalet - 10 yıl Önce

Bu görüş yani bütün Türkiyemizde uygulanacak görüşünü kabul etmeyen yetkililer hukukun önünde nasıl cevap verecekler.

SIRADAKİ HABER