MEB,GÖREVDE YÜKSELMEYİ İPTAL ETMEK İSTEMİYOR

Ak Parti Milletvekillerince Meclise sunulan kanun teklifinde, görevde yükselme düzenlemesi yer aldı

MEB,GÖREVDE YÜKSELMEYİ İPTAL ETMEK İSTEMİYOR
Hatırlanacağı üzere, Danıştay hem genel görevde yükselme yönetmeliği, hem de kurumsal düzeydeki görevde yükselme yönetmeliklerinde yer alan bazı hükümlerin yürürlüğünü durdurmuştu.

Yürürlüğü durdurulan düzenlemeler arasında, sadece sözlü sınav puanı ile yapılan şube müdürlüğü atamaları ve kapsam dışına çıkarılan ilçe milli eğitim müdürlüğü kadroları yer alıyordu.

Danıştay'ın bu kararı sonrasında geçen yılın ortasından bu yana yapılan tüm şube müdürlüğü ve ilçe müdürlüğü atamalarının iptal edilmesi gerekiyordu.

Ancak, dün Meclise sunulan bir kanun teklifi MEB'in görevde yükselme işlemlerini iptal etmeye niyetli olmadığını göstermektedir. Aşağıda kanun teklifinin ilgili bölümü yer almaktadır. Maddenin son fıkrası, görevde yükselme işlemlerinin iptal edilmemesine yöneliktir.

İŞTE MECLİSE SUNULAN KANUN TEKLİFİ

MADDE 25 - 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği

EK MADDE 2 - (l)Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte belirtilecek diğer kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ancak, ilçe milli eğitim müdürü ve üstü kadrolara yapılacak atamalarda görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı uygulanmaz.

(2) Şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü kadrolarına sözlü sınav, diğer kadrolara ise yazılı sınav sonuçlan esas alınarak oluşturulan başarı listeleri üzerinden, tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre atama yapılır. Eşitlik halinde şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürü bakımından sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana; diğer kadrolar bakımından ise sırasıyla daha üst öğrenimi bitirmiş olana, hizmet süresi fazla olana öncelik verilir.

(3) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro unvanları ile bu sınavlara katılacaklarda aranacak hizmet süresi ve eğitim düzeyine ilişkin şartlar ile sınavların uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu madde hükümleri, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen görevde yükselme sınavları ile bunlara istinaden yapılan atamalar hakkında da uygulanır."
Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER