MEB RES'EN ATAMADA YANLIŞ YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı, Zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirebilecek olan öğretmenlere; önce başvurusunu redderek sonra kısıtlı tercihle başvuru hakkı vererek sonrada hiç başvuru hakkı vermeyerek çok büyük haksızlık yapmıştır. Bakanlık çok büyük hukuki sorunlarla karşı karşıyadır

MEB RES'EN ATAMADA YANLIŞ YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet yükümlüsü olan öğretmenlerin il içinde zorunlu hizmet olan okullara gitmek istemelerine engel oluyor ve il dışında da olsa zorunlu hizmetini tamamlamak isteyen öğretmenlerden il dışı yer değiştirme başvurularında bulundukları ilde 3 yıl çalışma şartı arıyordu.

Bu konuları;
"MEB; zorunlu hizmete gitmek isteyen öğretmenlere engel oluyor"
ve
"Zorunluya gitmek isteyen öğretmene neden engel olunuyor?"

haberlerimizde gündeme getirmiştik.

Fakat Bakanlık, "MEB, zorunluda da doğru yolda" haberimizde yer aldığı üzere; zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvuruları reddedilerek, bu öğretmenlere il dışı başvurularında il içinde zorunluya başvurma hakkı verdi.

Bu aşamada, hesap edilmeyen bir durum gerçekleşti; il dışı kontenjanları nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme isteğinde bulunacak olan öğretmenlere kısıtlı olan ve bakanlıkça belirlenen sayıdaki il dışı kontenjanları nedeniyle il içinde bulunan tüm zorunlu hizmet okulları tercihlere açılmadı.

Böylece zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirmek isteyen öğretmenlere aslında hak veriliyor gibi yapıldı ama aslında bu hak verilmedi.

Şimdi de Bakanlık; 2014 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin DUYURUSUNUN 5. maddesi (a) fıkrasına göre; zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenleri zorunlu hizmet alanlarına resen atamıştır.

Tüm çırpınmalarımıza rağmen, Haziran ve Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü olanlar il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirsin dememize rağmen,

"Bırakın öğretmen bulunduğu ilde zorunlu hizmetini yapmak için zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirebilsin, zorunlu hizmetini tamamlasın inanın bundan devlette kar eder, millette kar eder, öğrenci de kar eder. Bu tür okullara göndermek için öğretmen bulma zorluğu yaşayan il milli eğitim müdürlükleri de rahatlar."

dememize rağmen, Haziran dönemi il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvuruları reddedilerek, bu öğretmenlere il dışı başvurularında il içinde zorunluya başvurma hakkı verilmiş bu öğretmenler de kısıtlı olan ve bakanlıkça belirlenen sayıdaki il dışı kontenjanları nedeniyle il içindeki zorunlu hizmet okulları bu öğretmenlerin tercihine açılmadığı için il içinde atanamamışlar ardından resen atanmışlardır.

Bu konuyu; "Zorunluya tabi öğretmenler resen atandı" haberimizde gündeme getirmiştik.

Peki şimdi ne olacak;

06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler" başlıklı 25. maddesi 6. fıkrası; "(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar." hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre zorunlu çalışma yükümlülüğü olan öğretmenler il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirebilmektedir.

Fakat;

1-Haziran dönemi il içi yer değiştirmelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvuruları bakanlık emrince reddedilmiştir.

2-Zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme isteğinde bulunacak olan öğretmenlere Temmuz Dönemi il dışı yer değiştirme başvurularında il içinde zorunluya başvurma hakkı verilmesine rağmen bu öğretmenler; kısıtlı olan ve bakanlıkça belirlenen sayıdaki il dışı kontenjanları nedeniyle il içinde bulunan tüm zorunlu hizmet okulları tercihlere açılmadığı için il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirememişlerdir.

3-Temmuz dönemi il içi yer değiştirmelerinde zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirme başvurusunda bulunacak olan öğretmenlere yer değiştirme başvurusu hakkı verilmemiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, Zorunlu çalışma yükümlülüğü olan ve il içinde zorunlu hizmet alanı olan okullara yer değiştirebilecek olan öğretmenlere; önce başvurusunu redderek sonra kısıtlı tercihle başvuru hakkı vererek sonrada hiç başvuru hakkı vermeyerek çok büyük haksızlık yapmıştır. Bakanlık çok büyük hukuki sorunlarla karşı karşıyadır.

Yönetmeliğin 25/6 fıkrtası uygulanmadığı için, MEB açılacak davaları kaybedecektir

MEMURLAR.NET

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER