MÜDÜRLÜK MÜLAKATINDA 3 KATI ADAY TESPİTİ

Okul/kurum yöneticilerinin görevlendirme işlemlerinde son basamak olan "İlk defa ve yeniden görevlendirme" duyuruları il müdürlükleri tarafından yapılmıştır. Bu duyurulara göre müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirmeler için sözlü sınav(mülakat) komisyonları kurulacak; mülakattan alınan puanın %50'si ile Ek-2 Formundan alınan puanın %50'sinin toplamına göre görevlendirme işlemleri sonuçlandırılacaktır. Bu yazımızda mülakata katılacakların tespitinin nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız

MÜDÜRLÜK MÜLAKATINDA 3 KATI ADAY TESPİTİ
Bu yazımızda uygulama için iki kıstasımız olacaktır. Bunlardan birincisi ilgili yönetmelik ikincisi ise kılavuzdur.

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik

 

Değerlendirme ve sözlü sınav

MADDE 19 - (1) İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar, Ek-2'de yer alan Form üzerinden değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday sözlü sınava alınır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava alınır, demektedir. Görüldüğü gibi boş eğitim kurumu sayısının 3 katı aday mülakata katılabilecektir. Bunun tek istisnası son sıradaki adayla aynı puana sahip aday varsa onların da mülakata katılabileceğidir. Kısacası mülakata 3 katı aday katılabilir. 3 katı adayın üstünde bir katılım söz konusu değildir.

                  

2011 yılı Eğitim kurumları müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ile müdürlük seçme sınavı

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olup müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan sözlü sınava alınır. Bunlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Ek-2'de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak 22 nci maddeye göre belirlenir, demektedir. Geçmiş yazılarımızda yasal düzenlemelerde yer alan geçici maddelerin norm hiyerarşisi yönünden diğer maddelerden daha üstün olduğunu hukuksal kararlarla açıklamıştık. Görüldüğü gibi 2011 yılında gerçekleştirilen müdürlük seçme sınavında başarılı olanlar başka bir şart aranmadan ve doğrudan 3 katı adayın içinde yer alarak mülakata katılabilecektir. Fakat aldıkları sınav puanı görevlendirmede kıstas olmayacak mülakattan alınan puanın %50'si ile Ek-2 Formundan alınan puanın %50'sinin toplamına göre görevlendirme işlemleri sonuçlandırılacaktır.

 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilme Kılavuzu

 
5.6. Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

 5.7. 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar, Yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan sözlü sınava alınacaktır,
demektedir. Kılavuzda da görüldüğü gibi 3 katı adayın mülakata alınacağı ve sınav puanıyla Ek-2 den gelen adayların aynı mülakat komisyon/komisyonlarınca değerlendirileceği belirtilmektedir.

      Burada en önemli nokta 3 katı adayın atama alanlarına göre ayrılmasıdır. Örneğin Liselere görevlendirilecek adaylarla Anaokullarına yada İlkokullara görevlendirilebilecek (öğretmen olarak o okula atanabilecek olanlar) adaylar için mülakat listeleri ayrı ayrı oluşturulacaktır. Kısacası 10 Lise için mülakata toplamda (Ek-2 + sınav puanına göre gelenler olmak üzere) 30 aday katılabilecektir. Liseye atanabilecek 5 sınav kazanan aday varsa 25 aday Ek-2 Formuna göre belirlenecek(toplamda 3 katı aday örneğimiz için 30) istisnai olarak Ek-2 Formuna göre mülakata son aday olarak çağrılanla aynı puana sahip olan adaylarda çağrılacaktır.

 

kaynak:Kamuajans
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER