MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığı personelinin izin haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan izin Yönergesinde, değişiklik yapıldı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI
Millî Eğitim Bakanlığı personelinin izin haklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan izin Yönergesinde, değişiklik yapıldı.
 
Bakanlığın konuya ilişkin yazısında, Yönergenin dayanağında yer alan mevzuatta bazı değişiklikler yapılması sebebiyle Yönergede de değişiklik yapıldığı belirtildi.
 
Yönerge ile yapılan temel değişiklikler şöyle:
 
-Yönergede geçen Grup Başkanı ifadesi Daire Başkanı olarak düzeltildi.
 
-1 yıllık hizmet süresini dolduran aday memurlara yıllık izin verileceği hususu netleştirildi.
 
-Evlillik izni, 657 sayılı Kanuna uygun hale getirildi.
 
-Engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması hâlinde  on güne kadar mazeret izni verilmesi düzenlendi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinde yapılan değişiklikler:
 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE
 
MADDE 1- 16/01/2013 tarihli ve 16833931/903.05/34932 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Grup başkanlarına” ibaresi “Daire başkanlarına” şeklinde, (4) numaralı alt bendinde yer alan “grup başkanları” ibaresi “daire başkanları” şeklinde, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “ve il eğitim denetmenlerine” ibaresi “ile şahsa bağlı eğitim uzmanları ve maarif müfettişlerine” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 2- Aynı Yönergenin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Aday memurlardan izin süresinin hesabında değerlendirilecek süreler bakımından bir yıllık hizmet süresini dolduranlara yıllık izin verilir.”
 
MADDE 3- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“f) Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde resmi nikah tarihinden, düğünün resmi nikahtan sonra yapılması durumunda ise memurun tercihi göz önünde bulundurularak resmi nikah veya düğün tarihinden itibaren yedi gün izin verilir."
 
MADDE 4- Aynı Yönergenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“ğ) Memurlara, en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”
 
MADDE 5- Aynı Yönergenin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Diğer memurlardan il millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile il millî eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlar ile ilçe millî eğitim müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında görev yapanlara ilçe millî eğitim müdürü”
 
Yürürlük
 
MADDE 6- Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 7- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER