MEB'den dava sonundaki mali haklar hakkında çelişkili görüş yazısı

MEB'den dava sonundaki mali haklar hakkında çelişkili görüş yazısı

MEB'den dava sonundaki mali haklar hakkında çelişkili görüş yazısı

“Mahkeme kararıyla dönenlerin ek ders ücreti hakkında görüş yazısı” haberimizde yer verdiğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10/03/2011 tarihli, 16159 sayılı ve yazıları ile mahkeme kararı ile dönenlerin mali hakları konusunda; Danıştay Birinci Dairesinin 7/6/1982 tarihli ve Esas No;1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı istişari kararının esas alındığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Sen No:81);  haklarında tesis edilen göreve son verme, görevinden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yargısal kararla iptal edilmesi üzerine göreve döndürülenlere dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine ilişkin bir istemde bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilerek bu durumda olan yazıdaki ilgili kişiye ödeme yapılması konusunda görüş bayan etmişlerdi.

“MEB’den Uzman Öğretmenlik itirafı”
haberimizde yer verdiğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 25/01/2011 tarihli, 5471 sayılı yazılarında uzman öğretmenlik davası açan fakat dava dilekçesinde mali haklarını istemeyenlerin mali hakları konusunda; Danıştay İkinci Dairesinin 27/09/2010 tarihli ve Esas No;2010/2251, Karar No: 2010/3551 sayılı kararında ki; "... ilgililerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla haklarında tesis edilen işlem veya işlemlerin iptali ve bu işlemler nedeniyle oluşan maddi zararlarının tazmini istemi ile açtıkları davalarda, hükmedilecek tazminata uygulanacak faizin başlangıcı olarak; davacı tarafından idareye başvuru varsa ve bu başvurudan itibaren idareye faiz istenmiş ise başvuru tarihinin eğer bu hususta açık bir talep yoksa dava tarihinin esas alınması gerekmektedir" hükme istinaden, uzman öğretmenlik/baş öğretmenlik konusunda Anayasa Mahkemesinin iptal kararı vermesi üzerine, uzman öğretmenlik için dava açan öğretmenlerin açılan davalarında iptal kararı verildiği, yeni açılan davaların da bu şekilde sonuçlanması beklendiği ve bu davalar ile ilgili yapılacak yargılama giderlerin büyük meblağlar tutacağı düşünüldüğünden uzman öğretmenlik sertifikasını almaya hak kazanan öğretmenlerin yeni davalar açmalarının önüne geçmek için başvuruları halinde parasal haklarının sertifikaya hak kazandığı davayı açma tarihi itibarıyla ödenmesinde kamu yararı olduğunu belirtilmiştir.

Bu görüş yazılarında; Danıştay Birinci Dairesinin 7/6/1982 tarihli ve Esas No;1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı istişari kararı, Danıştay İkinci Dairesinin 27/09/2010 tarihli ve Esas No;2010/2251, Karar No: 2010/3551 sayılı kararı ve 81 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine dayanılarak memurlar   hakkında uygulanan bazı idari işlemlerin yargısal kararla iptal edilmesi üzerine göreve döndürülenlere dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine ilişkin bir istemde bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiğini belirtmektedir.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; bu görüş yazılarına hatta uzman öğretmenlik için dava açan öğretmenlerin açılan davalarında iptal kararı verildiği, yeni açılan davaların da bu şekilde sonuçlanması beklendiği ve bu davalar ile ilgili yapılacak yargılama giderlerin büyük meblağlar tutacağı düşünüldüğünden uzman öğretmenlik sertifikasını almaya hak kazanan öğretmenlerin yeni davalar açmalarının önüne geçmek için başvuruları halinde parasal haklarının sertifikaya hak kazandığı davayı açma tarihi itibarıyla ödenmesinde kamu yararı olduğunu belirttiği 25/01/2011 tarihli, 5471 sayılı yazılarına rağmen bu yazıdan 5 ay sonra aynı konuda yani uzman öğretmenlik davası açan fakat dava dilekçesinde mali haklarını istemeyen iki öğretmen hakkında görüş soran Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 25/05/2011 tarihli, 35391 sayılı yazıları ile “…adı geçenlerin geriye dönük mali hakları hususunda herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” şeklinde cevap vermiştir.

İşin özü; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, uzman öğretmenlik davası açan fakat dava dilekçesinde mali haklarını istemeyenlerin mali hakları konusunda; Adana Valiligine dava açanların mali haklarını ödeyin, Mersin Valiliğine ödemeyin demiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü; memurlar hakkında uygulanan bazı idari işlemlerin yargısal kararla iptal edilmesi üzerine göreve döndürülenlere dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine ilişkin bir istemde bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın, işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi üç görüş yazısı yayınlamış ikisinde işlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesini belirtmiş üçüncü ve tarih olarak en sonuncusunda ise geriye dönük mali hakları hususunda herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi mümkün bulunmamaktadır demiştir.

Danıştay Birinci Dairesinin 7/6/1982 tarihli ve Esas No;1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı istişari kararı için tıklayınız

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 25/05/2011 tarihli, 35391 sayılı yazıları için tıklayınız.
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
s.s
s.s - 10 yıl Önce

Bu meb zaten kanun hukuktan birsey anlamıyor.Daha önceg geçmişe dönük işlem yapılamaz deyip bir süre sonra hukukun yoluna geliyor.

SIRADAKİ HABER