MEB YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİ İPTAL EDİLDİ

Danıştay 2. Dairesi, Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti.

MEB YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİ İPTAL EDİLDİ
Danıştay 2. Dairesi, Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerini iptal etti.
 
Danıştay 2. Dairesi 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 11. maddesine göre, yurt dışında bir göreve atanacak memurların nitelikleri ve bunların tesbiti ile ilgili hususlarda yönetmelik hazırlama görevinin Başbakanlığa ait olduğunu belirttiği kararında, bir kanun veya KHK hükmü ile belirli bir konuda yönetmelik çıkarma yetkisine sahip olan merci belirlendiğinde, kapsamda bulunan diğer idari mercilerin aynı alanda Anayasanın 124. maddesindeki genel hükümden bahisle ayrıca düzenleme yapma yetkileri bulunduğundan söz etmeye hukuken olanak bulunmadığına karar verdi.
 
Mahkeme uyuşmazlığın bu çerçevede değerlendirildiğinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hususta ayrı bir yönetmelik çıkarma yetkisinin bulunmadığı sonucuna varıldığını da belirtti.
 
Açıklanan nedenlerle, 16.12.2011 günlü, 28144 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinin 1. ve 2. alt bentlerinin, 12. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin ve 19. maddesinin 2. fıkrasının iptaline karar verildi.
 
Karara göre, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim müşaviri kadrolarına atanmak için aranan, Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, I. Hukuk Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, İl Millî Eğitim Müdürü ve Bakanlık Müşaviri kadrolarında fiilen görev yapmış olmak veya Öğretim üyesi olarak görev yapıyor olmak şartları iptal edildi.
Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
t a
t a - 8 yıl Önce

geçici görevlendirmelerde iptal edilsin

SIRADAKİ HABER