MEB'DEN ÇELİŞKİLİ YAZILAR

MEB'DEN ÇELİŞKİLİ YAZILAR
"Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu"na dair bilgi edinme başvurularına Milli Eğitim Bakanlığı; "4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 7' nci maddesinde "...Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler..." hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm gereğince başvurunuza işlem yapılamamıştır." şeklinde cevap vermektedir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı bu cevaptan sonra karar değiştirerek "Başvurunuzun İl Milli Eğitim Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülmüştür."şeklinde cevap vermektedirler.

Halbuki; bilgilerin Bakanlık sisteminde kayıtlı olması, il şifresi ile girilmemesi nedeniyle alınamadığından İl MEM'ler cevap verememektedirler.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri ise Bilgi Edinme Hakkı Kanunun "Özel hayatın gizliliği" 21. maddesindeki; "Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır." hükmünü gerekçe göstererek başvuruları reddetmektedirler.

Mİlli Eğitim Bakanlığı "Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu"na dair bilgi edinme başvurularını süreci uzatmak amacıyla çelişkli davranmaktadır.

Şöyleki Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 02/09/2014 tarih ve 3677374 sayılı yazılarında belirtildiği üzere (bakanlıkça verilen talimatla)İl Milli Eğitim Müdürlükleri Bilgi Edinme Hakkı Kanunun "Özel hayatın gizliliği" 21. maddesindeki; "Kişinin izin verdiği haller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması halinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır." hükmünü gerekçe göstererek başvuruları reddetmektedirler.

İşte o yazı;

İşte o yazı;

Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 04/09/2014 tarih ve 3739219 sayılı yazılarında ise "Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu"nun valilikler bulunmadıgından işlem yapılmaması gerektiğini söylemektedirler.

İşte o yazı;Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu"na dair bilgi edinme başvurularını sürecinde bilgi isteyen kişi Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında dolaştırılmaktadır.

Halbuki Bilgi Edinme talebine olumsuz cevap verilen bir yönetici, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna (BEDK) başvurmuştur. BEDK, başvuruda olumlu karar vermiş ve MEB'in isteyenlere değerlendirme formunu vermesi gerektiğine karar vermiştir.

Ahmet KANDEMİR

memurlar.net

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER